Mae'r holl Gyfreithwyr yn y byd! Cyfreithiol caffi gyda chyfreithwyr ar-lein.


Sut ydw i'n gwybod os ydw i'n cael rhif trwydded y gyrrwr. Sut i her amddifadedd o trwydded yrru


Felly, gadewch i ni dadansoddi y cwestiwn hwn yn drylwyr

Mae llawer o yrwyr yn gofyn: 'Sut ydw i'n gwybod os ydw i'n amddifadedd o trwydded yrru.' Yr heddlu traffig a gyhoeddwyd arbenigol esboniad ar y tynnu'n ôl o fodurwyr hawliau'Yn ôl pob tebyg pawb yn gwybod bod y cyfnod o amddifadedd o hawliau yn dechrau pan fydd y penderfyniad barnwrol yn dod yn effeithiol. Tan hynny, bydd y gyrrwr amddifadu o hawliau yn cael ei ystyried. Ond yn yr heddlu traffig, mae'n rhaid i ildio'r drwydded dros dro. Mae hyn yw hanfod y diweddaraf esboniadau bod y rwsia Adran y Weinyddiaeth y Tu, gan sicrhau diogelwch ar y ffyrdd, wedi trosglwyddo i unedau rhanbarthol. Yn y bôn, rydym yn sôn am Ran o Erthygl. Mae'n dweud am y cyfrifoldeb ar gyfer gyrru gyrrwr mewn cyflwr o feddwdod, yn enwedig os bydd y fath gyrrwr yn meddu ar hawliau neu yn cael ei amddifadu ohonynt. Mae'r cyfrifoldeb am mae hyn yn sylweddol: hyd at diwrnod o arestio. Dylid nodi y cafwyd achosion pan fydd y gyrrwr yn gyrru y car mewn cyflwr o feddwdod a oedd yn dal. Canfuwyd bod y troseddwr wedi trwydded dros dro ar gael yn gyfnewid am hawliau ar gyfer y dosbarthiad ar gyfer y cyfnod blaenorol yn drosedd, ond yn yr achos blaenorol y tymor o amddifadedd eto wedi mynd i mewn i rym. Arolygwyr, yn ogystal â beirniaid oddi ar eu ffeilio, ceisio planhigyn o'r fath yn ddiflas dal dig. Wrth gwrs, y amddifadedd o trwydded yrru yn cael ei ystyried yn gwestiwn anodd. Yn yr esboniadau newydd y Wladwriaeth Diogelwch Traffig Arolygiaeth ei fod yn union yn datgan bod wrth ystyried sefyllfaoedd o'r fath mynydd gyrwyr ei bod yn angenrheidiol i gymryd i ystyriaeth p'un a oedd y penderfyniad ar blaenorol groes yn cymryd effaith neu beidio. Efallai y bydd y gyrrwr yn gyrru i'r lôn sy'n dod tuag atoch, efallai rhagori ar y terfyn cyflymder neu dim ond yn yfed wrth y llyw.

Ond os y penderfyniad yw wedi dod i rym, yna bydd y newydd yn gweithredu anghyfreithlon yn cael ei bennu gan y rhan un o'r un erthygl (.).

Ac mae hyn yn golygu bod y gyrru trwydded yn cael ei dirymu ar gyfer un a hanner neu ddwy flynedd. Yn yr achos hwn, y atafaelu y cyfnod yn dechrau o ddyddiad cwblhau'r colli cyfnod dan y blaenorol cosb. Y penderfyniad y llys lle cyntaf yn caffael pwerau dim ond ar ôl deg diwrnod, sy'n cael ei roi ar gyfer apêl. Ond penderfyniad y llys apêl yn ddilys o hyn o bryd i'w mabwysiadu. Dyna pam y mae rhai digwyddiadau yn digwydd. Er enghraifft, y llys a atafaelwyd oddi wrth y gyrrwr yr hawl i yfed. Ac mae'r un gyda galar yn mynd yn feddw ac unwaith eto yn eistedd y tu ôl i'r olwyn.

Wrth gwrs, bydd yn fod yn iawn dim ond ar ôl deg diwrnod.

Ac yn awr iddo gael ei ddal yn yfed a gyrru. Ond y gyrrwr yn cael ei ystyried i fod yn ddifreintiedig o drwydded y gyrrwr. Ar gyfer hyn, maent yn gallu cynyddu yn y cyfnod o atafaelu, ond nid oes ganddynt yr hawl i arestio ef. Ac ym mha achosion eraill mae amddifadedd yn digwydd trwydded gyrrwr. Os bydd y gyrrwr yn gweithredu cerbyd o'r math hwn, nad oes ganddo unrhyw hawliau ei hawliau, ei fod hefyd yn feddw. Yna efe (yn ogystal â atafaelu ei hawliau) hefyd yn wynebu dirwy o, o rubles o dan ran o Erthygl.

y Cod Gweinyddol Troseddau, ond ni ei arestio.

Sut ydw i'n gwybod os ydw i'n colli trwydded yrru? Mae hyn yn lluosflwydd cwestiwn.

Gadewch i ni yn gyntaf dadansoddi'r ran dilysrwydd trwyddedau dros dro a chael gwybod a ddylent gael eu trosglwyddo.

Mae'r dogfennau hyn yn o ddau fath. Y cyntaf yn cael ei gyhoeddi yn dychwelyd i'r un a gymerwyd yn ystod yr arolygiad, yr ail - yn lle hynny a atafaelwyd ar gyfer y cyfnod y trafodion. Yn y cynsail cyntaf, swyddogion yr heddlu traffig sy'n stopio gyrwyr ar gyfer ymyrryd sy'n darparu ar gyfer eithriad yn ofynnol i atafaelu drwydded dros dro. Yn yr ail dylai beidio â gwneud hyn. Ac ar ôl y penderfyniad y llys yn caffael rym cyfreithiol, mae angen i berson i roi caniatâd o'r fath ei hun. Fel arall, y cyfnod o amddifadedd yn cael ei gyfrifo yn union o amser dros dro papur yn cael ei gyflwyno. Ac os nad yw person yn dychwelyd ac ar ôl y penderfyniad y llys yn dod yn effeithiol. Ac os bydd y galar-gyrrwr yn disgyn i ddwylo yr arolygydd. Yn yr achos hwn, bydd yn rhaid i chi fod yn gyfrifol am reoli y car ac ar ôl y atafaelu o hawliau. Ac mae hynny'n golygu ei arestio o bymtheg diwrnod.

Ac nid yw mor bwysig pa fath o groes y mae'n oedd

Ond os dynol yn arolygydd nid oedd yn tynnu'n ôl hawliau. Ac os bydd y llys yn penderfyniad dod i rym, ac mae'r heddlu traffig nid oedd hyd yn oed yn ceisio i dynnu nhw yn ystod y flwyddyn. Yn y sefyllfa hon, bydd y penderfyniad ar y atafaelu o hawliau yw'n cael ei orfodi, oherwydd bod y statud o gyfyngiadau wedi dod i ben. Yn ddiweddar, mae rhai violators wedi bod yn ceisio twyllo Maent bellach yn gofyn i unrhyw un sut i ddod o hyd allan os wyf difreintiedig fy trwydded gyrrwr.

Mae llawer yn syml yn well ganddynt i newid eu henw diwethaf ar ôl cael ei difreintiedig.

Mae'r naws yn rhoi i chi y cyfle i ail-hyfforddi ac yn pasio ar y dde.

Ond newydd eglurhad yn dangos bod newid yn yr enw nid yn ei arbed rhag atebolrwydd. Ac yn y flwyddyn flaenorol hawliau mae'n rhaid eu pasio. Mae'n digwydd bod y gyrrwr yn mynd i mewn damwain y canlyniad mae rhywun yn marw. Mae'r troseddwr yn cael ei roi y tu ôl i fariau. Nid yw hawliau yn dangos iddo, nid ydynt yn gwybod unrhyw beth am eu tynged. Nid yw'n gwybod ble maen nhw ac yn gofyn y cwestiwn canlynol:"ydw I'n colli fy trwydded gyrrwr."Mewn achosion o'r fath, maent yn troi at gyfreithiwr a fydd yn dweud wrthych sut i gael y dogfennau o ddiddordeb. Ac mae'r arbenigwr yn gyntaf yn talu sylw at y ffaith bod y gyrrwr eisoes wedi treial.

Ac os dim byd yn ysgrifenedig yn y ddedfryd o amddifadedd, mae'n golygu bod y gyrrwr wedi colli yr hawl i reoli y car.

A lle mae hawliau yn cael eu, bydd angen i chi egluro. I'r perwyl hwn, bydd y llys yn cynnig y gyrrwr i gysylltu â'r traffig yr heddlu neu i'r ymchwilydd sy'n cynnal yr achos."Sut ydw i'n gwybod os ydw i'n hamddifadu o fy trwydded gyrrwr."Ac os ydynt yn dweud wrthyf eu bod yn cael eu hamddifadu, sut i gael yn ôl."- mae'r cwestiynau hyn yn bryder llawer aflwyddiannus gyrwyr. Mae llawer o feirniaid ddweud ei bod yn ddiwerth i apelio yn erbyn y penderfyniad, ei bod yn amhosibl i diddymu y penderfyniad. Yr ysgrifenyddion a'r cynorthwy-ydd beirniaid yn dweud wrth eu superiors.

Maent yn gofyn:"Pam yr ydych yn angen hwn.

Beth bynnag, byddwch yn cael ei amddifadu o hawliau."Does dim pwynt yn cysylltu â chyfreithwyr, oherwydd atafaelu o hawliau na ellir ei herio os oes yn cael eu protocolau. Mae rhai perchnogion ceir ar ôl derbyn gan y penderfyniadau y llys i amddifadu o hawliau i yrru auto llogi gyrwyr. Weithiau maent hyd yn oed yn troi i chi ar frys i brynu ceir ac yn gwerthu y cerbyd. Ar ôl hynny, llawer mwy nid ydynt yn gyrru. Ond os ydych yn edrych yn fwy manwl, gallwch ddod o hyd allan bod unrhyw benderfyniad y llys yn cael ei anghydfod yn eu cylch. Mae pob sicrwydd o'r barnwyr, ac ysgrifenyddion - annoeth ymgais i arbed eich hun rhag gwaith diangen. Am enghraifft, yn ddedfryd briodol yn amlwg yn eich erbyn. Yr ydych eisoes wedi cyfrifedig allan ac am byth cyfrifedig gwybod ble i ddod o hyd allan os wyf yn amddifadu o fy trwydded gyrrwr. Ydych yn cytuno â'r dyfarniad, mae pawb yn hapus ac yn hapus. Ond nid ydych yn hapus A ydych yn penderfynu apelio.

Ond yr ysgrifenyddion a barnwyr fydd yn rhaid i chi berfformio swm aruthrol o waith.

Gan y ffordd, er mwyn bod yn gymwys y rheithgor i gyflwyno cwyn yn erbyn swyddogion yr heddlu traffig, bydd yn rhaid i chi gysylltu â chyfreithwyr.

Mae ar gyfer y rheswm hwn bod y gweision o Themis proffidiol, fel bod y penderfyniadau yn cael eu apelio.

Maent yn ymwybodol iawn bod y rhan fwyaf o yrwyr yn cael unrhyw syniad sut i her amddifadedd o hawliau ac yn defnyddio hyn o anwybodaeth.

Mae llawer o yrwyr yn cael eu diddordeb yn y canlynol:"Sut ydw i'n gwybod os ydw i'n hamddifadu o fy trwydded gyrrwr ar-lein."Sut i dod o hyd allan."Os nad oedd dim yn y llys, yna maent yn cael eu nid yw amddifadu o hawliau.

Ar y Rhyngrwyd, ar-lein, mae'r cwestiwn hwn yn ni ellir dod o hyd allan mewn unrhyw ffordd, oherwydd ei fod yn gaeth gwybodaeth gyfrinachol.