Mae'r holl Gyfreithwyr yn y byd! Cyfreithiol caffi gyda chyfreithwyr ar-lein.


iawndal am ddifrod moesol - Cyfieithu i'r rwsieg - enghreifftiau saesneg Cefn-Destun


y camwahaniaethu a ddioddefir gan y deisebwyr nid oedd yn bodloni'r meini prawf llym a ddarperir gan y gyfraith sy'n caniatáu i'r llys i grant ariannolY Tribiwnlys Apeliadau wedi dyfarnu bod gan yr awdurdod y Tribiwnlys i ddyfarnu iawndal yn cynnwys yr awdurdod i ddyfarnu.