Mae'r holl Gyfreithwyr yn y byd! Cyfreithiol caffi gyda chyfreithwyr ar-lein.


YMGYNGHORIAD GYDA CYFREITHIWR


YMGYNGHORI Â CHYFREITHIWR Cyngor cyfreithiol yn y cam cyntaf i gael canlyniad llwyddiannus. Cyngor cyfreithiol proffesiynol yn y ffurf fwyaf cyffredin o gymorth cyfreithiol Mae hyn yn y rhan fwyaf pwysig rhan o'r gwaith o eiriolaeth, sy'n ei gwneud yn ofynnol uchel o sgiliau a gwybodaeth yn y maes o gyfreithegYn ystod yr ymgynghoriad, bydd y cleient yn gosod allan y broblem yn fwy seiliedig ar yr ochr emosiynol ohono ac yn anghofio am yr agweddau cyfreithiol. Y brif dasg y cyfreithiwr yn ystod yr ymgynghoriad - nodi gwybodaeth ddefnyddiol ffeithiau cyfreithiol a fyddai'n fod yn dyngedfennol yn achos a'i canlyniad ffafriol. Cyngor cyfreithiol am ddim yn cael deialog adeiladol rhwng y cyfreithiwr a'r cleient.

Mae'r sgwrs yn datgelu y rheswm am y sefyllfa ac yn helpu i ddod o hyd i ffyrdd posibl i oresgyn hynny. Cyngor cyfreithiol am ddim weithiau yn rhoi canlyniad hudol Diolch i sgwrs gyda'r cyfreithiwr, Byddwch yn gallu i weld y sefyllfa gyda llygaid gwahanol. Ac yr allanfa oddi wrth y gall fod yn llawer yn haws nag Ydych yn disgwyl Os Byddwch angen cymorth cyfreithiwr, mewn unrhyw achos ni ddylai oedi y daith i gyfreithiwr.

Gall amser yn chwarae jôc creulon, a'r problemau fydd yn arwain at ganlyniadau di-droi'n ôl.