ANGEN CYFREITHIWRANGEN CYFREITHIWR

Byddwn yn ceisio i ddatgelu yn amlwg yn anghywir

Ar ben hynny, rydym yn pwysleisio: y cyfreithiwr mewn bywyd modern yn gwbl hanfodol.

Felly, pa fathau o gymorth cyfreithiol all gael cyfreithiwr i chi ac pan yw’r amser gorau i gysylltu ag ef.

Sut i gael y budd mwyaf o’r ymgynghoriad gyda cyfreithiwr

Beth sydd angen i chi ei wybod, i gymdeithas ag ef y daeth yn effeithiol.

Yn anffodus, mae llawer o dinasyddion yn gwbl ymwybodol o hanfod y gyfraith ac nad oes gennych syniad sut i wneud cais hwy yn ymarferol. Ychydig o bobl yn meddwl am hynny brynu torth o fara, mae’n mynd i mewn i gytundeb gwerthu a ei perthynas gyda’r gwerthwr yn cael eu rheoli gan y rheoliadau. Pobl yn galw y gyfraith fel arfer pan fyddant wedi cael eu twyllo yn y siop neu ei wrthod i drwsio y TELEDU yn warant — hynny yw, pan fydd eu hawliau yn cael eu sathru. Fodd bynnag, os ymagwedd difrifol i faterion bob dydd, y cyfreithiwr, dylai wneud cais yn llawer cynt, sef pan ydych ond yn mynd i ddod i’r casgliad, er enghraifft, contract ar gyfer prynu eiddo tiriog neu ddrud gwaith o atgyweirio y fflat.

Cyn i chi gysylltu â chyfreithiwr, mae’n syniad da i ddysgu tri phrif rheolau. Yn gyntaf oll, rhaid i ni gadw mewn cof bod sgwrs gyda chyfreithiwr — mae’n yn y bôn yn yr un peth ac ymgynghori â meddyg.

Y mwyaf o ffactorau y byddwch yn cuddio, y mwyaf anodd y bydd i cyfreithiwr i ddiogelu eich diddordebau