Mae'r holl Gyfreithwyr yn y byd! Cyfreithiol caffi gyda chyfreithwyr ar-lein.


DAMWAIN CYFREITHIWR YMGYNGHORIAD RHAD AC AM DDIM


DAMWAIN CYFREITHIWR - YMGYNGHORIAD RHAD AC AM DDIM ROWND Y CLOC Gall hyn fod o ganlyniad i ddamwain yn, cofrestru cerbyd dogfennau neu faterion eraill yn ymwneud â gweithrediad y cerbyd Mewn sefyllfaoedd o'r fath, mae'n bwysig iawn i gael y cymorth angenrheidiol mewn modd amserol. Wedi'r cyfan, pa mor gyflym ac yn briodol i chi ymateb yn dibynnu ar y cywirdeb eich ateb, ac felly canlyniad ffafriol o'r gwrthdaro Rhad ac am ddim damwain cyfreithiwr ar-lein fydd yn eich helpu i ddatrys eich problemau, datblygu cymwys y strategaeth o ymddygiad yn sefyllfa anodd, bydd yn rhoi cyngor ar y dogfennau angenrheidiol. Beth bynnag y cwestiwn efallai y byddwch yn codi, yn ymgynghori â chyfreithiwr am ddamwain rhad ac am ddim ar-lein fydd yn eich helpu i ddod o hyd i'r ateb cywirDigon i chi ofyn eich cwestiwn yn y ffurflen ar-lein isod, ac o fewn ychydig funudau byddwch yn cael y cymorth sydd ei angen arnoch - gyngor da oddi wrth gyfreithiwr cymwysedig ar gyfer damwain.

Gallwch ysgrifennu gwbl unrhyw gwestiynau yn ymwneud â achos o ddamwain, yn paratoi contractau a dogfennau eraill, a hefyd eraill anawsterau cyfreithiol.

Pa amser o'r dydd y gofynnir i chi ymuno â ni, byddwch yn dod o hyd ymgynghoriad rhad ac am ddim o amgylch y cloc o gyfreithwyr damwain gyda phrofiad helaeth ac yn yr holl wybodaeth angenrheidiol i helpu chi mewn sefyllfa benodol. Gallwch hefyd gael cymorth cyfreithiol am ddim gan y ffôn. I wneud hyn mae angen i chi nodi eich rhif ffôn yn y ffurflen ar-lein isod, ac o fewn pum munud byddwch yn ffonio ein damwain cyfreithiwr ar gyfer rhad ac am ddim ar-lein i ateb eich cwestiynau ac yn helpu i ddatrys cyfreithiol cymhleth sefyllfaoedd.

Dim ond ei adael eich nifer a dechnegydd cymwys yn rhoi cyngor i chi ar y ffôn ar gyfer eich holl faterion cyfreithiol yn ymwneud â y cerbyd ac nid yn unig. Felly, os ydych angen cyngor ar-lein rhad ac am ddim gan gyfreithiwr, yn amlinellu eich cwestiwn yn y ffurflen isod a chliciwch ar"Gofyn cwestiwn". Ar gyfer y cyfleustra o gyfathrebu gyda chi, gallwch adael eich enw Os ydych am gael sgwrs breifat, mae'n ymddangos nid o reidrwydd, cwestiwn damwain cyfreithiwr yn gallu cael eu hanfon yn ddienw. Yn syml anfon eich cwestiwn trwy ein ffurflen, ac yn rhad ac am ddim, medrus, rownd-y-cloc cymorth cyfreithiol yn aros i chi.

Os yw'n well gennych i gael sgwrs gydag un o'n arbenigwyr, nid ar-lein ac ar y ffôn, dim ond yn gadael eich rhif a byddwch yn syth yn alw chi yn ôl i ateb eich cwestiynau.

DAMWAIN CYFREITHIWR YMGYNGHORIAD RHAD AC AM DDIM AR Y FFÔN

Damwain cyfreithiwr yn arbenigol mewn meysydd cyfreithiol, y prif weithgaredd sydd yn yr ymgynghoriad ac yn cynnal achosion yn ymwneud í materion trafnidiaeth. Pam ein hymgynghoriad rhad ac am ddimMae hyn yn arfer weddol gyffredin sy'n caniatáu i'r cleient i gael manwl, cynhwysfawr, ateb i'ch cwestiwn. Yn yr achos hwnnw, os nad ydych yn fodlon, gallwch chi bob amser fynd i un arall gadarn, a dim byd ar goll. Rydym wedi degau o arbenigwyr profiadol sy'n delio gyda sefyllfaoedd yn ymwneud í cherbydau Mewn dinasoedd mawr a gofnodwyd ar gyfer bob dydd miloedd o wahanol achosion yn ymwneud â cheir. Fod yn nid damwain, lladrad, cribddeiliaeth o arian gan swyddogion yr heddlu, a mwy Gall ein cwmni bob amser yn rhoi i Chi yn gyflym ac yn gymwys cymorth yn y sefyllfa hon. Rhad ac am ddim ar-lein cyngor cyfreithiol ar ddamwain ar y ffôn - mae eich cefnogaeth a chymorth mewn unrhyw sefyllfa ar y ffordd.

DAMWAIN CYFREITHIWR AR-LEIN

DAMWAIN CYFREITHIWR AR-LEIN C damwain Cyfreithiwr yn dechrau gweithio ar-lein i ddarparu brys cymorth cyfreithiol i yrwyr Ar gyfer rhad ac am ddim ar bron unrhyw le yn y wlad pawb yn cael y cyfle i gael uchel-ansawdd amddiffyniad cyfreithiol. Damwain cyfreithiwr ar-Lein ar agor bob dydd o - iY gorau arbenigwyr yn barod i ddarparu cymorth ar-lein ar unrhyw fater o fewn eu cymwysterau. Yn arbennig o ddefnyddiol ar gyfer gyrwyr sydd â damwain: mynd ar-lein helpu ar y ffôn symudol, gall y gyrrwr yn unig yn canfod y sefyllfa beryglus a dechrau i adeiladu llinell o amddiffyniad oddi wrth y funud gyntaf, heb golli amser gwerthfawr a chyfleoedd yn y man y ddamwain. I ddefnyddio gwasanaethau damweiniau Cyfreithiwr ar-Lein nawr gall unrhyw yrrwr mewn unrhyw ddinas Mae'n gyflym, yn gyfleus ac yn sicr o arwain at lwyddiant. Ymgynghoriadau ar-lein dim ond y gorau arbenigwyr damweiniau Cyfreithiwr. Gallwch fod yn sicr bod y penderfyniad o eich cwestiwn yn delio gyda dim ond proffesiynol iawn gyfreithiwr (neu eu cyfreithiwr) sydd â phrofiad helaeth a sgiliau arbenigol o gymorth cyfreithiol gan y ffôn. Gyda damwain Cyfreithiwr ar-Lein byddwch yn cael y dull presennol i ddatrys y broblem - llinell glir o amddiffyn a rhestr gyflawn o holl gamau angenrheidiol, gan gynnwys blaenoriaeth a brys.

AR-LEIN CYFREITHIWR RHAD AC AM DDIM

Byddwch yn gallu i gael ateb manwl i'ch cwestiwn

AR-LEIN CYFREITHIWR AR GYFER RHAD AC AM DDIM Cyngor cyfreithiol ar-lein Mae'n hysbys bod y gost o ymgynghori gyfreithiol heddiw yn eithaf uchel ac nid yw pawb yn gallu fforddio o'r fath yn bleser. Fodd bynnagar wefan y cwmni.

mae pob ymwelydd yn derbyn rhad ac am ddim ar-lein ymgynghori gyda medrus cyfreithwyr neu gyfrifwyr. Ar-lein bydd cyfreithiwr yn rhoi i Chi gyda ansawdd y cymorth yn yr amser byrraf. I gysylltu â'n cwmni arbenigwyr yn eithaf hawdd: mae'n ddigon i nodi eich enw a'ch cyfeiriad e-bost neu rif ffôn cyswllt ar gyfer ymateb a disgrifiwch yn fanwl natur Eich problem. Sut i gael cyngor cyfreithiol am ddim ar-lein. Diolch i'r Rhyngrwyd.

ond mae'r rhan fwyaf o bynciau yn ymwneud ag ymgynghoriadau

cyfreithwyr proffesiynol ar unrhyw adeg ac yn unrhyw adeg o'r flwyddyn drwy'r gwasanaeth ar-lein ar ein cwmni"Cymorth ar-lein"lleoli yn y gornel chwith uchaf ar y tudalennau ar ein safle. Ychydig oriau yn ddiweddarach. ac os bydd angen.

gallwch drefnu cyfarfod i drafod yn uniongyrchol yn y naws o broblem benodol. Arbenigwyr yn y gyfraith cwmni yn darparu cefnogaeth ar gyfer unrhyw gwestiynau.

apêl o benderfyniadau awdurdodau treth.

dogfennau y fenter a materion cofrestru.

gau y corfforol. neu endidau cyfreithiol. Gofynnwch gwestiwn i'r cyfreithiwr ar-lein. Yn ogystal. gallwch gael cyngor ar-lein ar gyfer materion o ysgariad. is-adran o eiddo. adolygiad barnwrol ac unrhyw broblemau gyda'r banciau. yn ogystal â llawer o gwestiynau ynghylch cyfrifyddu pynciau: y rheolaeth briodol o cyfrifyddu a cyfrifo treth y cwmni neu ei adfer.

DAMWAIN CYFREITHIWR AR-LEIN RHAD AC AM DDIM

Heddiw, y prif ddull o gludiant yn y car Ni waeth pa mor hen yw eich car yn cael, nid oes imiwnedd gan y achlysurol o ddigwyddiadau brys. Unrhyw hyd yn oed bach, gall digwyddiad gael ei chwythu i cyfrannau enfawr Y gyrrwr fydd ddim yn cael amser i adennill, wrth ei enw eisoes yn cael eu tynnu i fyny ac penderfyniad ar amddifadedd o hawliauEr mwyn osgoi twyll angen i chi fod yn oer, gael nerfau o ddur a swm mawr o wybodaeth yn y maes modurol gyfraith. Dinesydd cyffredin yn annhebygol o gael hyd yn oed cyfran fechan o'r rhain yn rhinweddau Y dewis mwyaf delfrydol mewn unrhyw sefyllfa sy'n gysylltiedig â cherbydau, yn cael i ymrestru cymorth cyfreithiwr am ddamwain. Treulio oriau yn chwilio am da ac yn ymddiried cyfreithiwr damwain ddylai, yn ein proffesiynoldeb mae'n anodd i amau. Hyd yn oed os yw rhywun yn awyddus i gadw anhysbysrwydd, mae'n cyfaddef, damwain cyfreithiwr, cwnsela ar-lein rhad ac am ddim, rhif ffôn mae'r gwasanaeth hwn ar gael i holl ddinasyddion. Sut mae llawer o ddamweiniau a all ddigwydd gyda cheir cannoedd, miloedd, miliynau. Bob dydd mae yna ddeddfau newydd, arloesol a darnau eraill o ddeddfwriaeth i wella y car yn iawn. Yn anffodus, i gael gwared ar yr holl faterion ar un adeg yn methu am y rheswm hwn, mae pobl yn gynyddol troseddwyr.

WLADWRIAETH TWRNAI

TWRNAI GWLADOL Mwy na o gyfreithwyr y rhanbarthau, yn ysgrifennu datganiad yn sydd wedi galw i adfer trefn yn y gwaith o gyfreithwyr yn gweithio ar gyfer penodi wladwriaethO'r fath yn rhad ac am ddim cyfreithwyr ar gael yn yr holl wledydd y byd, maent yn amddiffyn y tlawd. Fodd bynnag, maent wedi dod yn rhan o gorfodi'r gyfraith yn wir, y cyhoedd amddiffynwyr helpu i euogfarnu.

Y newyddiadurwr o"Novaya Gazeta"yn dweud am sut y mae'r gwaith yn rhad ac am ddim o gyfreithwyr. Achos troseddol cyhuddo ym mis Mawrth gyda deyrnfradwriaeth (ac yn ddiweddarach ei gyfiawnhau) rhoddodd y cyfle i weld sut mae'r gwaith yn rhad ac am ddim, a ddarperir gan y wladwriaeth cyfreithwyr.

Rhai o eiriolwyr y diffynnydd nid yn unig yn gwrthwynebu ei arestio dywedodd hefyd bod yr achos troseddol yn erbyn ei yn dda-sefydlu. Ac yna colli'r dyddiad cau ar gyfer apelio yn erbyn penderfyniad y llys am yr arestio Mae hi yn rheolaidd yn byw yn ein tref, nad ydynt yn gyfarwydd â'r cymhlethdodau cyfreithiol dim ond wedyn yn gwrthod y gwasanaethau y cyntaf cyfreithiwr. Ei cyfreithiwr cyntaf a gafwyd ar y rhyddhau y diffynnydd dan recognizance i beidio â gadael, ac yna cau'r achos troseddol troseddau oedd. Cyngor y Bar oedd yn difreintiedig y cwnsler y statws cyfreithiwr, daeth i'r casgliad nad oedd wedi ei cleient cyngor cyfreithiol priodol. Roedd hi'n lwcus. -mlwydd-oed dyn, cyn-Gyfarwyddwr y cwmnïau amddiffyn cyhuddo o ysbïo o blaid y wlad, yr ymchwilydd oedd yn llythrennol yn eu gorfodi i roi'r gorau un arall cyfreithiwr i lofnodi'r cytundeb, y meibion y sawl a gyhuddir. Cyn hynny, roedd wedi penodi atwrnai, yr oedd anaml iawn y gwelodd, ac sydd, yn ei farn ef, yn gwneud dim byd. Cyfreithiwr yr ymchwilydd yn syml, ni chaniateir yn y carchar i'r cleient Dywedodd fod os bydd yr amddiffynnwr newydd fydd yn dod i mewn, ei fod"yn cael ei ohirio", ac efe a cyhuddo yr holl amser yn y carchar. O'r cyfreithwyr arferol, fod yn y pen draw yn gwrthod, yn llawn yn cyfaddef ei fod yn euog, ac ar hydref y flwyddyn hon, y ddinas llys mewn sesiwn gaeedig ddedfrydu i chwe blynedd mewn trefn gaeth nythfa. Ysgrifennodd deiseb am drugaredd.

Yn cael ei phosibl i anghydfod y weithred. Sut i herio gweithred i yn y fflat

Y Weithred i go iawn eiddo fel tŷ neu fflat, mae'n aml yn alw-amdano a di-alw'n ôl trosglwyddo eiddo o un person i un arallMae hyn yn ddogfen gyfreithiol yn dod i rym ar ôl ei gofrestru gan yr asiantaethau perthnasol yn datgan. Os bydd y papur yn cael ei wneud yn gywir ac yn cwrdd â'r holl statudol gofynion a ffurflenni a dderbynnir, y cwestiwn ynghylch a ddylid herio'r weithred, yn cael ei eithaf cymhleth. Mae'r gyfraith Sifil yn amddiffyn buddiannau nid yn unig y rhoddwr, ond hefyd y bobl sy'n derbyn yr eiddo yn y defnydd. Mae'n oherwydd y deunydd personol llog, yn eithaf aml yn y cwestiwn yn codi ynghylch a yw'n bosibl i herio gweithred i dŷ neu fflat. Fodd bynnag, mae yna rai amgylchiadau arbennig o dan y mae'r offeryn trosglwyddo y gwrthrych go iawn nid yw'n mynd drwy'r cyfnod o gofrestru wladwriaeth. Mae'r rhain yn cynnwys y canlynol: o Dan yr amgylchiadau hyn, nid oes unrhyw gwestiwn ynghylch p'un ai i her y gwaddol fydd, fel y bydd y ddogfen yn cael ei gwrthod yn awtomatig a'r eiddo yn ôl i'r perchennog.

Hyd yn oed ar ôl mynd drwy'r broses o gofrestru dogfen fel gweithred y tŷ yn gallu cael ei herio.

Y peth hawsaf y gallwch ei wneud yn y sefyllfaoedd canlynol: Yr ateb i'r cwestiwn ynghylch p'un ai i her y weithred ar eiddo go iawn wedi nodweddion mewn nifer o amgylchiadau eraill: Y Cwestiwn ynghylch a pherthnasau i herio gweithred i dŷ neu fflat mewn achos o farwolaeth y derbynnydd, yn hefyd yn aml yn datrys mewn ffordd gadarnhaol. Fodd bynnag, yn yr achos hwn, yr eitem hon wedi cael ei a bennir yn y contract. Yn ôl y gyfraith sifil y Ffederasiwn rwsia, yn y gwaddol yn gallu ei ganslo heb fod yn hwyrach na thair blynedd o ddyddiad y trafodiad cyfreithiol a heb fod yn fwy na un flwyddyn o ddyddiad y ffeilio y cais am ei ganslo. Fodd bynnag, os bydd y rhoddwr yn tynnu'n ôl y cynnig, a bod y person a gafodd y tŷ neu fflat, yn erbyn hyn, yr amser y gall y weithdrefn yn cael ei ymestyn i mlynedd. Yr ateb i'r broblem i benderfynu p'un a ddylid herio gweithred, i raddau helaeth yn dibynnu ar y gweithredu cymwys ac amserol ffeilio gwaith papur priodol. Mae'r rhan fwyaf aml ar gyfer y lansiad gweithdrefnau o'r fath yn ei gwneud yn ofynnol y dogfennau canlynol: Yr ateb i'r cwestiwn ynghylch a oedd i herio gweithred papur y person yn heb treial, yn cael eu datrys yn gadarnhaol dim ond mewn un achos - os bydd y contract a gyhoeddwyd yn anllythrennog. Yn y Drefn o trosglwyddo y fflat, rhaid fod yng nghwmni y cofrestru o'r ffaith hon.

Os oes unrhyw gofrestr, er mwyn canslo contract, nid oes angen i weithredu unrhyw gamau penodol.

Heb gofrestru fflat neu dŷ yn cael ei ystyried yn awtomatig yn eiddo i'r rhoddwr. Yn ychwanegol at y diffyg papurau cofrestru, mae yna amgylchiadau eraill a fydd yn ei gwneud yn ofynnol gwerthuso arbenigol.

Fel ar gyfer sut i herio gweithred i'r fflat drwy'r llysoedd, mae nifer o nodweddion.

Efallai y bydd y weithdrefn fod yng nghwmni gwahanol rhestr o ddogfennaeth ofynnol. Mewn unrhyw achos yn gyntaf at y llys dosbarth yn gwasanaethu y datganiad o hawliad ar yr holl ddogfennau angenrheidiol, ac yna ar yr amser penodedig, a gynhaliwyd yn swyddogol gwrandawiad, lle mae'r anghydfod yn cael eu datrys. Mewn sefyllfa o'r fath, anghydfod mae'n rhaid i'r contract fod yn warcheidwad cyfreithiol neu cynrychiolydd y perchennog yr eiddo. Y cyfyngiad ar y papur, dylech chi atodi dogfennaeth sy'n cadarnhau statws y rhoddwr. Mae'r rhan fwyaf yn aml mae'n cael tystysgrif feddygol, y casgliad gan y meddyg, canlyniadau cynhwysfawr arholiadau, ac ati. Ar ôl y swyddogol roi yr hawliad yr achos yn cael ei glywed yn y llys Yn yr achos hwnnw, os bydd y contract yn cael ei ddatgan yn ddi-rym, fflat neu dŷ unwaith eto bydd yn dod yn eiddo i'r rhoddwr. Noder, fodd bynnag, ei bod yn ymgorfforiad hwn yr holl gostau ariannol ychwanegol yn gysylltiedig â datblygu tai a dynnir gan y person sy'n cael fflat neu dŷ, y talwyd amdano gan y perchennog y gwrthrych na ellir ei symud. Yn ôl y Sifil cod, yn y sefyllfa hon mae angen mynd i'r afael yn unig mewn gorchymyn barnwrol. Ar enw'r person sy'n derbyn eiddo go iawn fel rhodd, datganiad ysgrifenedig. Mae'n gofyn i'r llys i ganslo'r contract yn y ffurf gorfodi Y papur dylid darparu gyda gwybodaeth fanwl am sut yn union y person yn ymddwyn yn y fflat, pam ei weithgareddau yn anniogel ar gyfer diogelwch ffisegol o ystad go iawn. Yn ogystal i hyn yn ychwanegu y dystiolaeth tystion, adroddiadau o aelodau o'r gwasanaeth tân, heddlu, etc. Hefyd fod yn sicr i farnwrol llawer o botensial pwysau ar y perchennog yr eiddo go iawn. Gall fod blacmel a bygythiadau i ef yn bersonol neu ei berthnasau a ffrindiau, yn ogystal í niwed corfforol. Tebyg chyngaws ei ffeilio yn y swyddfa ardal y llys lle y dyddiad achos cyfreithiol ffurfiol. Byddwch hefyd angen y terfynau amser i gyflwyno amryw o dystysgrifau gan asiantaethau gorfodi'r gyfraith, yr holi, y datganiadau ffeilio gyda'r heddlu, adroddiadau meddygol a dogfennau eraill o'r fath. Diddymu y cyfreithlondeb o gwaddol contract yn hytrach cymhleth cyfreithiol yn y trafodiad ac yn dibynnu ar nifer o ffactorau. Mewn rhai achosion, boddhad y cais yn amhosibl, fodd bynnag, o dan amgylchiadau penodol ac yn gyfreithiol a gynlluniwyd yn dda dogfennau, gallwch ddisgwyl canlyniad cadarnhaol yn y broses. Gyda sylw arbennig i'r pwyntiau, fel y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno papurau, tystiolaeth ac eraill data arbennig sy'n cadarnhau y posibilrwydd o ganslo contract o rhodd. O ystyried cymhlethdod o weithdrefnau cyfreithiol, gallwch gysylltu ag arbenigwr profiadol.

TEULU YN GYFREITHIWR

CYFREITHIWR TEULU Dyna pam y maent yn eu gallu i amddiffyn eu hawliau yn y llys Oherwydd cyfreithiwr profiadol yn gwybod nid yn unig cyfreithiol yn y rheoliadau, ond hefyd gweithdrefnol cyfeiriad yr achos. Felly, os ydych Chi mewn bywyd yn anodd sefyllfa yn ymwneud â'r penderfyniadau hynny neu eraill anghydfod teuluol, cysylltwch â'r medrus cymorth cyfreithiol ar ein gwefanByddwch yn gallu i ofyn i'r cyfreithiwr am unrhyw agwedd Chi ddiddordeb mewn problemau teuluol, a hefyd i ddewis y dde cyfreithiwr a fydd nid yn unig yn cynrychioli Eich buddiannau yn y llys, ond bydd hefyd yn help i wneud cais, yn casglu'r holl angenrheidiol dogfennau llys a dewis y cwrs cywir o weithredu yn y llys. Os Ydych am i amddiffyn eu buddiannau yn yr ateb yn anodd problemau teuluol, nid yw i achosi mwy o golledion ariannol yn y ysgariad, ac yn gadael y plant neu i amddiffyn eu hunain rhag bygythiadau ac aflonyddu y priod, dylech ddefnyddio gwasanaethau yn gyfreithiwr profiadol yn gweithio ar faterion cyfraith teulu. Ar ein safle, gallwch gael cyngor arbenigol ar unrhyw fater sy'n ymwneud â materion teuluol, i ddarllen diddorol awdur cyhoeddiadau a newyddion, i chi yn gyflym iawn dod o hyd i gyfreithiwr profiadol a fydd yn cynrychioli Eich buddiannau yn y llys. Yn y sefyllfaoedd hyn bob amser yn ei gwneud yn ofynnol gweithiwr cymorth Ar ein gwefan gallwch ddod o hyd i'r cymorth o gyfreithwyr profiadol a fydd yn helpu i ddiogelu Eich hawliau yn y datrys anghydfod teuluol.

Cyfrifo iawndal am ddiswyddo

Mae'r rhan fwyaf o ddiswyddo neu ei diswyddo gweithwyr, yn ogystal fel cyfrifwyr sy'n cymryd rhan yn codi arian iddynt, yn pryderu am y cwestiynau y maent yn eu hwynebu wrth gyfrifo iawndal am ddiswyddoYma mae popeth yn eithaf syml, ac os ydych yn dilyn y cyfarwyddiadau yn fanwl, yna bob gweithiwr yn cael y cyfle i gyfrifo ar ei ben ei hun faint y bydd yn ei dderbyn ar ddiswyddo.

Yn yr achos y dylai iawndal gael ei dalu yn llawn ar gyfer y nas defnyddiwyd yn ystod y gwyliau.

Yn gyntaf, mae'n werth i ddweud bod er mwyn cael y swm llawn yr iawndal y mae'n rhaid i weithiwr yn gweithio yn y fenter am o leiaf mis, ond felly, gall gyfrif ar arferol ar ei wyliau blynyddol. Yn yr achos hwn, mae'r cyfrifiadau yn cael eu gwneud gan ddefnyddio'r fformiwla ganlynol: (S.) K, lle mae N yw maint y gweithiwr cyfanswm incwm a nodir blwyddyn galendr, K yn y nifer o ddyddiau o wyliau, fel arfer y gwerth hwn yn cael diwrnod. Y ddeddfwriaeth llafur yn datgan yn glir bod y cyflogai yn rhaid i ddefnyddio ei cyfreithiol yn gadael eleni. Pan fydd yn gadael, mae wedi yr hawl i ddewis 'er mwyn mynd am dro' ar gyfer yr amser penodedig ar gyfer gwyliau neu i gytuno i ddeunydd iawndal. Pan mae'n cael ei dalu, cyflogwyr weithiau yn wyneb sefyllfaoedd dadleuol, mae rhai ohonynt eisoes wedi cael eu rheoleiddio gan y barnwrol ymarfer neu reoliadau sy'n bodoli eisoes. Mewn sefyllfa lle mae'r cyflogai yn cael ei ddefnyddio ychwanegol yn ystod y gwyliau ar gyfer gweithio flwyddyn, ei ddyddiau yn cael eu disodli gan arian parod iawndal, os bydd y gweithiwr wedi cael cyfnodau yn ystod y flwyddyn nad ydynt yn rhoi yr hawl i adael. Os bydd y gweithiwr wedi cael ei ddefnyddio yn absenoldeb ychwanegol ar gyfer nifer o mlynedd, yna bydd i bob diwrnod ei fod mae'n rhaid i chi dalu swm penodol. Os bydd y gweithiwr yn cael ei ddiswyddo tra bod hithe cyfnod prawf wedi dod i ben eto, y cyfrifiad o iawndal o absenoldeb ar ddiswyddo yn cael ei wneud yn gyfrannol i'r amser y mae wedi gweithio. Yn y digwyddiad bod arbenigwr wedi cael ei weithio allan yn unig mis, bydd y taliad ar gyfer y nas defnyddiwyd yn ystod y gwyliau yn cael ei gyfrifo yn gymesur amser yn gweithio. Wrth weithio o dan gontract ar y diwrnod olaf ar y contract, bydd y cyflogwr yn obligated i dalu ar gyfer y cyfnod cyfan o gyflogau, yn ogystal â taliad arbennig ar gyfer gadael, yn dibynnu ar yr adeg o'r gwasanaeth yn y cwmni. Os yw person yn dewis peidio â gadael iawndal, ac yn gadael, yna mae ganddo hawl i fynd ag ef yn llwyr, ac ar ôl hynny bydd yn cael ei diswyddo. Weithiau mae yna sefyllfaoedd lle mae gweithiwr yn syml yn rhaid i cymryd yn ystod y gwyliau. Mae'n werth talu sylw at y weithdrefn ar gyfer diswyddo o uwch swyddogion. Siarter y sefydliad yn penderfynu ar y cyfnod o waith arweinydd Y cyfarwyddwr fel arfer mynd i mewn i contract llafur ar gyfer penodol cyfnod penodedig. Yn y cyfarfod cyffredinol o'r cwmni yn cymryd rhan, bydd penderfyniad yn cael ei wneud bod y pennaeth yn rhoi'r gorau i fod yn ei awdurdod. Ar gyfer y sefyllfa hon, mae rhai o nodweddion terfynu y contract gyda'r dilynol yn talu iawndal.

Os bydd y gweithiwr yn cael ei ddarparu ar gyfer mwy na blwyddyn yn gadael, bydd yn cael ei gyfrif fel groes i'r gyfraith, yn yr achos bydd y goruchwyliwr yn cael eu cosbi gyda cosbau yn ystod y gwiriad.

Mae'r rheolau yn dweud bod aelodau o'r cwmni yn rhaid i roi gwybod i'r cyfarwyddwr yn ysgrifennu am y terfynu y contract cyflogaeth, ac yna ei ddiswyddo ef yn cydymffurfio'n llawn â deddfwriaeth gyfredol. Ar yr un pryd, yr holl croniadau sy'n ddyledus yn cael eu talu Ymhellach, cytundeb newydd yn dod i ben, y cyfnod y mae'n rhaid eu darparu ar gyfer y dogfennau statudol. Fodd bynnag, mae'r rhan fwyaf nid yw cwmnïau yn gorffen y contract, ond yn gwneud i fyny cytundeb sy'n nodi'r newid yn y tymor rhwymedigaethau. Nawr eich bod yn gwybod sut iawndal yn cael ei gyfrifo pan fyddwch yn gadael, fel y gallwch ddychmygu faint y gallwch ddisgwyl i dderbyn taliadau.

CYFREITHIWR ACHOSION TROSEDDOL

CYFREITHIWR ACHOSION TROSEDDOL mae'r dewis o chyfreithiwr mewn cyfraith droseddol dylid eu cysylltu yn arbennig o ofalus, oherwydd bod y dyfarniad y llys yn dibynnu nid yn unig yn y bywyd yn y dyfodol yn y ward, ond hefyd ei berthnasau. Y cyfreithiwr angen i fod yn symudol iawn Ar frys i wneud yn teithio i fan ar unrhyw adeg o'r dydd am wybodaeth newydd ei brif dasgRydym i gyd yn gwybod bod yn aml yn y diffynyddion yn adain-dde diffynyddion, diniweidrwydd sydd yn anodd iawn i'w profi. Annigonolrwydd y dystiolaeth yn arwain at y ffaith bod troseddwyr go iawn yn parhau i fod ar mawr, ac yn y tymor hwy yn gwasanaethu berson hollol wahanol. Y broses droseddol yn cael ei strwythuro yn y fath fodd bod pob gweithred dylai fod yn gefnogir gan ffeithiau, fel y dylai cyfreithiwr yn rhoi achos i ei gymorth cyfreithiol oedd yn ofer. Ie, y pris ar gyfer y gwasanaethau o cyfreithiwr i gyd-fynd yr achos troseddol, nid yn rhad, ond y cwestiwn yw faint y maent yn gost na ddylai fod yn amlwg, mae'n eithaf posibl y cyngor cyfreithiol cychwynnol fydd yn newid eich safbwynt am broses y llys. Y prif beth yw i wneud yn gywir a dewis gorau. Achosion troseddol yn wahanol iawn o economaidd neu weinyddol. Y sawl a gyhuddir, yna"Disgleirio"yn cael ei nid yn iawn, ac yn real, ac yn aml yn swm mawr iawn, termau Felly, y cyfreithiwr amddiffyn troseddol mae'n rhaid i nid yn unig yn deall y Troseddol Cod, ond i fod yn gallu i roi ar waith yr wybodaeth a gafwyd. Nid yw'n ddigon dim ond i gof y gyfraith ar hyn o bryd, mae gennych y gallu i wneud cais ar amser a lle gwybodaeth i liniaru difrifoldeb y troseddau, i leihau y tymor i wneud yn amodol neu i brofi eich bod yn yr achos hwn beirniaid yn anghywir. Y mwyaf pwysig yn yr ymchwiliad yn y awr cyntaf ar ôl y trosedd. Roedd yn ystod y cyfnod hwn chwiliadau yn cael eu cynnal yn"ceisio poeth"ac yn arestio y sawl a ddrwgdybir. Ac os bydd rhywun yn cael ei ddal, ymchwiliol pellach gall gweithgareddau gael eu cynnal yn llai egnïol, oherwydd y potensial troseddwr eisoes yno, ac y gall y dystiolaeth fod yn dod o hyd ac yna.

Cofnodion Troseddol Chwilio Cefndir Adroddiadau

Os ydych yn chwilio ar gyfer tawelwch meddwl a diogelwch ar gyfer eich teulu a chi eich hun, Troseddol Chwiliadau yn rhoi i chi y gorau a mwyaf i fyny-i-dyddiad offeryn sydd ar gael heddiwUnigryw ein cronfa ddata yn cynnwys cofnodion o gannoedd o filiynau o oedolion sy'n meddu ar gofnod troseddol ar draws yr UNOL daleithiau Ein cofnodion yn cynnwys detholiad mawr o droseddau. Cael mynediad i gofnodion troseddol ar draws yr UNOL daleithiau gall fod yn hynod ddefnyddiol pan ddaw i wybod pa fath o droseddwyr yn fwyaf cyffredin yn eich cyflwr, pa droseddau y dylech fod yn chwilio am, ac ar ba leoliadau yn agos i chi yn cael y uchaf ac isaf cyfraddau troseddau.

Oherwydd bod ein cronfa ddata yn tynnu gwybodaeth oddi wrth y cyhoedd troseddol cronfeydd data sy'n dyddio'n ôl degawdau, gallwn yn hawdd roi syniad i chi o weithgaredd troseddol yn awr o'i gymharu â'r hyn y mae'n ei ddefnyddio i yn cael ei hoffi mewn unrhyw ardal benodol.

Rydym hefyd yn ei gwneud yn hawdd i weld weithgaredd troseddol gan categori, er mwyn i chi gael darlun cliriach ar p'un a yw math penodol o weithgaredd troseddol yn digwydd yn eich ardal chi o gymharu â mathau eraill o droseddu. Rydym yn gwneud yn aros yn ymwybodol o eich amgylchoedd yn hawdd P'un a ydych yn paratoi i symud, mynd ar wyliau, neu ddim ond eisiau i chi wybod y gweithgarwch troseddol yn eich ardal, Troseddol Chwiliadau yn eich prif adnoddau ar gyfer aros ar y blaen o droseddwyr. Os ydych yn ceisio dod o hyd cofnodion troseddol gan y sir, mae ein llys sirol gwrthdro offeryn yn rhoi hassle-rhad ac am ddim ffordd i adolygu cofnodion troseddol yn unrhyw le yn y wlad. Yn ogystal, mae ein record yn mynd yn ôl ddegawdau, felly byddwch yn gallu i weld y newidiadau mewn gweithgaredd dros gyfnod o amser Mae hynny'n golygu os ydych yn ceisio dod o hyd i wybodaeth am droseddau a gyflawnwyd yn y gorffennol yn unrhyw le, byddwch yn gallu dod o hyd i ragor o wybodaeth.

Cymorth Cyfreithiol Am Ddim Milwrol

Os oes angen i chi ysgrifennu eich ewyllys, yn ystyried arwyddo prydles, neu mae angen pŵer atwrnai neu lofnod notarized yna, bydd angen cymorth cyfreithiol, a gorau oll milwrol servicemembers a'u teuluoedd yn cael mynediad i gymorth cyfreithiol, rhad ac am ddim. Yn gyffredinol, mae cymorth cyfreithiol yn cael ei ddarparu i'r grwpiau canlynol: Milwrol Cyfreithwyr yn cael eu a elwir yn Barnwr yn eiriolwyr (JAG)JAGs yn gallu cynnig help cyfreithiol ac nad ydynt yn faterion cyfreithiol yn amrywio o brynu car i rentu fflat, prynu cartref, talu trethi neu ysgrifennu ewyllys. 'Judge advocate' yn atwrnai sydd wedi graddio o gwrs achrededig ysgol y gyfraith ac yn trwyddedu i ymarfer y gyfraith gan y llys uchaf yn y wladwriaeth neu ffederal y llys. Barnwr eiriolwyr neilltuo i gynorthwyo unigolion â'r problemau cyfreithiol personol yn cael eu hadnabod fel cymorth cyfreithiol i dwrneiod. Cymorth cyfreithiol swyddfeydd wedi eu lleoli ar bron bob sylfaen, llong a gosod Os ydych yn cael trafferth lleoli cymorth cyfreithiol, gallwch ddod o hyd i'r swyddfa agosaf at eich lleoliad drwy fynd i un o'r gwefannau canlynol: mae Pob gwasanaeth milwrol wedi bod rheoliadau penodol ynghylch y graddau o gymorth cyfreithiol y maent yn eu darparu. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'ch cymorth cyfreithiol swyddfa Os yw cymorth cyfreithiol atwrnai yn gallu i ddatrys yr achos neu arbenigol atwrnai sydd ei angen, mae'r cymorth cyfreithiol atwrnai fydd yn eich cyfeirio at sifil atwrnai, fel arfer drwy cyfreithiwr lleol gwasanaeth cyfeirio, a all ddelio â'r achos. Cymorth cyfreithiol atwrneiod gafael ar yr holl sgyrsiau a delio â'r cleientiaid yn gyfrinachol, fel sy'n ofynnol gan y rheolau o gyfrifoldeb proffesiynol.

Milwrol cymorth cyfreithiol swyddfeydd wedi eu lleoli ar bron bob sylfaen, llong a gosod.

Os ydych angen cymorth cyfreithiol, gallwch ffonio neu alw heibio i'ch lleol Cymorth Cyfreithiol Swyddfa. Ewch i'r adran amddiffyn Milwrol Gosod y Cyfeiriadur i ddod o hyd i'r cymorth cyfreithiol swyddfa yn agos i chi. Byddwch yn ymwybodol ac yn cael yr hyn yr ydych yn ei hawlio Cadw i fyny â'r holl cyfreithiol, budd-daliadau sydd ar gael i chi fel gwasanaeth, aelod, cyn-filwr, neu priod gan arwyddo i fyny ar gyfer rhad ac am ddim Milwrol aelodaeth, a fydd yn anfon yr holl wybodaeth ddiweddaraf yn syth i'ch mewnflwch, yn ogystal â rhoi mynediad i chi i fyny-i-dyddiad cyfreithiol, budd-daliadau a mwy.

Yn arwain y Cwmni Cofrestru ar gyfer eich Busnes yn Ne Affrica

Mae ein Pecynnau yn cael eu bris o dim ond R

Busnes newydd i anghenion nifer o wasanaethau ac arweiniad i baratoi ar gyfer Tendrau a ChontractauAr ôl i ni wedi cofrestru eich Cwmni, y gallwn eich cynorthwyo chi drwy y Cwmni cyfan yn dechrau-i fyny ar broses (dewisol). Byddwch yn cael popeth rydych ei angen ar gyfer eich Tendr neu Gontract yn Ne Affrica, er enghraifft: newydd PTY Cwmni, BEE, Clirio Treth, TAW, Logo, Gwefan, Cynllun Busnes, COID, Llythyr o Sefyll Da, NHBRC, Cyfrifeg, Cyflogres a mwy. Cofrestru eich Cwmni yma neu cysylltwch â ni doll am ddim ar (doll rhad ac am ddim o linellau tir a cellphones). Mae ein Cleientiaid yn seiliedig ar yr holl dros y wlad ac yn y byd - rydym yn cynnig hawdd gwasanaeth ar-lein. Ymunwch â miloedd o Gleientiaid sy'n derbyn gwasanaeth eithriadol a chefnogaeth oddi wrthym bob mis.

Rydym yn Cofrestru eich Cwmni newydd gyda eich pen eich hun ddewis enw Cwmni.

Ffoniwch Doll rhad ac am Ddim i gychwyn - rydym yma i helpu chi gyda eich holl Gwmni ac yn Dyner Anghenion. Rydym yn Cofrestru eich Cwmni newydd gydag un o'n Silff Enwau. Ffoniwch Doll rhad ac am Ddim i gychwyn - byddwn yn gallu eich helpu gyda phob eich Tendr ac anghenion Cwmni. Prynu Cwmni Cofrestredig i'w defnyddio o fewn awr. Rydym yn cynnig Silff Cwmnïau gyda Flwyddyn Rhifau Cofrestru. Ffoniwch Doll rhad ac am Ddim i gychwyn - rydym yma i helpu chi gyda eich holl Gwmni ac yn Dyner anghenion. yn gyntaf, byddwn yn chwilio argaeledd eich dewis Enw'r Cwmni. Os bydd eich dewis enw Cwmni yn ymddangos i fod ar gael, rydym yn gwneud cais i gronfa wrth gefn (gyda thri enwau eraill os byddwch yn dewis hynny).

Ar ôl llwyddiannus enw archebu, rydym yn eich cynrychioli chi ar CIPC a cofrestru eich Cwmni Newydd gyda eich gadwyd yn ôl enw yn y cyflymaf amser y bo modd.

byddwch yn gyntaf rhaid i chi wneud yn siŵr os ydych yn hapus i ddefnyddio un o'n Silff Enwau Cwmni yn y dyfodol enw eich Busnes. Os ydych yn dod o hyd i enw'r busnes yr ydych yn hoffi, gallwn ddechrau ar unwaith heb y drafferth (a amser ychwanegol y mae'n ei gymryd) o gadw newydd yn enw'r Cwmni. byddwch yn gyntaf rhaid i chi wneud yn siŵr eich bod yn NID oes angen i fod yn Gyfarwyddwr y Cwmni ar unwaith. Ar ôl prynu, byddwch yn syth yn cael PTY Nifer sydd yn eiddo i chi, ond rydym yn yna, bydd yn rhaid i restr chi fel Cyfarwyddwr. Rydym yn yn rhaid i wneud Gwelliant yn CIPC ar gyfer y newid i gael ei swyddogol (proses cynnwys yn yr amserlenni pris). Ar-lein -stop-siop. Cofrestru eich Cwmni dros y Rhyngrwyd - osgoi cyfarfodydd a thraffig.

Rydym yn cynnig ar-lein -stop-siop lle rydych yn cofrestru eich Cwmni ar-lein.

Rydych hefyd yn medru cael eich Cwmni newydd wedi Clirio Treth Dystysgrif, Cofrestriad TAW, BEE, Logo, Gwefan, Cyfrif Banc y Busnes a eraill Cwmni gwasanaethau - mae hyn i gyd o gysur eich cartref eich hun neu yn y swyddfa. Gall unrhyw un gael ei defnyddio ein gwasanaeth - does dim ots ble rydych yn lleoli - rydym yn cynnig hawdd gwasanaeth ar-lein i bawb. Ymgynghorwyr Arbenigol. Ymroddedig, Profiadol Ymgynghorydd yn cael ei ddyrannu i chi i helpu chi i gyd y ffordd. Byddwch yn derbyn rhif cafell ffôn y gallwch yn uniongyrchol, cysylltwch â'ch Ymgynghorydd.

Amserlenni yn dechrau o dim ond awr

Gallwch hefyd gysylltu â'ch Ymgynghorydd doll rhad ac am ddim ar (am ddim o linellau tir a cellphones). Rydym yn cynnig y prisiau gorau i chi ar gyfer ymroddedig, ymgynghoriad personol.

Rydym yn gwarantu llwyddiant - neu eich arian yn ôl.

Mae Ein System Olrhain. Ein arfer bydd y System yn gyson yn diweddaru chi ar y broses drwy SMS ac e-bost. Rydym yn delio yn uniongyrchol gyda CIPC ac mae'r Adran Masnach a Diwydiant (DTI). Nid oes angen i chi boeni am ddelio gyda'r Llywodraeth. Mae popeth yn cael ei wneud gan ein Ymgynghorwyr profiadol. Rydym yn gyflawn pob cais angenrheidiol yn gywir ac yn adolygu yr holl waith papur i chi. Dim ond angen i chi ymlacio ac yn aros am eich dogfennau cwmni drwy e-bost, cadarnhau bod efallai y byddwch yn dechrau masnachu. Rydym yn cofrestru eich Cwmni fel gyflym ag y bo modd. Rydym ni'n gwybod bod amser yn hafal arian, ac nid oes unrhyw ôl-groniadau ar ein ochr.

Rydym yn monitro y broses gyda Llywodraeth i helpu i leihau unrhyw oedi gyda hwy.

Rydym wedi datblygu perthynas wych gyda Rheolwyr mewn Llywodraeth. Gallwch wirio y fodolaeth eich Cwmni newydd ar CIPC gronfa ddata unwaith y byddwn wedi gorffen. Phartneriaid cwmni yn gwarantu bod y gwasanaeth rydym yn cynnig i chi yn bodloni'r safonau y gorau yn y gêm ers. Mae ein dros o Ymgynghorwyr yn cynnig gwasanaethau a safonau ansawdd uchaf. Y dewis a ffafrir o endid cyfreithiol ar gyfer y rhan fwyaf o Fusnesau yn Ne Affrica yn Pty Cwmni. Chi amddiffyn eich bywyd personol ac asedau eich busnes. Os bydd un yn rhedeg busnes, mae'n angenrheidiol i weithredu mewn amgylchedd diogel strwythur cyfreithiol lle mae eich asedau busnes a risgiau yn cael eu gwahanu oddi wrth eich rhai personol.

Rydych yn edrych yn fwy proffesiynol pan fyddwch yn gweithredu o dan cofrestru enw busnes.

Os ydych am i gael contract mawr neu dendr, nid yw ond yn gymaint yn fwy proffesiynol i fasnachu mewn Pty Cwmni capasiti nag yn eich enw eich hun. Mae'r rhan fwyaf o Gyflenwyr ac Adrannau'r Llywodraeth yn gofyn i fusnesau i gael eu cofrestru fel Cwmni i wneud cais am eu Tendrau a Chontractau.

Cyfoeth Treth

Cyfoeth treth treth sy'n seiliedig ar werth y farchnad yn asedau sy'n eiddoEr bod llawer o wledydd datblygedig yn dewis treth cyfoeth, yn yr Unol Daleithiau yn gyffredinol yn ffafrio trethu incwm. Cyfoeth treth yn cael ei osod ar y cyfoeth sydd gan unigolion yn y wlad. Mae'r dreth ar werth net sy'n cael ei asedau llai'r rhwymedigaethau. Mae'r asedau hyn yn cynnwys, ond nid yn gyfyngedig i, arian parod, banc adneuon, cyfranddaliadau, asedau sefydlog, ceir personol, gwerth a aseswyd o eiddo go iawn, cynlluniau pensiwn, arian arian, y perchennog tai yn meddiannu, ac ymddiriedolaethau. Ad valorem o dreth ar ystad go iawn ac anniriaethol treth ar asedau ariannol yn enghreifftiau o dreth cyfoeth. Ffrainc, Portiwgal, a Sbaen yn enghreifftiau o wledydd gyda cyfoeth trethi. Yn Ffrainc, mae cyfoeth treth cap yn eu lle sy'n sicrhau bod cyfanswm y trethi yn fwy na o'r incwm. Nid yw pob gwlad yn cael y math hwn o dreth Awstria, Denmarc, yr Almaen, Sweden, Sbaen, y Ffindir, gwlad yr Iâ, a Lwcsembwrg wedi ei dileu yn y blynyddoedd diwethaf. Yw'r Unol Daleithiau yn gosod treth gyfoeth, ond yn ei gwneud yn ofynnol incwm ac eiddo trethi. Mae rhai yn ystyried treth eiddo ffurflen dreth cyfoeth ers i'r llywodraeth trethi yr un ased y flwyddyn dros y flwyddyn. Mewn gwirionedd, treth cyfoeth effeithiau cronedig stoc o pŵer prynu, ac ar dreth incwm yn effeithio ar y llif o asedau neu newid mewn stoc. Gadewch i ni edrych ar enghraifft o sut y dreth cyfoeth yn wahanol o dreth incwm. Yn cymryd yn ganiataol un trethdalwr yn ennill ddoleri, yn flynyddol ac yn disgyn yn y braced treth. Ei atebolrwydd treth ar gyfer y flwyddyn yn cael eu x ddoleri, o ddoleri. Ond beth os bydd y llywodraeth yn ei wlad trethi cyfoeth, yn hytrach na o incwm. Os yw ei asesu gwerth net yn, o ddoleri a chyfoeth y dreth yn, mae ei ddyled treth ar gyfer y flwyddyn yn x ddoleri, o ddoleri. Mewn gwirionedd, cyfoeth cyfraddau treth nid yw hyn yn uchel. Yn Ffrainc, er enghraifft, y dreth cyfoeth yn berthnasol yn unig i trethadwy ar asedau gwerth dros. Os bydd gwerth yr asedau yn syrthio rhwng, a, mae'n ddarostyngedig i. Asedau dros, yn cael eu trethu yn. Yn Sbaen, yn un o drigolion yn cael eu heffeithio gan y dreth cyfoeth, sy'n amrywio o. i, os yw gwerth ei asedau ledled y byd yn uwch na Cyfoeth trethi yn cael eu defnyddio gan y llywodraethau yn bennaf fel dull o hyrwyddo tegwch cymdeithasol, gan leihau gwahaniaethau o ran cyfoeth daliadau. Tra bod cynigwyr yn credu bod y dreth hon yn hyrwyddo cydraddoldeb, beirniaid yn datgan ei bod yn llesteirio casgliad o gyfoeth, a oedd yn meddwl i yrru twf economaidd. Y broblem gyda'r dreth cyfoeth yw ei bod hefyd yn berthnasol i bobl sy'n ennill incwm isel ond uchel-gwerth asedau, megis cartref.

Er enghraifft, ffermwr sy'n ennill ychydig, ond y mae tir yn cael ei werthfawrogi'n fawr efallai yn cael trafferth dod o hyd i arian i dalu'r trethi.

Lleoliad trosedd

Unrhyw olion eraill o dystiolaeth yn cael ei gasglu hefyd

Mae lleoliad trosedd yn cael unrhyw leoliad y gallai fod yn gysylltiedig â cyflawni troseddauSafleoedd troseddau yn cynnwys tystiolaeth ffisegol sydd yn berthnasol i ymchwiliad troseddol. Mae'r dystiolaeth hon yn cael ei chasglu gan mae ymchwilwyr lleoliadau trosedd (CSIs) a gorfodi'r Gyfraith. Y lleoliad mae lleoliad trosedd, gall fod yn y man lle y mae'r trosedd yn cymryd lle neu gall fod yn unrhyw ardal sy'n cynnwys tystiolaeth o'r drosedd ei hun. Golygfeydd yn cael eu nid yn unig yn gyfyngedig i leoliad, ond gall fod yn unrhyw berson, lle neu wrthrych yn gysylltiedig â'r ymddygiad troseddol a ddigwyddodd. Ar ôl lleoliad y drosedd wedi ei ganfod, mae'n bwysig bod mesurau yn cael eu cymryd i sicrhau a diogelu yr olygfa o halogiad. Er mwyn cynnal cyfanrwydd y safle, rhaid gorfodi'r gyfraith yn cymryd camau i bloc i ffwrdd yr ardal gyfagos yn ogystal â chadw golwg ar pwy sy'n dod i mewn ac yn mynd allan. Trwy gymryd rhagofalon hyn, gall swyddogion sicrhau bod y dystiolaeth sy'n cael ei chasglu gellir eu defnyddio yn y llys. Tystiolaeth sydd wedi dod yn halogedig, ymyrryd gyda, neu gam-drin yn gallu llygru'r olygfa ac yn achosi achos yn cael ei daflu allan o'r llys.

Mae'n bwysig bod popeth sy'n digwydd yn ystod y dadansoddiad o mae lleoliad trosedd yn cael ei dogfennu.

Mae gwaith cychwynnol ar ymateb swyddog i wneud yn siŵr bod y lleoliad wedi bod yn hynod gydlynol ac yn crynhoi dogfennau.

Mae dogfennaeth dylai gynnwys y swyddog sylwadau a gweithredoedd tra ar yr olygfa.

Cychwynnol ymatebwyr yn gyfrifol am dogfennu ymddangosiad a chyflwr yr olygfa ar ôl cyrraedd.

Cychwynnol ymatebwyr hefyd yn casglu datganiadau a sylwadau gan dystion, dioddefwyr, ac yn bosibl a ddrwgdybir.

Mae nifer o ddogfennau eraill yn cael eu cynhyrchu hefyd fel bod y lleoliad trosedd yn gyfanrwydd yn cael ei gadw yn gyfan. Mae'r dogfennau hyn yn cynnwys rhestr o sydd wedi bod mewn cysylltiad â'r dystiolaeth (cadwyn o ddalfa), yn ogystal â cofnod o'r hyn y dystiolaeth wedi cael ei gasglu. Mae lleoliad trosedd yn aml yn eu cadw drwy sefydlu gwarchae i reoli symudiad i mewn ac allan o olygfa, yn ogystal â chynnal yr olygfa yn uniondeb. Perimedr yn tapio i ffwrdd gyda barricade tâp er mwyn cadw dim ond y rhai sy'n angenrheidiol ar y safle. Mae hyn yn cael ei wneud i atal halogi tystiolaeth fel archwilwyr geisio osgoi halogi ar bob cyfrif. Er ei bod yn anodd osgoi yn gyfan gwbl halogi, mae llawer o gamau yn cael eu cymryd i sicrhau cyfanrwydd y lleoliad trosedd yn parhau i fod yn gyfan. Swyddogion gymryd gofal i beidio â bwyta, yfed, ysmygu, neu yn cymryd eu gwyliau ger y lleoliad trosedd.

Unrhyw beth sydd dros ben gan y swyddogion ar y sîn allai gael eu camgymryd am dystiolaeth posibl ac yn ymyrryd gyda llwyddiant yr ymchwiliad.

Yr Ymateb Cychwynnol Swyddog derbyn dosbarthu yn galw ac yn cyrraedd y lleoliad y drosedd. Y swyddog hwn yn chwarae rhan hanfodol o ran cynnal y cyfanrwydd y lleoliad.

Cychwynnol ymatebwyr yn gyfrifol am sicrhau bod y lleoliad yn sefydlu rhwystrau ffisegol i reoli traffig yn yr ardal ac o'i hamgylch.

Mae'r swyddog hefyd dogfennau yn ei sylwadau cychwynnol yn ogystal â'r cyflwr y sîn ar ôl cyrraedd.

Unwaith y bydd lleoliad y drosedd uned ymchwiliadau yn cyrraedd ar y sîn, yn cael ei yn siwr i beidio â chyffwrdd unrhyw beth, cychwynnol walkthrough yn cael ei berfformio.

Walkthrough hwn yn helpu ymchwilwyr yn cael dealltwriaeth o pa fath o droseddu sydd wedi digwydd. Mae'r uned nodiadau ar y presenoldeb posibl tystiolaeth a dyfeisio cynllun ar gyfer prosesu yr olygfa. Ail walkthrough yn cael ei berfformio ar gyfer y diben o ddogfennaeth.

Bydd yr uned yn cymryd lluniau ac yn tynnu brasluniau o'r olygfa.

Weithiau mae fideos yn cael eu cymryd i sicrhau pob manylyn o'r drosedd yn cael ei dogfennu. Ar ôl drylwyr dogfennau wedi cael ei gynnal, y DPC uned yn ofalus yn casglu'r holl eitemau a allai fod yn ystyried y dystiolaeth.

Mae'r eitemau hyn yn cael eu tagio, eu cofnodi, a'u pecynnu i sicrhau bod dim byd yn cael ei ddifrodi neu ei golli.

Mae'r holl dystiolaeth o'r lleoliad yn cael ei anfon at y labordy fforensig i'w dadansoddi.

Y labordy fforensig prosesau holl ddarnau o dystiolaeth o'r olygfa.

Unwaith y bydd y canlyniadau yn, maent yn mynd i arwain ditectif ar yr achos. Ffotograffau o'r holl dystiolaeth yn cael eu cymryd cyn i unrhyw beth yn cyffwrdd, yn symud, neu fel arall ymchwilio ymhellach. Tystiolaeth marcwyr yn cael eu lleoli nesaf i bob darn o dystiolaeth, gan ganiatáu ar gyfer sefydliad y dystiolaeth. Braslunio yr olygfa hefyd yn ffurf dogfennau ar safle trosedd. Mae hyn yn caniatáu i nodiadau gael eu cymryd yn ogystal ag i fesur pellteroedd a gwybodaeth arall sydd efallai heb gael eu canfod yn hawdd gan dim ond llun. Mae'r ymchwilwyr yn tynnu allan lleoliadau o dystiolaeth a'r holl gwrthrychau eraill yn yr ystafell. Mae'r braslun yn cael ei thynnu fel arfer o uchod pwynt o farn. Nodiadau yn cael eu cymryd gan ymchwilwyr i sicrhau gof eu meddyliau ac amheuon am wahanol ddarnau o dystiolaeth. Daw tystiolaeth mewn nifer o wahanol ffurfiau megis gynnau, gwaed ar cyllyll, ac ati. Gall fod yn unrhyw beth o biolegol sampl yn hoffi y gwaed, neu bob dydd eitem fel derbynebau neu ddatganiadau banc. Mathau eraill o dystiolaeth yn cynnwys ffibrau, dryll gweddillion, ffotograffau neu fideos, ac olion bysedd. Mae gwyddonwyr fforensig yn dadansoddi'r dystiolaeth hon fel y gallant ddod o hyd i esboniad ar gyfer pam a sut y mae trosedd wedi digwydd. Sicrhau bod tystiolaeth yn cael ei gasglu yn gywir ac yn amserol yn helpu swyddogion i ddeall yn well yr hyn a ddigwyddodd yn y fan a'r lle ac aids yn yr ymchwiliad yn cael ei gwblhau yn llwyddiannus. Dim ond y personél priodol gyda'r wybodaeth briodol a dylai hyfforddiant fod yn casglu tystiolaeth. Mae'r unigolion hyn yn cynnwys, yn Ymatebwr Cyntaf, mae Archwilwyr safleoedd Troseddau, ac mae eraill yn arbenigo personél. Gwahanol fathau o dystiolaeth, weithiau bydd angen dulliau gwahanol o gasglu neu arbennig a cynwysyddion. Er enghraifft, papur cynwysyddion, fel fagiau, amlenni, neu flychau, gall fod yn gorau posibl ar gyfer samplau biolegol. Papur cynwysyddion yn caniatáu dystiolaeth sydd ddim yn hollol sych i barhau i sychu. Pan fydd y dystiolaeth yn cael ei gasglu yn briodol mae llai o siawns fod yr eitemau a gesglir yn cael ei difrodi neu yn halogedig. Fforensig yn defnyddio amrywiaeth o wahanol offer a thechnegau. Olion bysedd casgliad drwy ddefnyddio llwyd neu ddu magnetig powdwr. DNA a hylifau corfforol eraill yn cael eu casglu ac, boed yn wallt neu hylif, ar gyfer archwiliad pellach mewn labordy. Esgid ac yn blino printiau gellir ei gasglu drwy ddefnyddio carreg deintyddol. Electroneg yn cael eu cymryd ar gyfer archwiliad gan arbenigwr technegol i chwilio am ragor o dystiolaeth. Dogfennau gan yr ardal hefyd yn cael eu cymryd ar gyfer archwiliad pellach. Ffrwydron ac arfau yn cael eu cymryd yn cyfateb i glwyfau a balisteg. Ffotograffau o offeryn marciau yn cael eu cymryd oherwydd y gallant fod yn cyfateb i arf yn ddiweddarach. Olrhain tystiolaeth yn unrhyw beth a adawyd ar ôl gan y sawl sy'n neu gellid bod wedi ei drosglwyddo i'r troseddwr. Cyfweliadau o'r ddau tystion a dioddefwyr y troseddau yn cael eu cymryd gan swyddogion gorfodi'r gyfraith er mwyn ennill gwybodaeth a chreu llinell amser o'r digwyddiadau. Ar ôl dystiolaeth a gasglwyd oddi wrth y lleoliad y drosedd, mae'n cael ei roi yn ei cynhwysydd priodol ac yna ei labelu neu eu tagio. Mae'r tag yn nodi yr olygfa benodol daeth y dystiolaeth o a sefydlu y"cadwyn o ddalfa". Mae'r cadwyn o ddalfa yn cyfeirio at y drefn y dystiolaeth yn cael ei drin gan unigolion sy'n cymryd rhan yn yr achos ymchwiliad. Mae'r cadwyn o ddalfa yn berthnasol i'r ymchwiliad ac yn gwarantu y diogelwch corfforol o holl dystiolaeth sy'n rhan o'r achos. Y mathau canlynol o dynodwyr sydd eu hangen i sefydlu y gadwyn. Mathau gwahanol o drosedd yn cynnwys golygfeydd yn yr awyr agored, dan do, a trawsgludiad. Yn yr awyr agored safleoedd troseddau yw'r rhai mwyaf anodd i ymchwilio. Yr amlygiad i elfennau o'r fath fel glaw, gwynt, neu wres, yn ogystal ag anifeiliaid gweithgaredd, halogi y lleoliad trosedd ac yn arwain at ddinistrio tystiolaeth.

Dan do safleoedd troseddau gael yn sylweddol is siawns o halogiad oherwydd y diffyg o fod yn agored. Yr halogiad yma fel arfer yn dod oddi wrth y bobl ffactor Trawsgludiad safleoedd troseddau yn droseddau a gyflawnwyd gan gyfrwng cludo, megis lladrad neu auto dwyn.

Mae pob math o safleoedd troseddau, ynghyd â natur y drosedd a gyflawnwyd (lladrata, llofruddiaeth, trais rhywiol, ac ati.) wedi gweithdrefnau gwahanol. Lleoliad trosedd ailadeiladu yn defnyddio dulliau gwyddonol, tystiolaeth ffisegol, rhesymu diddwythol, a'u cydberthnasau i ennill wybodaeth benodol y gyfres o ddigwyddiadau sy'n amgylchynu y comisiwn o drosedd.

Achosion cyfreithiol ar achosion o herio penderfyniadau yn y llysoedd cyflafareddu ac ar gyhoeddi gweithredu gorchmynion i orfodi penderfyniadau cyflafareddu llysoedd - proses Gyflafareddu

Yn yr Unol Daleithiau cyflafareddu broses, yn yr achos mewn achosion o herio penderfyniadau yn y llysoedd cyflafareddu a masnachol rhyngwladol arbitrations yn yr Unol Daleithiau yn cael eu llywodraethu gan Ch. Hanfod y cynhyrchiad hwn yw bod y llys cyflafareddu yn nad ydynt yn-wladwriaeth lys (cymrodeddu), sy'n cael ei ffurfio gan y partïon i'r anghydfod, ac o dan cyflafareddu masnachol rhyngwladol - chyflafareddu, sy'n cymryd penderfyniad yn y diriogaeth yr Unol Daleithiau (ac nid ar y sedd cyflafareddu, er enghraifft, yn Llundain neu Baris)Y gwrthrych dilysu ond yn cael ei rhai penderfyniadau yn y dyfodol sy'n cael eu ragwelir gan y partõon yn y broses gymrodeddu cytundeb. Rhai arbitral gwobrau tramor masnachol rhyngwladol arbitrations bod ni fabwysiadwyd yn yr Unol Daleithiau yn cael ei herio os yw hyn yn cael ei ddarparu gan gytundeb rhyngwladol neu pan fydd y wobr cyflafareddu yn ei fabwysiadu, y normau o Unol Daleithiau gyfraith yn cael eu cymhwyso. Yn y cais i ddiddymu penderfyniad y llys cyflafareddu rhaid penodol (Erthygl yr APC):) enw a chyfansoddiad y llys cyflafareddu a gymerodd y penderfyniad, y lle ei leoliad) y dyddiad derbyn y anghydfod yn eu cylch penderfyniad y tribiwnlys cymrodeddu gan y parti sy'n gwneud cais am y canslo am y penderfyniad, dywedodd) mae'r ymgeisydd wedi galw am y canslo am y penderfyniad y llys cyflafareddu, ar ba sail y mae'n ei herio. copi o benderfyniad parhaol llys cyflafareddu yn gallu cael ei ardystio gan y cadeirydd y llys cyflafareddu copi o benderfyniad y llys cyflafareddu i ddatrys anghydfod arbennig rhaid i fod yn notarized dogfennau a gyflwynir i gefnogi'r cais am ganslo o'r penderfyniad y cyflafareddu llys yn y ddogfen yn cadarnhau y taliad y ffi wladwriaeth yn y modd ac yn y swm a sefydlwyd gan y gyfraith ffederal hysbysiad o gyflwyno neu ddogfen arall yn cadarnhau anfon copi o'r cais i ddiddymu penderfyniad y cyflafareddu llys at y parti arall i'r cyflafareddu yn achos Y cais i ddiddymu penderfyniad y llys cyflafareddu, ffeilio yn groes i ofynion Art.

APK a penodol o bwyntiau, yn cael ei adael heb symud neu'n cael ei dychwelyd i'r person sydd wedi ei gyflwyno iddo.

Mae hyn yn cais i ddiddymu penderfyniad y cyflafareddu llys yn cael ei gyflwyno i'r llys cyflafareddu yn y pwnc yn yr Unol Daleithiau lle y penderfyniad y tribiwnlys cymrodeddu yn cymryd o fewn cyfnod nad yw'n fwy na thri mis o ddyddiad derbyn y herio penderfyniad gan y blaid y ffeilio y cais, oni nodir fel arall gan gytundeb rhyngwladol o'r Unol Daleithiau, neu ffederal gyfraith. Rhaid iddo gael ei ystyried gan y barnwr yn unig ar gyfer tri mis o ddyddiad derbyn y cais (Erthygl o'r APC). Y cais am y canslo am y penderfyniad y llys cyflafareddu yn cael ei dalu gan y wladwriaeth ffi yn y swm a ddarperir ar gyfer gan y gyfraith ffederal ar gyfer talu y cais ar gyfer y issuance y gwrit cyflawni ar gyfer gorfodi dyfarniad arbitral. Yn yr achosion darperir ar eu cyfer gan y cytundeb rhyngwladol i'r Unol Daleithiau, tramor dyfarniad arbitral gellir ei herio yn y digwyddiad sydd i NI yn y gyfraith yn cael ei gymhwyso drwy gyflwyno cais am ganslo o'r fath yn penderfyniad y llys cyflafareddu o unol daleithiau endid ar y lle o leoliad neu preswyl y dyledwr neu, os yw'r lleoliad neu'r man preswyl y dyledwr yn anhysbys ar y lleoliad yr eiddo y dyledwr - y partïon i'r cyflafareddu. Y trafodion ar gyfer y mater o gwrit i weithredu ar gyfer gorfodi penderfyniad y llys cyflafareddu Yn achos y methiant y dyledwr i berfformio yn wirfoddol, y adennill yr hawl i alw gorfodi, sydd mewn perthynas â penderfyniadau (heblaw am y diffiniadau) y llysoedd cyflafareddu yn gyrff preifat sy'n gorfodi'r gyfraith yn bosib dim ond ar ôl y broses o gadarnhau eu grym cyfreithiol yn y fframwaith o trafodion (proceedings) arbennig ar y mater o gwrit i weithredu ar gyfer gorfodi penderfyniad y tribiwnlys cymrodeddu. Yn y cais ar gyfer y mater o gwrit i weithredu ar gyfer gorfodi penderfyniad y tribiwnlys cymrodeddu, bydd y canlynol yn eu dangos: enw a chyfansoddiad y llys cyflafareddu a gymerodd y penderfyniad, y lle ei leoliad gais yr ymgeisydd ar gyfer y issuance o gwrit i weithredu ar gyfer gorfodi o arbitral wobr. Y cais ar gyfer y issuance y gwrit cyflawni ar gyfer gorfodi mae penderfyniad y tribiwnlys cymrodeddu yn cael ei ynghlwm wrth: wedi ei dilysu yn briodol penderfyniad y tribiwnlys cymrodeddu neu ei briodol copi ardystiedig. Copi o benderfyniad parhaol llys cyflafareddu yn gallu cael ei ardystio gan y cadeirydd y llys cyflafareddu copi o'r penderfyniad y llys cyflafareddu i ddatrys anghydfod arbennig rhaid i fod yn notarized ddogfen yn cadarnhau y taliad y ffi wladwriaeth yn y modd ac yn y swm a sefydlwyd gan y gyfraith ffederal hysbysiad o gyflwyno neu ddogfen arall yn cadarnhau anfon copi o'r cais ar gyfer y issuance y writ i weithredu i orfodi penderfyniad y tribiwnlys cymrodeddu at y parti arall i'r arbitral achos cais am y issuance o gwrit i weithredu ar gyfer gorfodi o arbitral wobr, ffeilio yn groes i ofynion Art. o amaethyddol a diwydiannol cymhleth mae'n bosibl y byddant yn cael eu gadael gan y barnwr heb symud neu eu dychwelyd at y person a gyflwynodd iddo. Cais am y mater o gorfodi'r drefn ar gyfer gorfodi o arbitral wobr yn cael ei gyflwyno i'r llys cyflafareddu o unol daleithiau endid yn y lleoliad neu preswyl y dyledwr neu, os bydd y lleoliad neu yn preswylio yn anhysbys, yn y lleoliad eiddo y dyledwr - y partõon yn y broses gymrodeddu (Erthygl APK). Mae'r cais hwn ar gyfer y mater o gwrit i weithredu i orfodi penderfyniad y tribiwnlys cymrodeddu yn cael eu hystyried gan y barnwr yn unig o fewn cyfnod nad yw'n fwy na thri mis o ddyddiad ei dderbyn gan y llys cyflafareddu.

Dogfennau sy'n Ofynnol ar gyfer Cofrestru Cwmni

Rhowch y cyfeiriad e-bost sy'n gysylltiedig â'ch cyfrif

a byddwn yn e-bostio dolen i ailosod eich cyfrinair Rwyf am ddechrau siop fanwerthu mewn pentrefi yn Haryana Beth yw cwblhau prosesydd a faint o dreth eithriad mewn manwerthu? Hi Neeraj

AR-LEIN CYFREITHIWR YMGYNGHORIAD

AR-LEIN CYFREITHIWR CYNGOR Mae'n ddigonol i ddefnyddio y ffurflen adborth a leolir ar y"Cysylltu"y dudalen, rhad ac am ddim i ofyn cwestiwn i gyfreithiwr ar-lein, a dim mwy nag un diwrnod y Byddwch yn cael y mwyaf cyflawn a chynhwysfawr i ateb eich caisMantais o'n rhad ac am ddim ar-lein cyfreithwyr yw eu bod yn gweithio o amgylch y cloc, ac yna un o'n arbenigwyr a fydd bob amser fod mewn cysylltiad, felly y dyddiad cau penodol ar gyfer derbyn ymateb yw symbolaidd yn unig. Fel arfer, y broblem neu dderbyn yr holl wybodaeth angenrheidiol ni all fod yn gyfyngedig i'r cynllun"cwestiwn ateb y cwestiwn"felly, cyngor cyfreithiol troseddol cyfreithiwr ar ein porth fydd yn cael ei warantu cyfathrebu dwy ffordd - mae ein arbenigol os oes angen, bydd yn gofyn i'r cleient ragor o gwestiynau i lunio darlun mwyaf cyflawn o'r sefyllfa yr Ydych yn eu dal. Y nifer o geisiadau am gymorth cyfreithiol am ddim ar gyfer un cleient yn gyfyngedig Gallwch ofyn cwestiynau i egluro rhai manylion, i holi am y senarios posibl cyn i mi ystyried ein troseddol cyfreithiwr ar-lein rhad ac am ddim yn rhoi gynhwysfawr ac yn bodloni Eich gofynion atebion.

YMGYNGHORIAD RHAD AC AM DDIM AR-LEIN

YMGYNGHORIAD RHAD AC AM DDIM AR-LEIN Rydych am i amddiffyn eich hawliau cyfreithiol, mae angen cymorth cyfreithiol o arbenigwyr cymwysedig yn ymwneud â chwestiynau o gyfraith. Cyngor cyfreithiol am ddim yn y ffordd fwyaf cyfleus i chi cyn gynted ag y bo modd dros y ffôn, ar-lein neu yn bersonol. Cwmni gyfraith yn darparu cymwys cymorth yn amddiffyn eu hawliau, yn gorfforol a phersonau cyfreithiol. Rydym yn darparu cymorth llawn o'r dechrau i'r diwedd o ddatrys anghydfodau, yn cymryd rhan yn y gynrychiolaeth o sefydliadau bancio ac ariannol awdurdodau, sefydliadau wladwriaeth. Tra bod ymgynghoriad cyfreithiol yn rhad ac am ddim Mae hyn yn caniatáu i chi i egluro materion yn ymwneud â deddfwriaeth gyfredol ar ein wlad a thramorYmgynghoriadau yn cael eu cynnig gan medrus iawn o gyfreithwyr sy'n arbenigwyr yn eu meysydd o gyfraith. Rydym yn amddiffyn hawliau cyfreithlon a rhyddid ein cleientiaid, yn cynrychioli eu buddiannau yn y cyrff y wladwriaeth, sefydliadau o unrhyw lefel a math. Rydym yn gweithredu o fewn y ddeddfwriaeth bresennol Hefyd yn cynrychioli buddiannau ein cleientiaid drwy bŵer twrnai ar gyfer y perfformiad yn ôl y gyfraith sylweddol camau i lofnodi dogfennau o wahanol fathau. Yn y rhestr o ein gwasanaethau yn cynnwys cymorth wrth gasglu gwybodaeth, tystiolaeth mewn achosion a fydd yn helpu i ddatrys yr achos yn eich blaid ar y cam hwn o'r trafodion yn y llys neu ar y cam rhagarweiniol. Yn ogystal, rydym yn darparu'r canlynol gwasanaethau cyfreithiol: cynnal cynrychiolaeth o fuddiannau a diogelu hawliau cyfreithiol yn y llys ac eraill y wladwriaeth cyrff; cymryd rhan yn y gwaith o baratoi gweithdrefnol dogfennau: ceisiadau, apeliadau, datganiadau o hawliad ac eraill; apêl i'r llys mewn achos o anghytundeb ar y cleient yn gyda'r bydd y llys yn penderfyniad, apelio yn erbyn camau gweithredu o swyddogion ar y camau y llys a chyn y treial. Cwmni gyfraith yn helpu i amddiffyn eu hawliau, gan gynnwys i berchnogion cerbydau mewn gwahanol sefyllfaoedd: wrth wneud damwain cerbyd gyda eich cyfranogiad mewn unrhyw swydd, mewn achos o weithredoedd anghyfreithlon o'r heddlu afresymol gosod dirwy neu ei werth, y cribddeiliaeth o arian o gynrychiolwyr yr awdurdodau. Aelodau ein cwmni, yn gyfreithwyr cymwys sydd yn darparu cymorth llawn yn y penderfyniad o faterion ac anghydfodau gydag amryw o asiantaethau a sefydliadau, fel cwmnïau yswiriant, ariannol cyrff, banciau.

CYNGOR CYFREITHIOL AM DDIM AR GYFER DAMWAIN TRAFFIG

CYNGOR CYFREITHIOL AM DDIM AR GYFER DAMWEINIAU Traffig cyfreithiwr yn gyfreithiol-awr dros y ffôn llinell i ddarparu diogelwch cyfreithiol i yrwyr mewn ceir. Damwain cyfreithiwr ein cwmni diogelu gyrwyr rhag twyll y amgylchiadau'r ddamwain ac o'r camau gweithredu yn anghyfreithlon o swyddogion yr heddlu. Manteisiwch ar ein arbenigwyr, gall pob gyrrwr Berson y cyfreithwyr damweiniau sydd ar gael o amgylch y cloc drwy ffonio y rhif ffôn y cwmni cyfreithiol. Pan fyddwch yn ffonio y cyfreithwyr ar gyfer damwain, maent yn cymryd y sefyllfa o dan reolaeth ac yn cyd-fynd yr holl gamau gweithredu pellach y gyrrwrCyfreithwyr yn dadansoddi cyfreithlondeb y camau gweithredu yr heddlu, ei gofynion, y dilysrwydd y taliadau, argaeledd a hyfywedd y dystiolaeth, y canlyniadau posibl ar gyfer y gyrrwr; mae'n cynhyrchu dadleuon i amddiffyn y gyrrwr; yn cyd-fynd y llenwad weithdrefn Protocol (penderfyniad), gan godi y posibilrwydd o ddiddymu y gosb yr heddlu. Damwain cyfreithiwr yn gweithio awr y dydd, diwrnod yr wythnos, diwrnod y flwyddyn. Darparu cymorth cyfreithiol i yrwyr ar y ffôn. Oherwydd y proffil cul o'r gwaith y mae ein cyfreithwyr yn drylwyr yn gwybod holl cynnil y ddeddfwriaeth bresennol, felly mae'r cyfleoedd i arllwys y graddfeydd ar ochr y gyrrwr - yn uchel iawn.

CYNGOR CYFREITHIOL AR FENTHYCIADAU

CYNGOR CYFREITHIOL AR FENTHYCIADAU Arwyddion contract o'r fath

cwsmer Banc nid yw hyd yn oed yn meddwl am y ffaith y gall chwarae tric arno yn y dyfodol. Y mwyaf cyffredin banciau uchod yn cynnwys y canlynol: yn cael ei addasu gan y Banc yn unochrog y gyfradd llog ar y benthyciad; yw'r amod yn y contract o dan y mae'r Banc yr hawl i wneud cais am gyflafareddu (preifat yn y llys); afresymol dirwyon. mae'r cynnydd yn y cyfnod y cyfyngiad (mwy na blynedd); cudd ffioedd a thaliadau eraill. Y cyfreithiwr ar y credydau yn helpu nid yn unig yn diffygdalu ar y benthyciad.

ond y benthyciad. Mae'n dim ond arbenigwr profiadol yn gweld yr holl agweddau negyddol ar gyfer y benthyciwr. sy'n gallu cael eu sillafu'n allan yn y testun y cytundeb credyd Mae'n llawer haws i atal y broblem nag i ddelio â'r canlyniadau. Os gwelwch yn dda gysylltu â atwrnai ar gyfer y benthyciadau. a fydd yn helpu i atal canlyniad negyddol ar gyfer y cleient yn ystod y cam o ddiwedd y cytundeb credyd.

CYFREITHIWR TRETH

ar sail y rhwymedigaethau treth ychwanegol

CYFREITHIWR TRETH Cyfreithiwr mewn anghydfodau treth (treth cyfreithiwr) yn bwysig iawn uchel cymhwyster a profiad llwyddiannus o dreth datrys anghydfod. Cyfreithiwr ar gyfer anghydfodau treth (treth cyfreithiwr) yn darparu cymorth cyfreithiolsy'n anelu i ddiogelu hawliau a buddiannau cyfreithlon y trethdalwr. Mae'r mwyafrif llethol o anghydfodau gyda'r awdurdodau treth yn y ddadl am y gydnabyddiaeth o annilys (diddymu) y dreth hysbysiadau penderfyniadau ar a oedd yn ychwanegol rhwymedigaethau treth. Hefyd. mae'r dreth anghydfod yn anghydfod ynghylch y gydnabyddiaeth o annilys (diddymu) y penderfyniadau y awdurdodau treth. nid yw'n cynnwys rhwymedigaethau treth ychwanegol Er bod y penderfyniadau hyn yn cael eu nid yn ychwanegol rhwymedigaethau treth. ond maent hefyd yn golygu canlyniadau negyddol ar gyfer y talwr treth. Anghydfodau o'r fath yn cynnwys anghydfodau ynghylch canslo o benderfyniadau y gwasanaeth treth am ddiddymu cofrestriad y talwr treth ar werth. Ar gyfer y Cwsmer yn bwysig iawn i ganlyniad yr ystyriaeth o dreth anghydfod. sef y dirymu y penderfyniad gwasanaeth treth. Cymwys cwnsler cyfreithiol ar anghydfodau treth sylweddol yn cynyddu Eich siawns o ennill treth anghydfod. Beth yw anghydfodau treth. Gyda ehangach yn ystyried y berthynas rhwng y trethdalwr ac y dylai awdurdodau treth fod yn siarad am dreth gwrthdaro. Y cysyniad o dreth gwrthdaro yn fwy heriol na'r anghydfodau treth.

fel ehangach ystyriaeth i gynnwys hefyd achosion o ryngweithio ydynt yn gysylltiedig â datrys yr anghydfod fel y cyfryw. Er enghraifft.

y rhyngweithio gyda awdurdodau treth wrth gynnal arolygiad treth. ar ôl derbyn chais i ddarparu dogfennau neu alw yn yr heddlu dreth. Natur anghydfodau treth yn gorwedd yn y gwrthdaro o ran buddiannau busnes a'r awdurdodau treth. Mae'r busnes yn awyddus i dalu trethi rhesymol. Cyrff treth gwasanaeth yn ymdrechu'n galed i weithredu cynllun ar gyfer y casgliad trethi yn y gyllideb. er gwaethaf busnes go iawn cyfle i dalu trethi o'r fath. Ers yr awdurdodau treth â'r awdurdod. y rhan fwyaf o'r anghydfodau treth sy'n gysylltiedig â gydnabod annilys (diddymu) y penderfyniadau yr awdurdod treth ynghylch talwr treth. Y mwyaf cyffredin ymhlith y datrysiadau i'r awdurdodau treth treth hysbysiad penderfyniad.

GWESTIWN I'R CYFREITHIWR AR Y FFÔN

CWESTIWN I CHYFREITHIWR AR Y FFÔN Y realiti bywyd modern yn golygu bod cymorth cyfreithiol efallai y bydd angen ar unrhyw adegAc mae'r rhan fwyaf yn aml yn ei gwneud yn ofynnol cymorth cyfreithiol i'r rhai mwyaf agored i niwed segmentau o'r boblogaeth - yr anabl, pensiynwyr, rhieni sengl, teuluoedd sydd â llawer o blant, sydd yn syml nad oes arian ar gyfer ymgynghoriad gan arbenigwr cymwysedig. Yn yr achos hwn, i helpu y tlawd dinasyddion gael cyngor cyfreithiol am ddim. Er gwaethaf y ffaith bod y math hwn o gymorth cyfreithiol yn ymddangos yn y wlad yn ddigon hir, mae llawer o'n cyd-ddinasyddion yn wyliadwrus o gyngor cyfreithiol am ddim."Caws yn unig am ddim mewn mousetrap". Efallai, ond nid yn yr achos hwn Yn yr erthygl hon, y cyfreithwyr yn y porth yn ateb y cwestiynau mwyaf cyffredin am gymorth cyfreithiol am ddim.

Sampl Derbyn

Derbynebau yn cael eu dogfennau sy'n cael eu naill ai drin yn gorfforol fel darn o bapur, neu mewn ffurf ddigidol, gyda llofnod digidol i brofi y taliad o swm ar gyfer ryw reswmDerbyniadau yn cynnwys manylion y trafodiad sôn am y fath o arian cyfred trosglwyddo fel arian parod neu siec, digidol, cerdyn taliad, neu bancio ar-lein neu arian ac ati.

Hefyd, maent yn cynnwys manylion y trafodiad, y talai a'r talwr o fanylion a'r rheswm ac ati.

Mae'r rhain yn llawer bwysig ar gyfer profi y trafodiad neu adrodd anghydfodau yn gyfreithiol os o gwbl. Sampl busnes yn derbyn yr hyn y byddech yn hoffi i ddefnyddio pan rydych chi drafod arian mewn busnes. Mae hyn yn cael ei angen yn fawr ar gam mewn busnes sy'n sicrhau bod trafodion.

Y sampl bilio yn derbyn yr hyn y byddech yn eu defnyddio pan fyddwch yn cael gwneud bilio derbyn ar gyfer defnydd cyffredinol.

Gall hyn gael ei ddefnyddio i wneud unrhyw fil a gyda rhai customization efallai y byddwch yn ei ddefnyddio ar gyfer swyddfa neu fusnes. Y wag yn derbyn fformat yn super hawdd i'w addasu a phersonoli. Ddefnyddio fel rydych am i ddim ond yn cymryd sylfaenol syniad o derbyn a gwneud defnydd eich hun syniad ag ef. Y derbyn arian fel yr awgrymir gan ei enw yn cael ei ddefnyddio dim ond pan fyddwch yn derbyn y swm arian parod am reswm. Dderbynebau yn ofynnol ar gyfer prosesu taliadau cerdyn credyd hefyd, ac mae'r rhain yn cael eu samplau o'r fath derbynebau bod efallai y byddwch yn lawrlwytho ac yn defnyddio gydag ychydig o addasu. Y sampl rhent yn cael ei derbyn am roi eich syniad o sut mae rhent yn derbyn y dylai edrych fel.

Pan fyddwch yn derbyn arian oddi wrth y tenant rhaid i chi gyflawni hyn derbynneb iddynt.

Roedd y sampl yn darparu derbynneb yn cael ei ddefnyddio pan fydd beth yn cael ei gyflwyno i dderbynnydd, ac yn y derbynnydd arwyddion ar y dderbynneb i gydnabod derbyn yr eitem.

Y rhodd yn cael ei derbyn a ddefnyddir gan elusennau a sefydliadau pan fyddant yn derbyn rhodd, ac yn ei dro, yn cydnabod yr un i'r rhoddwr, drwy dderbyn fformat. Y deintyddol yn cael ei derbyn ar gyfer deintyddol meddyg a llawfeddygon a fyddai'n rhoi eu cleifion yn derbyn ar ôl derbyn ffioedd ar gyfer sesiwn neu triniaeth. Y derbyn arian yn y ffurf sylfaenol o dderbyn y byddech yn ei ddefnyddio i roi i unrhyw talwr pan fyddant yn rhoi arian i chi.

Gall hyn gael ei ddefnyddio mewn unrhyw sefydliad a sefydliad.

Y codwr arian derbyn yn un y byddech yn ei ddefnyddio i godi arian ar gyfer yr achlysur. Ar godi arian oddi wrth bob ariannwr, y byddech yn rhoi derbynneb fel cydnabyddiaeth. Y eitemedig yn cael ei derbyn yr hyn y byddech yn eu defnyddio pan fydd yn rhaid i chi ffurf derbynneb cynnwys eitemedig categorïau a bydd hyn yn cael llawer o feysydd i gofnodi taliad ar gyfer pob segment. Mae'r ysbyty yn derbyn yn fformat sylfaenol a oedd unrhyw ysbyty a gofal meddygol yn y Ganolfan gall defnyddio wrth addasu gyda ei enw a logo ac yn rhoi i'r partïon sy'n talu am ryw cyfleuster. Mae'r anfoneb yn cael ei derbyn mewn gwirionedd anfoneb cum derbyn fformat, sy'n gwasanaethu ddeuol yn achos yr ydych eisiau ei ddefnyddio yr anfoneb fel y dderbynneb ar gyfer eich swyddfa neu fusnes. Mae'r benthyciad yn derbyn fformat yn unig derbynneb bod yn cydnabod eich bod wedi talu erbyn y benthyciad a gymerwyd. Eich benthyciad gwario pryder y byddai rhoi i chi dderbyn hwn pan fyddwch yn talu. Yn derbyn llythyr fformat yn mewn gwirionedd yn fanwl llythyr yn hytrach na ffurf fformat sy'n yn cydnabod derbyn arian gyda priodol cyfarchion a phob. Y meddygol yn derbyn y gall fod yn defnyddio gan unrhyw gyfleusterau meddygol, sy'n rhoi gwasanaethau yn erbyn talu ffioedd. Mae'r sampl yn y fformat sylfaenol y gellir eu defnyddio mewn unrhyw bryder. Y derbyn taliad sampl yn y rhan fwyaf o fformat cyffredinol Gall unrhyw un ei ddefnyddio, ac mae'r arddull yn sylfaenol yn un ar gyfer eu defnyddio mewn unrhyw swyddfa neu fusnes ac unrhyw parth. Mae'r datganiad o dderbyn ffurf yn unig yw datganiad safonol fformat.

Mae datganiad yn cynnwys mwy o fanylion na dim ond derbyn, ac mae hyn yn un yn cael ei ddefnyddio ar gyfer gwneud datganiad o drafodion.

Mae eiddo rhent yn cael ei derbyn dim ond yn derbyn bod y talai fyddai'n rhoi y talwr pan fydd gyfer derbyn y rhent o eiddo sy'n talu rhentu gan y talai.

Y dyddiau hyn pan derbynebau yn cael eu paratoi gan fusnesau a swyddfeydd, ac yna rhaid i chi fod yn siŵr eich bod yn gwneud iddynt cydymffurfio â'r daclus derbyn y sganiwr. Mae'r daclus derbynebau sganiwr mewn gwirionedd yn ddyfais electronig, yr ydych yn defnyddio i sganio derbynebau, dogfen ac ati. ar y gweill Mae hyn yn helpu chi yn syth yn trawsnewid ffurflen bapur derbyn i mewn i ffurf ddigidol, ac yna y data digidol yw fel da fel derbynneb ddigidol neu adroddiad ar gyfer cadw cofnodion. Felly wrth ddefnyddio samplau mae'n rhaid i chi fod yn siŵr bod y cynllun a fformat yn cydymffurfio â'r daclus derbynebau. Y pris y ddyfais yn onetime buddsoddi a dylai fod yn dwyn unrhyw fusnes gan gadw mewn cof yr hir-amser a defnyddioldeb y ddyfais y defnydd o dderbyniadau yn hollbwysig mewn unrhyw fath o arian y trafodiad. Os nad oes derbynneb gennych, rydych yn syml yn broblem ar ôl talu'r arian. Dylai unrhyw anghydfod yn codi, ni fyddai'n rhaid i unrhyw brawf o dalu, ac y byddai colli arian, gwasanaeth, ymddiriedolaeth a phob. Felly er mwyn osgoi colledion o'r fath gan y ddau yn dod i ben, ac i gadw'r busnes da perthynas rhwng y talwr, ac y talai tra'n cadw'r holl gofnodion yn barhaol, derbynebau yn bwysig iawn. Derbynneb yn cynnwys gwybodaeth bwysig am arian trafodion a manylion y dyddiad a'r amser, rheswm o dalu, y dull o dalu ac ati. Pan fyddwch yn frawychus am wneud a derbyn fel derbyn blaendal sampl neu dacsi derbyn sampl, yna gallwch gael rhywfaint o gymorth da o dderbyn samplau i chi fynd ar-lein. Y samplau hyn fyddai mewn gwirionedd yn eich helpu i nid yn unig yn gwneud derbyn, ond gallwch eu lawrlwytho am ddim ac yn addasu gyda'r enw cwmni, logo, meysydd ychwanegol ac ati. i argraffu ac yn eu defnyddio fel derbynebau.

Gwerthiant Ffurflen Cytundeb rhad ac am Ddim Gwerthu Contract (NI) y Gyfraith Depo

Gwerthu Cytundeb, a adwaenir hefyd fel Cytundeb Gwerthu neu Werthu Nwyddau Contract, yn cael ei ddefnyddio i bennu'r telerau y trafodiad rhwng dau bartiWrth greu eich Cytundeb Gwerthiant, yn amlwg yn disgrifio'r eitem neu'r gwasanaeth. Dylai hyn gynnwys corfforol disgrifiad a maint yn cael eu gwerthu. Mewn contract gwasanaeth, bydd angen i chi benderfynu ar gynllun talu. Yma yn y penderfyniadau sydd angen i chi eu gwneud: Blaendal yn cael swm penodol o arian a bod y prynwr yn rhoi i gwerthwr ag y diogelwch y byddant yn ei dilyn drwodd ar y trafodiad. Os bydd y prynwr yn dewis i brynu, bydd y blaendal yn mynd tuag at y pris prynu. Gall y blaendal ad-daladwy neu nonrefundable, sy'n golygu naill ai bod y blaendal yn cael ei ddychwelyd i'r prynwr neu eu cadw gan y gwerthwr, os nad yw'r cytundeb yn mynd drwy. Mae'n bwysig cynnwys taliad sy'n ddyledus dyddiadau ar gyfer y taliad ei hun yn ogystal ag adneuo yn y Cytundeb Gwerthiant, os yn berthnasol, i wneud y trafodiad manylion yn glir. Efallai y byddwch yn dymuno cynnwys telerau ynghylch ble y bydd y nwyddau yn cael eu darparu. Gall hyn fod ar y prynwr cyfeiriad, y gwerthwr cyfeiriad, neu mewn un arall lleoliad penodol. Gall y gwerthwr yn cael eu digolledu ar ôl y prynwr wedi derbyn y nwyddau, y gwerthwr yn cludo, neu Fil Gwerthu wedi cael ei greu. Tra bod Gwerthiant Cytundeb a Bil Gwerthiant wedi dibenion tebyg, Gwerthiant Cytundeb yn cynnig mwy manwl yn y cynllun talu a rhoi gwarantau ar yr eitem.

Mae hefyd yn caniatáu y ddwy ochr fwy o hyblygrwydd cyn cwblhau'r cytundeb drwy drefnu ran sicrhau nwyddau cyn eu prynu.

Mae Bil Gwerthiant yn ffurfio tystiolaeth bod eitem perchnogaeth wedi cael ei drosglwyddo o un parti i'r llall.

Gellir ei ddefnyddio fel rhan o'r Gwerthiant Cytundeb i brofi bod y nwyddau yn swyddogol yn newid dwylo. Atebolrwydd yn mynd i'r afael â'r nwyddau' risg o golled neu ddifrod ac yn penderfynu pwy sy'n gyfrifol am yr eitem o bob un pwynt y trafodiad. Gall atebolrwydd yn cael ei drosglwyddo i'r prynwr unwaith: 'Fel y mae' yn cyfeirio at pan fydd gwerthwr yn cynnig unrhyw warant ar eitem, sy'n golygu eu bod yn nid ydynt yn gwarantu ansawdd y nwyddau at y prynwr, ac mae'r prynwr yn cytuno.

Mae'r amod hwn yn unig yn gweithio os bydd y gwerthwr wedi nid yn fwriadol yn cuddio unrhyw ddiffygion. Cedwir Pob Hawl. Ymwadiad Cyfathrebu rhyngoch chi a'r Gyfraith Depo yn cael ei ddiogelu gan ein Polisi Preifatrwydd ac nid gan atwrnai-cleient fraint.

Y gyfraith Depo yn y cwmni cyfreithiol ac ni allwn ddarparu cyngor cyfreithiol. Rydym yn darparu gwybodaeth a meddalwedd, ac rydych yn gyfrifol am briodol defnyddio deunydd hwn. Eich defnydd o'r wefan hon yn amodol ar ein Telerau Defnyddio. Gyfraith Depo (Sequitur Inc.) Cedwir Pob Hawl. Am Ein Polisi Preifatrwydd Ymwadiad Gyfraith Depo yn y cwmni cyfreithiol ac ni allwn ddarparu cyngor cyfreithiol. Defnydd o'r wefan hon yn amodol ar ein Telerau Defnyddio Eich defnydd o'r wefan hon yn amodol ar ein Telerau Defnyddio, Ymwadiad, a Polisi Preifatrwydd.

Gyfraith Depo yn y cwmni cyfreithiol ac ni allwn ddarparu cyngor cyfreithiol.

Rydym yn darparu gwybodaeth a meddalwedd a byddwch yn gyfrifol am briodol defnyddio deunydd hwn. Gyfraith Depo (Sequitur Inc.) Cedwir Pob Hawl.

Nodyn: Eich cychwynnol atebion yn cael eu cadw yn awtomatig wrth i chi rhagolwg eich dogfen. Gall y sgrîn yn cael ei ddefnyddio i arbed copļau ychwanegol eich atebion.