Mae'r holl Gyfreithwyr yn y byd! Cyfreithiol caffi gyda chyfreithwyr ar-lein.


Y CYFREITHIWR AR GYFER ANGHYDFODAU TIR


MAE'R CYFREITHIWR AR GYFER ANGHYDFODAU TIR Cysylltiadau tir yn rheoli'r meddiant, y twrnai ar gyfer dadleuon ynghylch ffiniau defnyddio a gwaredu tir Anghydfodau tir wastad wedi bod yn gwrthdaro, ac nawr, pan fydd y gost o dir wedi cynyddu yn sylweddol, mae hyn yn broblem yn fwy difrifolErs y gyfundrefn gyfreithiol a defnydd o dir dros yr mlynedd diwethaf, sawl gwaith yn newid yn sylweddol, o eiriolwr ar faterion tir yn ofynnol i chi feddu ar ddeddfwriaeth gyfredol yn y materion hyn ac i ddefnyddio'r ymgyfreitha arfer i amddiffyn hawliau ei brif. Cysylltiadau tir yn cael eu rheoleiddio gan y Cod Tir, Cyfreithiau"Am prydles tir","brisio tir","ar talu am tir","Am amddiffyn y ddaear", a eraill normadol - cyfreithiol yn gweithredu ac yn y llys arfer y llysoedd uwch. Un o'r rhai mwyaf cyffredin sefyllfaoedd o wrthdaro mewn cysylltiadau tir yn anghydfodau ynglŷn â ffiniau a diffinio ffiniau ar y tir llain ar gyfer preifateiddio. O dan y gyfraith bresennol, penderfyniad o'r ffin anghydfod yn cario allan yr awdurdodau neu cyfatebol awdurdodaeth y llys. Partïon sydd ar y gweill gwrandawiad dylid hysbysu'r o flaen llaw am yr amser a lleoliad y cyfarfod. Partïon yn cael eu obligated i roi i gyd y cyfiawnhad dros yr hawliad, ac yn y gwrthwynebiad yn ei erbyn.