Cyfreithwyr Byd


CYFREITHIWR TRWY DDAMWAIN


MAE CYFREITHIWR TRWY DDAMWAIN Ni ellir gwadu bod llawer o ddamwain traffig ddifrifol allai’r canlyniadau fod gyda pharch ar y ddwy ochr o yrwyr a cherddwyr. Ond mae yna resymau gwrthrychol yn gallu osgoi gwrthdrawiadau, er enghraifft, methiant technegol neu gwelededd gwael ar y ffordd. Dylid cadw mewn cof bod y proffil y cyfreithiwr yn bwysig iawn mewn unrhyw achosion cyfreithiol. Eich hawliau mewn achos o ddamweiniau gall y rhan fwyaf effeithiol yn cael eu diogelu gan yr atwrnai sydd â phrofiad yn y maes hwn o’r gyfraith. Fodd bynnag, os oes gennych unrhyw bosibilrwydd neu amser i ddod o

CYFREITHIWR SGWRSIO AR-LEIN RHAD AC AM DDIM

CYFREITHIWR SGWRSIO AR-LEIN RHAD AC AM DDIM Bydd gwrthrych – a sut y gallai rhai gyfreithiwr mewn achosion sifil, neu os yw i ddweud yn haws – sut Ydych chi’n bersonol yn bwysig cwnsler Cyfalaf yn y maes o’r gyfraith sifil. Ni fyddwn yn mynd yn bell am enghreifftiau – Chi (Duw yn gwahardd) llenwi fflat, Byddwch wrth gwrs, yn cael eu penderfynu, rydych yn amcangyfrif y maint y difrod yn cyfateb i Ewro 1000., Ie, ac am y moesol niwed i Chi hefyd yn clywed, ac felly yn credu bod 5000 € iawndal am ddifrod moesol yn cael eu

AR-LEIN CYFREITHIWR YMGYNGHORIAD RHAD AC AM DDIM

CYFREITHIWR AR-LEIN RHAD AC AM DDIM YMGYNGHORIAD Thematig amrywiaeth yn y broses o weithredu’r gwasanaethau ar-LEIN CYFREITHIWR yn helaeth. Rhad ac am ddim ar-lein gyfraith yn rhoi sylw i faterion cyflafareddu gyfraith, anghydfodau yn y maes adeiladu a ystad go iawn, casglu dyledion, cosbau, y gydnabyddiaeth o berchnogaeth o adeiladu heb awdurdod, materion cydraddoldeb, anghydfodau corfforaethol, methdaliad ag ef gyda phob cynorthwyydd canlyniadau, y llysoedd gyda banciau, ddyledion ar fenthyciadau. Ymwelwyr i’r wefan yn yr adran hon ar-LEIN-mae CYFREITHIWR yn pryderu am y problemau sy’n gysylltiedig ag y preifateiddio o dai, dymchwel tai, trethiant o drafodion eiddo tiriog, cydnabyddiaeth o

YMGYNGHORYDD CYSYLLTIOL AR-LEIN

YMGYNGHORYDD CYSYLLTIOL AR-LEIN Y budd-daliadau o cyngor cyfreithiol ar-lein ac ar y ffôn mae Pob arfaethedig, dinasyddion, gwasanaethau a chefnogaeth yn cael ei wneud yn unig gan gyfreithwyr cymwys ac atwrneiod. Y gwaith o arbenigwyr yn awgrymu llym anhysbysrwydd a chyfrinachedd yr amgylchiadau yr achos. Trowch pob cwsmer nad oes angen i chi boeni am y lledaeniad pellach o’r sgwrs heb ei ganiatâd.

CYNGOR CYFREITHIOL YNGHYLCH MATERION TAI

CYNGOR CYFREITHIOL YNGHYLCH MATERION TAI Dibynadwy Asiantaeth ystad go iawn, lle mae gofal am gwsmeriaid, ni fydd yn gwrthwynebu ymwneud y tu allan cwnsler ar gyfer materion cymhleth. Os ydych chi eisoes wedi gwneud ystad go iawn yn delio cyn, ac yn hyn o beth gennych chi unrhyw broblemau cyfreithiol, arbenigwr cymorth fyddwch chi ei angen. Nid yw cynnwys y sefyllfa pan fyddwch wedi i erlyn y swyddfa ystad go iawn. Y mater gall fod yn gymhleth gan yr adleoli ar eich cwmni mewn gwlad arall neu ddinas arall. Ar gyfer cyfreithwyr eiddo tiriog, achosion o’r fath yn rhan o’u

CYMORTH CYFREITHIOL AR GYFER YR ANABL

CYMORTH CYFREITHIOL AR GYFER YR ANABL Cyngor cyfreithiol am ddim yn gallu helpu person anabl yn unig mewn achos pan fydd angen i chi egluro rhai darpariaethau yn y ddeddfwriaeth ar roi mewn sefyllfa benodol, gyfraith, ac ati. Hynny yw mewn achosion pan na fydd yn ofynnol i ragor o waith y cyfreithiwr neu barnwrol o benderfyniad y sefyllfa. Cangen rhanbarthol o «Gymdeithas o ddefnyddwyr» yn barod i roi y anabl a’u teuluoedd gwasanaethau cyfreithiol ar delerau ffafriol, ac mewn rhai achosion, rhad ac am ddim. cymorth cyfreithiol Cymhorthdal cymorth cyfreithiol — cyfreithiol proffesiynol chynhorthwy i berson mewn rhai achosion,

CYMORTH CYFREITHIOL DAMWAIN

CYMORTH CYFREITHIOL DAMWAIN CAR Y dyddiau hyn cyflymder a gwella traffig mewn dinasoedd mawr a’r tu allan i’r aneddiadau o ran ansawdd gwael wyneb y ffordd, bron pob gyrrwr o leiaf unwaith yn dod yn barti i’r ddamwain yn cael eu nam neu drwy gyd-ddigwyddiad. Unrhyw ddamwain yn cael ei nid yn unig yn straen ac ofn, ond hefyd yn niweidio i iechyd o yrwyr a cherddwyr, dros dro colli galluedd yn y gyrrwr a difrod deunydd sylweddol at y car. Peiriant ddifrod yn arwain at colled dull o gludiant ar gyfer gwaith a chynnal y teulu perchennog car. Amddifadedd

CWNSLER CYFREITHIOL

CWNSLER CYFREITHIOL Dylid nodi bod heddiw, mae gan bawb yr hawl i grant cymwys cymorth cyfreithiol troseddol cyfreithiwr, waeth beth yw ei statws yn y broses droseddol. Gweithwyr proffesiynol sy’n darparu gwasanaethau hyn yn cael eu galw’n gyfreithwyr. Nid yw hyn yn dweud bod person wedi yr hawl, nid yn unig i ddarparu ansawdd cynrychiolaeth gyfreithiol, ac nid yn wasanaeth rhad ac am ddim. Yn ôl y gyfraith, mae llawer o gyfeiriadau, yn y drefn honno, ac y cyfreithwyr yn dod mewn gwahanol broffiliau. Wrth gwrs, heb eithriad, cyfreithwyr yn cael eu yn arbennig ward ac yn uwch addysg gyfreithiol.

CYMORTH CYFREITHIOL

CYMORTH CYFREITHIOL Fformat Rhan-amser (o bell). Ar gyfer pob un o’r 12 adrannau rhaid i chi weld y fideo (o 15 munud i awr), i ddarllen y Bennod o’r gwerslyfr a nifer o erthyglau ychwanegol ac yn penderfynu ar un neu fwy o’r profion. Mae’r cwrs wedi dau orfodol aseiniadau, ar ffurf traethodau gyda traws-gwirio. Gofynion Bydd y cwrs yn ei gwneud yn ofynnol dim gwybodaeth arbennig a gynlluniwyd yn benodol ar gyfer nad ydynt yn gyfreithwyr: technegwyr, economegwyr, entrepreneuriaid ac unrhyw un sy’n awyddus i ddechrau eu busnes eu hunain.

CYNGOR CYFREITHIOL AR GYFRAITH CYFLOGAETH

CYNGOR CYFREITHIOL AR GYFRAITH CYFLOGAETH Derbyn cyngor, bydd y gweithiwr fod yn hyderus, bod y cyflogwr yn trin ef yn onest ei fod yn cael ei yswirio yn erbyn anaf ar y swydd, gan diweithdra, ac y bydd yn ymddeol ar ddiwedd y llwybr gyrfa. Y cyflogwr, yn yr un cyngor fydd yn ddefnyddiol yn y ffaith bod y busnes yn cael ei yswirio gan y gweithwyr anonest, a fydd yn cynhyrchu nid yn sydyn yn anghyfreithlon yn sicrhau bod pawb sy’n gweithio ar y fenter fod yn gymdeithasol yswirio heb unrhyw gostau ychwanegol a chydwybod clir cyn i bobl