Mae'r holl Gyfreithwyr yn y byd! Cyfreithiol caffi gyda chyfreithwyr ar-lein.


Rhwymedigaethau Amodol Cyfreithwyr Cyfreithiol Cyfatebol Llyfrgell Y Gyfraith


Rhwymedigaethau amodol yn cael eu golledion neu gostau y busnes yn rhagweld, bod ni all fod yn gywir a ragwelir gan maent yn dibynnu ar y canlyniad y digwyddiad yn y dyfodolEr enghraifft, y gall y busnes fod yn cymryd rhan mewn chyngaws mewn a oedd yn maent yn yn cael ei erlyn fel diffynnydd. Maent yn gall fod yn rhagweld y bydd yn rhaid i roi iawndal wobr i'r plaintiff yn yr achos hwn, y chyngaws yn cael eu cynnwys yn y cwmni cyfrifyddu llyfrau fel bod atebolrwydd amodol. Rhwymedigaethau wrth gefn na ellir mewn gwirionedd yn cael eu yn gyfan gwbl osgoi hynny. Unrhyw weithrediad busnes fydd o reidrwydd yn cynnwys ffactorau a all fod yn gyfan gwbl a ragwelir neu a ddyfernir. Rhywbeth mor syml ag ychydig o newid yn arferol patrymau tywydd yn gallu creu colledion annisgwyl ar gyfer cwmni (er enghraifft, os yw cyflwyno cynnyrch yn ddibynnol ar y tywydd). Ar gyfer rhai cwmnïau, yn amodol yswiriant atebolrwydd yn aml, gall fod yn gafwyd i amddiffyn y cwmni o golledion sy'n gysylltiedig â materion o'r fath. Gall y rhain amrywio yn dibynnu ar y math o fusnes ac yn dibynnu ar y deddfau y wladwriaeth.

Un o'r mae'r rhan fwyaf cyffredin anghydfodau yn ymwneud â rhwymedigaeth amodol wedi ei wneud gyda gofnodion cwmni.

Mae'n gyffredin ar gyfer cwmni i wneud goruchwylio gan y methiant i gynnwys rhwymedigaeth amodol yn draul daflen. Mantolen cwmni dylai adlewyrchu rhwymedigaethau amodol drwy wneud troednodiadau sy'n disgrifio y ffynhonnell a'r graddau o unrhyw atebolrwydd posibl. Methu â chymryd camau o'r fath yn gallu achosi mwy o broblemau ar gyfer y busnes i lawr y ffordd. Hyd yn oed yn waeth, efallai y bydd cwmni yn fwriadol osgoi y sôn am rhwymedigaethau amodol yn eu cofnodion. Gellir gwneud hyn er enghraifft ar gyfer y diben o osgoi atebolrwydd treth ar y ddyled. Newid cofnodion busnes neu"coginio y llyfrau"yn anghyfreithlon, a all arwain at wahanol cosbau troseddol. Unwaith eto, mae'n llawer gwell i gynnwys rhwymedigaeth amodol yn gofnodion cwmni, hyd yn oed os nad ydynt yn gwbl hysbys. Yn olaf, fel mewn unrhyw yswiriant trefniant, anghydfod gyda'r cwmni yswiriant yn medru codi mewn cysylltiad â mintai yswiriant atebolrwydd pecyn. Gall hyn gynnwys gwrthodiad gan y cwmni yswiriant i yn ôl y cwmni (h y, yn achos o dorri contract yswiriant termau). Rhwymedigaethau amodol yn aml yn gallu creu sefyllfa gymhleth ar gyfer busnes.

Efallai y byddwch yn dymuno cysylltu â chymwysterau busnes cyfreithiwr os ydych chi angen cyngor gyda'r rhwymedigaeth amodol cyfreithiau yn eich ardal.

Mae busnes profiadol atwrnai yn medru eich helpu i reoli eich cyllideb drwy roi gwybod i chi o sut y mae'r deddfau allai effeithio ar eich busnes. Hefyd, efallai y byddwch yn dymuno i chi logi cyfreithiwr yn y digwyddiad bod angen i chi ffeilio chyngaws dros mintai mater atebolrwydd.