RHAD AC AM DDIM HELP CYFREITHIOLCYMORTH CYFREITHIOL AM DDIM

Y ddarpariaeth o gymorth cyfreithiol am ddim dylai fod yn seiliedig ar egwyddorion o’r fath â gwrthrychedd, yn ddiduedd, amseroldeb, cydraddoldeb o ran dinasyddion yn cael gafael ar gymorth a chyfrinachedd yn ei ddarpariaeth.

Cyfranogwyr yn y cyhoedd yn system o gymorth cyfreithiol am ddim yn yr awdurdodau Gweithredol ac yn eu is-sefydliadau, y Weithrediaeth awdurdodau cyfansoddol endidau llywodraeth, swyddfeydd cyfreithiol, cyfreithwyr a notaries

Yn unol â’r mae’r gyfraith yn y cyrff o bŵer Gweithredol a rhanbarthau i benderfynu i sefydlu p’un a ydynt yn y wladwriaeth cyfreithiol ar Bopeth neu i gynnwys y ddarpariaeth o gymorth cyfreithiol am ddim cyfreithwyr.

Maent yn cael eu cynllunio i benderfynu ar y swm a gweithdrefn o gydnabyddiaeth o gyfreithwyr ac yn iawndal am eu treuliau ar rendro rhad ac am ddim cymorth cyfreithiol