ACHOSION TROSEDDOLACHOSION TROSEDDOL

Achos troseddol yn cael ei adolygu a’i setlo gan y llys yn ôl y deunyddiau o ymchwiliad a’r ymchwiliad rhagarweiniol.

Cyn-gynhyrchu yn dechrau gyda y cam o gychwyn achos troseddol.

Yn ôl yr erthygl, y rheswm am gychwyn achos troseddol yn:

mae’r datganiad o drosedd;

wirfoddol ildio;

y neges ar y perffaith neu yn paratoi troseddau, a dderbyniwyd o ffynonellau eraill.

penderfyniad yr Erlynydd ar y cyfeiriad y deunyddiau addas at y corff o ymchwiliad rhagarweiniol ar gyfer y penderfyniad cwestiwn ar erlyniad troseddol.

Y sail ar gyfer y excitation achos troseddol yn cael presenoldeb digonol yn y data sy’n dangos arwyddion o drosedd.

Yn unol â’r cod trefn droseddol, y sawl a gyhuddir ac mae ei amddiffynnwr yn cael yr hawl i archwilio defnyddiau y troseddol achos.

Y gyfraith gweithdrefn droseddol yn cynnwys unrhyw ddarpariaethau sy’n awdurdodi person mewn perthynas ag a oedd yn terfynu y trafodion, i gael gyfarwydd â’r achos deunyddiau.

Roedd y cyfnodau cadw ar gyfer achosion troseddol yn rhedeg o ddyddiad y gollfarn flaenorol, neu y cofnod i rym cyfreithiol o rheithfarn o rhyddfarn, yn ogystal â y penderfyniad (dyfarniad) ar y terfynu achos