Mae'r holl Gyfreithwyr yn y byd! Cyfreithiol caffi gyda chyfreithwyr ar-lein.


TIR CYFREITHIWR


TIR CYFREITHIWR Mae'r cwmni yn cynnig cyngor cyfreithiol ar faterion tir yn y meysydd canlynol: Y prif ffocws ein gwaith yn ymgyfreitha ar y ddaear yn y llysoedd ar bob lefel Dros y blynyddoeddmae ein cyfreithwyr wedi cronni profiad barnwrol bod yn ddigonol ar gyfer penderfyniad cadarnhaol y rhan fwyaf o faterion tir. Rydym yn cymryd rhan mewn anghydfodau tir canlynol: ➡ cydnabyddiaeth ac adfer yr hawl o berchnogaeth y tir plot; ➡ datrys anghydfod ynghylch y meddiant o dir; ➡ apêl wrthod wrth gofrestru perchnogaeth tir; ➡ anghydfodau ynghylch ffiniau. mae anghydfod gyda chymdogion; ➡ her y camau gweithredu (ddiffyg) o'r awdurdodau mewn perthynas â safleoedd. Yn llawn am gynnal yr achos yn y llys yn cynnwys diderfyn ymgynghoriadau.

gwaith o baratoi'r dogfennau angenrheidiol (honni eu Goruchwylio adolygu) ac yn cymryd rhan yn yr holl achosion yn yr achos.