GWASANAETHAU ATWRNAI PRISIAUGWASANAETHAU ATWRNAI CYFRADDAU

O dan y diwrnod cyflogaeth y cyfreithiwr yn cyfeirio at yr amser yn ystod un diwrnod calendr, pan atwrnai yn perfformio penodol gyfarwyddyd y pennaeth, waeth beth fo’r gwirioneddol drwy gydol ei gwaith.

Yn y ddarpariaeth o gymorth cyfreithiol cyfreithiwr yn penwythnosau a gwyliau, yn ogystal â darparu cymorth cyfreithiol yn gysylltiedig â ymadawiad cyfreithiwr mewn ardal arall yn ei dalu yn llai na dwbl y swm.

Wrth ddarparu cymorth cyfreithiol yn gysylltiedig â ymadawiad cyfreithiwr o leoliad arall, talu treuliau teithio a chynhaliaeth yn yr achos hwn yn cael ei benderfynu trwy gytundeb y partïon, ond efallai na fydd yn llai na chost y costau gwirioneddol o cwnsler