Mae'r holl Gyfreithwyr yn y byd! Cyfreithiol caffi gyda chyfreithwyr ar-lein.


Y weithdrefn ar gyfer Cofrestru Eiddo


Heredia yn helpu i Adeiladu eu Hunain Rhent Prynu Gwerthu Atgyweirio Gynnal eich tŷ breuddwyd trwy ddarparu yr holl awgrymiadau a driciau yn hawdd ieithoeddMae'n darparu atebion i'r holl broblemau sy'n ymwneud â thai yn iawn o'r dechrau i'r diwedd. Yn India cofrestru o eiddo na ellir ei symud yn orfodol o dan adran o India Ddeddf Cofrestru. Cofrestru eiddo yn cael ei wneud mewn dosbarth is cofrestrydd yn swyddfa yr ardal lle mae'r eiddo wedi'i leoli. Cofrestru eiddo yn cael ei wneud yn y Swyddfa'r Cofrestrydd gan yr Is-Cofrestrydd. Pob trosglwyddiadau o eiddo na ellir ei symud heb gofrestru yn null a ddi-rym yn y llygaid y gyfraith. Yn y dogfennau o eiddo yn amrywio yn dibynnu ar a yw eiddo yn cael eu trosglwyddo gan y datblygwr neu werthwr. Y broses o ddilysu y teitl yn mynd yn haws yn achos uwchradd o werth, oherwydd bod y perchennog cyntaf yr eiddo y rhan fwyaf yn ôl pob tebyg yn cael yr holl ddogfennau ar gyfer cofrestru yr eiddo.

Gwerthu weithred yn cael ei gyflwyno gyda chymorth eiriolwr cyfreithiwr yn pryderu is cofrestrydd swyddfa lle mae eiddo wedi'i leoli.

Mae'r eiddo yn werth weithred yn gyffredinol a baratowyd gan cyfreithiwr awdurdodedig cynrychiolydd cyfreithiol notari ar ran y prynwr eiddo. Enw'r prynwr a gwerthwr, disgrifiad o'r eiddo, ynghyd â ei gost, dull o dalu wedi cael ei grybwyll yn y Gwerthiant Weithred. Y doll stamp yn cael ei godi gan y llywodraeth y wladwriaeth ar y gwerth trafodiad. Y rheol ar gyfer ardoll treth stamp gyfraddau o dreth stamp yn amrywio o Wladwriaeth i Wladwriaeth. Gwerthu gweithredoedd trawsgludiad dogfennau yn gyffredinol deipio, neu ei argraffu ar stamp papurau gwerth digonol, neu fel arall yn teipio ar cyfriflyfr papur ac wedyn cyflwyno i osod yr hysbysiad stampiau ar ôl talu.

Y ffi cofrestru ddylai gael ei dalu o flaen llaw ychydig ddyddiau yn ôl, cyn mynd i gofrestru.

Derbyn yr un yw i gael ei dangos yn yr Is-Swyddfa'r Cofrestrydd cyn y dyddiad cofrestru.

Ar ôl cael eu penodi, gofrestru wedi ei wneud ar yr Is-swyddfa'r Cofrestrydd neu weithiau yn werth y gweithredoedd uniongyrchol a gyflwynwyd i'r Is Cofrestrydd i gofrestru.

Y broses gofrestru yn cael ei gwblhau yn unol â'r ddeddf cofrestru, ar ôl gwirio o Werth Weithred.

Unwaith y bydd y cofrestriad yn cael ei gwblhau y stampio cofrestredig ddogfen gael ei gasglu drwy gofrestru yn y gofrestr o anfon yn bersonol neu drwy roi llythyr awdurdod i rywun i gasglu ar ran prynwr. Un copi wedi ei stampio cofrestredig ddogfen yn cael ei gadw gan yr is-cofrestrydd a'r dogfennau gwreiddiol yn cael eu dychwelyd at y prynwr. Erbyn hyn, mae diwrnod y dogfennau yn cael eu sganio a gedwir mewn fformat digidol. Biometrig o ddau y gwerthwr prynwr hefyd yn cael eu wneud ac yn eu cadw mewn fformat digidol.

Ar ôl y broses gofrestru yn cael ei gwblhau, y prynwr prynwr wedi gwneud cais i'r awdurdod lleol refeniw yn ogystal ag trefol awdurdod i drosglwyddo'r teitl i'r eiddo yn ei enw.

Mae hyn yn cael ei adnabod yn gyffredin fel y mwtaniad ar y teitl yr eiddo. Yn India, bellach yn ddiwrnod y broses o gofrestru eiddo cyfrifiadurol. O dan y cyfrifiadurol Tir ac Eiddo a system Cofrestru, cofrestru yn dod yn hawdd. Mae'n rhoi tryloywder mewn trefn ac yn cael gwared ar rôl dynion canol. Y ffurflen gais y gellir ei lawrlwytho ar-lein neu a gafwyd gan yr awdurdod o dan sylw yn y swyddfa. Ar ôl oherwydd gwirio manylion y Weithred, y broses gofrestru wedi'i chwblhau. Pryd bynnag y bydd eiddo prynwr yn prynu tir neu unrhyw un na ellir ei adeiladu eiddo, ei fod yn mae hi angen i gofrestru ar y un gyda'r awdurdod o dan sylw. Cofrestru yr eiddo yn cael ei ystyried yn llawn ac yn derfynol y cytundeb a lofnodwyd rhwng y ddwy ochr ac unwaith y caiff ei gyflwyno ar y lefel leol swyddfa'r cofrestrydd ac mae'r cofrestriad yn cael ei gwblhau, yna, ac yna bydd y prynwr yn gyfreithiol yn dod yn berchennog yr eiddo. Bwrdd cyngor partneriaeth y gweithlu yn dod i'r amlwg deunydd yn adeiladu ac yn fodern ac yn hir-barhaol oherwydd ei gryfder ac yn amrywiol eu dyluniadau n llyfn. Darllen Mwy tywydd Oer concritio cyflwr yn bodoli, pan fydd y tymheredd yr aer wedi disgyn i fel arall yn disgwyl i ostwng yn is na °F (°C) yn ystod y cyfnod diogelu. Darllen Mwy i Gadw eich cartref yn germ rhad ac am ddim wedi pwys mwyaf ar gyfer eich iechyd a lles. Rydym i gyd yn gwybod bod germau yn cael eu ym mhob man yn eich sbwriel, sinciau cegin, llenni, beddings, peiriant golchi llestri, ac ati. Darllen Mwy Pensaernïaeth Gyfoes yn y presennol-dydd arddull pensaernïol. Mae dyluniad cyfoes yn drwm dylanwadu ar ddyluniad modern Dylunio cyfoes yn duedd gynyddol o fewn y diwydiant adeiladu. Darllen Mwy.