YR ATEB Y CYFREITHIWR AR-LEINYR ATEB Y CYFREITHIWR AR-LEIN

Ar-lein cyngor cyfreithiol: cyfraith cyflogaeth, cyfraith teulu, materion tai

Deddfwriaeth casgliad enfawr o ddeddfau, gwaharddiadau, dabŵs, caniatadau.

sydd, mewn rhai sefyllfaoedd y gellir eu dehongli mewn gwahanol ffyrdd

Ar y naill law mae hyn yn dda oherwydd ei gael, er enghraifft, cyngor cyfreithiol ar faterion tai ar-lein, byddwch yn gallu i amddiffyn eu buddiannau yn yr adran fflat neu gartref gwyliau.

Ond ar y llaw arall, y rhai sydd yn hyddysg yn y cyfreithiol a cynnil yn cael eu ddim gwaeth na chi (eich cyfreithiwr) efallai na fydd yn cynrychioli y sefyllfa yn eich plaid.

Pwy fydd yn ennill

Er bod y gwir oedd bob amser yn ar eich ochr, nid ydynt yn esgeuluso y cyfle i dderbyn y cymorth cymwys cyfreithiwr cyngor, cymorth, helpu i gasglu dogfennau ac yn y blaen. Ar ben hynny, mae ar gael yn awr i gael cyngor cyfreithiol ar-lein o gwmpas y cloc ac yn hollol rhad ac am ddim.

Dim ond ewch i’n gwefan a llenwch ffurflen