Mae'r holl Gyfreithwyr yn y byd! Cyfreithiol caffi gyda chyfreithwyr ar-lein.


Sut i Rentu Fflat


Rentu fflat yn cael ei weithiau, fel yn hir a blinedig fel prynu cartref newydd Os bydd amser ac arian yn caniatáu, yn ymgynghori ystad go iawn asiant Os nad oes gennych y moethus o llogi asiant, rhaid i chi wneud y gwaith troed eich hunOs ydych chi wedi dod o hyd i fflat y byddech yn hoffi i rentu, gadewch y landlord yn gwybod eich bod yn ddiddordeb iawn i ffwrdd oherwydd gall fflatiau fynd yn gyflym. Yna, yn casglu bonion talu ac ar eich contract cyflogaeth i brofi eich gallu fforddio fflat. Cyn i chi lofnodi y brydles, ei ddarllen drwyddo yn llawn a gofyn am eglurhad os oes unrhyw beth yn aneglur. Yn ogystal, yn gofyn i gerdded trwy y fflat yn union cyn arwyddo i wirio am unrhyw ddifrod felly mae'r landlord yn gall nodi yn y contract. Pan fyddwch chi'n hapus gyda phopeth, yn arwyddo y prydles, a threfnu eich bod yn symud. I weld enghreifftiau cyffredin rhentu dogfennau, darllenwch ymlaen.