Mae'r holl Gyfreithwyr yn y byd! Cyfreithiol caffi gyda chyfreithwyr ar-lein.


TRETH Y CYNGOR AR-LEIN RHAD AC AM DDIM


TRETH GYNGOR AR-LEIN RHAD AC AM DDIM Maent hefyd yn rheoleiddio gweithredu o reolaeth y wladwriaeth yn y maes hwn Cyrff FNS o dro i dro a archwiliwyd ar gyfer cydymffurfio â'r dull o dalu ffioedd a chywirdeb o ddogfennaethMae'r rhan fwyaf yn aml, nid yw unigolion yn bodoli, dogfennau y gofynnwyd amdanynt yn cael eu darparu ar amser adrodd, NACE codau nid ydynt yn cyfateb i'r gwir gweithgareddau, ac ati. Gall yr arolygydd treth yn gosod sancsiynau ar gyfer pob un o'r anhwylderau hyn I gynorthwyo yn y sefyllfa hon, yn gallu cyfreithiwr treth, yn gallu rhoi cyngor ar sut i osgoi cosbau. Cyngor cyfreithiol ynghylch materion treth Treth cyngor ar ein porth ar gael ar-lein a dros y ffôn.

Tra bod cymorth cyfreithiol am ddim ar gael i breswylwyr ar draws y wlad, mae arbenigwyr yn dweud wrthych sut i ymddwyn yn yr arolygiadau dirybudd, yn helpu i lenwi'r yn y Datganiad, rhoi didyniad treth a rhoi cyngor ar faterion eraill.