Mae'r holl Gyfreithwyr yn y byd! Cyfreithiol caffi gyda chyfreithwyr ar-lein.


RHAD AC AM DDIM HELP CYFREITHIOL


y Weithrediaeth awdurdodau cyfansoddol endidau llywodraeth

CYMORTH CYFREITHIOL AM DDIM Y ddarpariaeth o gymorth cyfreithiol am ddim dylai fod yn seiliedig ar egwyddorion o'r fath â gwrthrycheddcydraddoldeb o ran dinasyddion yn cael gafael ar gymorth a chyfrinachedd yn ei ddarpariaeth. Cyfranogwyr yn y cyhoedd yn system o gymorth cyfreithiol am ddim yn yr awdurdodau Gweithredol ac yn eu is-sefydliadau.

swyddfeydd cyfreithiol.

cyfreithwyr a notaries Yn unol â'r mae'r gyfraith yn y cyrff o bŵer Gweithredol a rhanbarthau i benderfynu i sefydlu p'un a ydynt yn y wladwriaeth cyfreithiol ar Bopeth neu i gynnwys y ddarpariaeth o gymorth cyfreithiol am ddim cyfreithwyr. Maent yn cael eu cynllunio i benderfynu ar y swm a gweithdrefn o gydnabyddiaeth o gyfreithwyr ac yn iawndal am eu treuliau ar rendro rhad ac am ddim cymorth cyfreithiol.