Mae'r holl Gyfreithwyr yn y byd! Cyfreithiol caffi gyda chyfreithwyr ar-lein.


YSTAFELL RHAD AC AM DDIM CYFREITHIWR


YSTAFELL RHAD AC AM DDIM CYFREITHIWR Mae'r dull hwn yn gwarantu cymwysedig cymorth pan fyddwch yn ffonio

ac eithrio ar gyfer yr achosion hynny sy'n ei gwneud yn ofynnol ymgynghori manwl o drwch blewyn yn canolbwyntio arbenigol Yn yr achos hwn.

yn gadael cyswllt o wybodaeth i ganiatáu i'r cyfreithwyr yn cysylltu â'r cleient ac yn ateb y cwestiwn. Gall trigolion yn galw ar y ffôn"poeth cymorth cyfreithiol"neu i lenwi cais ar y wefan. yr ateb i a fydd yn dod o fewn pum munud. Mewn rhai achosion. ei gwneud yn ofynnol dilysu â'r ddeddfwriaeth lefel ranbarthol. neu yn gymhleth. am wahanol resymau. ymateb manwl arbenigol y gall fod ar gael o fewn oriau Pob un y crybwyll data personol a amgylchiadau'r achos - sensitif. ac mae'r rhif ffôn yn caniatáu ar gyfer lafar cyngor cyfreithiol neu gael gan y cleient ychydig o ychwanegiadau ac eglurhad.