Mae'r holl Gyfreithwyr yn y byd! Cyfreithiol caffi gyda chyfreithwyr ar-lein.


Yn dychwelyd Polisïau a Ad-daliadau


Mae bron pob defnyddwyr wedi dychwelyd eitem a brynwyd am ad-daliad, cyfnewid, neu siop credyd o leiaf unwaithMae'r profiad fel arfer yn eithaf rhwydd, er bod weithiau yn dychwelyd, peidiwch â mynd y ffordd y byddem yn hoffi iddynt. Ond tra bod masnachwyr nid yw'n ofynnol i chi dderbyn y ffurflenni (oni bai bod yna ddiffyg, yn yr achos gall fod yn orchuddio gan y warant oblygedig), cyfreithiau penodol llywodraethu datgelu ad-daliad a pholisïau dychwelyd. Mae'r wybodaeth ganlynol yn cynnwys y pethau sylfaenol o ad-daliadau a dychwelyd polisïau yn gyffredinol.

Gweler 'Cynnyrch ar Gwarantau ac yn Dychwelyd' i erthyglau perthnasol.

Mae llawer o wladwriaethau wedi cyfreithiau yn mynd i'r afael defnyddwyr ad-daliadau, er bod nid yw pob un ohonynt yn cynnig arweiniad ar sut y mae'r deddfau yn berthnasol i eu trigolion sy'n prynu nwyddau o'r tu allan-o-wladwriaeth masnachwyr dros y Rhyngrwyd.

Isod mae rhai enghreifftiau o'r deddfau y wladwriaeth llywodraethu ad-daliadau: Yn y rhan fwyaf o achosion, waeth pa mor masnachol drafftiau ei ddychwelyd polisi, amodau'r polisi o'r fath gael eu harddangos yn amlwg yn y man prynu (gan gynnwys gwefannau) er mwyn iddo gael ei ystyried yn ddilys.

Masnachwyr gall godi ffi ailstocio ar gyfer dychwelyd nwyddau, a oedd yn cynnwys y gost o amnewid y deunydd pacio er mwyn eu gwerthu fel newydd. Fodd bynnag, cyfreithiau wladwriaeth yn pennu a yw cwsmeriaid yn rhaid cael gwybod am y ffioedd hyn cyn prynu. Yn Efrog Newydd, er enghraifft, manwerthwyr yn ofynnol i'r amlwg yn arddangos eu ffi ailstocio polisïau cyn y pwynt prynu. Er bod cyfreithiau wladwriaeth yn bennaf yn llywodraethu ar y mater o ddychwelyd nwyddau, nid oes unrhyw gyfraith ffederal sy'n ei gwneud yn ofynnol masnachwr ad-dalu'r arian. Y rhan fwyaf deddfau y wladwriaeth, ad-daliadau yn amodol i sefydlu siop polisi ad-dalu yn adeg y prynu, oni bai bod y cynnyrch a brynwyd yn dod o hyd i fod yn anaddas ar gyfer y diben y'i bwriadwyd. Cwsmer yn newid ei meddwl ar ôl gwneud prynu, megis penderfynu eu bod eisiau mwy o sgrin deledu, nid bai y masnachwr a masnachwr ellir ei ddal yn gyfrifol. A siarad yn gyffredinol, y rhan fwyaf o siopau yn cynnig ad-daliadau. Mae fel arfer yn unol â siop polisi sy'n benodol sy'n dychwelyd yn cael eu hymestyn, er mwyn creu a chadw ewyllys da yn y gymuned, ond unwaith eto, mae hyn yn siop y polisi ac nid y gyfraith ffederal. Ffederal gyfraith yn darparu rhai, yn gyfyngedig warchodaeth i ddefnyddwyr drwy y Comisiwn Masnach Ffederal (FTC). Mae'r FTC yn gorfodi ffederal gwarchod defnyddwyr golygai cyfreithiau i atal twyllodrus, yn dwyllodrus, neu arferion busnes annheg, megis hysbysebu ffug. Bydd yr asiantaeth yn erlyn cwmnïau sy'n gwneud hawliadau twyllodrus am eu cynhyrchion neu wasanaethau. Pan fydd y FTC setlo achos, mae'n ceisio i gael ad-daliadau ar gyfer defnyddwyr sy'n colli arian, os yw hynny'n yn bosibl, ond mae'r ad-daliadau yn seiliedig ar dwyllodrus neu arferion busnes annheg rheoliadau, nid yw cyflwr-ad-daliadau ddeddfau. Yn syml, rhowch, bydd ad-daliadau yn tueddu i fod yn gyfraith y wladwriaeth contract mater. Mae'r FTC hefyd yn gorfodi 'ailfeddwl Rheol,' a geir yn llym i ddrws-i-ddrws gwerthu. Mae'n rhoi defnyddwyr tri diwrnod i ganslo pryniannau o ddoleri neu fwy a wnaed mewn person yn y cartref, yn y gweithle neu gysgu, neu o gyfleusterau ar rent gan y gwerthwr dros dro byr-dymor, megis gwesty neu motel ystafelloedd, a chanolfannau confensiwn, ffeiriau a bwytai. Mae llawer o eithriadau yn bodoli; fodd bynnag, nid yw'n cynnwys prynu a wnaed yn gyfan gwbl gan, post ffôn, neu ar-lein. Mae yna nifer o ffyrdd y gall cwsmeriaid dwyllo masnachwr drwy dychwelyd broses, ond nid i gyd yn dychwelyd twyll yn cael ei gwahaniaethu oddi wrth cyfreithlon yn dychwelyd. Er enghraifft, rhywun sydd wedi cael amser caled yn penderfynu ar beth i brynu dillad ac yn gwneud yn aml yn dychwelyd yn ceisio i gêm y system. Ond i rywun sy'n prynu gwisg ffurfiol, yn gwisgo unwaith, ac yna dychwelyd y diwrnod nesaf mewn gwirionedd yn twyllo'r y masnachwr. UNOL daleithiau manwerthwyr yn colli rhwng ddoleri biliwn o ddoleri a. biliwn yn flynyddol o ddychwelyd dwyll, yn ôl ymchwil gan y Manwerthu Cenedlaethol Ffederasiwn (NRF) ac Atal Colli y Cyngor Ymchwil. Dychwelyd nwyddau yn cael ei naill ai wedi'u marcio i lawr neu eu taflu i ffwrdd, ac yn aml yn eu tynnu o gostau cudd yn gysylltiedig â bod yn sydd i'w ailstocio. Defnyddwyr sy'n cael eu dal yn cymryd rhan mewn dychwelyd twyll efallai y wyneb dwyn o siopau neu ladrad taliadau, cyn belled â bod tystiolaeth yn bodoli bod gwirioneddol trosedd yn cymryd lle. Er enghraifft, wardrobing gall fod yn nesaf i amhosibl i brofi, ond gwyliadwriaeth fideo o rhywun yn tynnu tagiau pris gallai fod yn ysmygu gwn mewn achos o'r fath. Os oes gennych ragor o gwestiynau am ad-daliad cyfreithiau neu yn credu i chi gael hawliad cyfreithiol yn ymwneud â phrynu ydych chi wedi gwneud, efallai y bydd yn eich budd gorau i ymgynghori â chymwysterau diogelu defnyddwyr atwrnai.