Mae'r holl Gyfreithwyr yn y byd! Cyfreithiol caffi gyda chyfreithwyr ar-lein.


RHAD AC AM DDIM CYNGOR CYFREITHIOL


CYNGOR CYFREITHIOL AM DDIM Yn y cyfansoddiadol y wladwriaeth i bob dinesydd mae'n rhaid i yn teimlo ei ddiogeluOnd yn awr ymhlith y hynod cyflenwad mawr o Jur.-gwasanaethau eithaf ychydig cymwysedig ac sydd ar gael ar gyfer y dyn cyffredin. Gyda gyfyngedig ac ariannol bach o incwm o unrhyw person geisio i gael fedrus amddiffyniad cyfreithiol cyn gynted ag y bo modd ac yn rhatach, tra bod gan wybod yn dda llawn bod y caws rhad gellir ei yn unig mewn mousetrap. Sut mae llawer o siomedigaethau gennych o flaen y dinasyddion sydd yn araf ac am amser hir i feddwl am ble i gael cyngor cyfreithiol am ddim. Yn anffodus, mae'r arbenigol penodol proffil, yn sicr,"follies", a oedd yn ddiweddarach wedi am amser hir iawn i dalu. Yn awr y wladwriaeth yn ceisio symud mewn ffordd gyfreithiol, ac felly mae gan bob dinesydd yr gobeithio am wledd o gyfiawnder. Mae pob un ohonom yn gwybod bod y clefyd yn cael ei atal neu ei halltu gyflym, os ydym yn mynd at y meddyg a oedd yn trin eich hun. Hefyd yn y sector cysylltiadau cyfreithiol A pho fwyaf yr ydym yn ymddiried yn ein nerth ac felly rydym yn tynnu apêl at y twrnai cyfreithiwr am help, y mwyaf anodd y bydd yn rhy hwyr i gywiro'r sefyllfa ac yn oedi o'r fath yn sylweddol taro ar y waled cyfrwys person di-grefft. Mae ein bywyd yn llawn o natur anrhagweladwy, y ddau yn gadarnhaol ac nid yn ddymunol. Am unwaith rydym yn cael ein hunain mewn gwahanol sefyllfaoedd annisgwyl lle heb gymorth cyfreithiwr nid yn unig yn cael digon, ac yn gyfarwydd, cyfreithiwr da yn costio llawer o arian. Yn gyntaf rydym yn anelu at Eich galluogi i fewngofnodi ar y We a deipio yn y chwilio"cyngor cyfreithiol ar y Rhyngrwyd, gallai dderbyn yn wirioneddol cyfreithiol proffesiynol ymateb gan y cyfreithiwr yn eich cwestiwn. Cyngor cyfreithiol. Cyfreithiwr cymorth ar-lein angen gwasanaeth cyfreithiol, mae angen mewn amrywiol sfferau bywyd. Gallwch fod yn sicr yn y proffesiynoldeb yr atebion i'r wefan cwestiynau. Mae ein tîm yn ceisio creu safle ar y Rhyngrwyd, a ddylai fod yn eithaf hawdd i'w defnyddio ac yn fforddiadwy ar gyfer unrhyw defnyddiwr, a gall hefyd yn gwasanaethu ar gyfer datblygiad proffesiynol o ddefnyddwyr y Rhyngrwyd yn yr holl wledydd. Rydym yn dymuno i dynnu Eich sylw at y ffaith bod y cwnsler ar y wefan hon yn rhad ac am ddim, felly does dim angen i chi weithredu cyn unrhyw drosglwyddiadau a thaliadau. Yn ddiweddarach, er mwyn cael cymaint unigol cymorth cyfreithiol ar gyfer Eich broblem, ni fydd yn brifo i wneud cais a thalu ar gyfer mwy sylweddol a hefyd yn hynod broffesiynol amddiffyniad cyfreithiol. Yma hefyd y gallwch chi gael atebion i bron bob maes o bynciau, gan gynnwys, nid yn unig, o gyngor cyfreithiol yn cael ei wneud yn ôl y meini prawf canlynol: yn gyntaf oll, yn y gorchymyn olyniaeth. Yn benodol, mae'r etifeddiaeth yn ôl y gyfraith a bydd, gam o olyniaeth, amseriad ystyried y dogfennau ac yn eu rhestr; yn ail, anghydfodau sy'n gysylltiedig â gwaith yn y maes cyfreithiol. Yn tybio bod gwrthdaro yn y gweithle, yn anghyfiawn terfynu, cyd anghydfodau llafur, cyflogau, nawdd cymdeithasol; yr un gyfraith priodas.

Fel enghraifft, amddiffyniad barnwrol wrth ystyried y categori hwn o achosion, y hawliau a rhwymedigaethau y partïon dan sylw; yn y trydydd lle, ysgariad.

Cymerwch, ysgariad, is-adran eiddo ac yn y blaen; yn syth ar anghydfodau gyda sefydliadau ariannol. Er enghraifft, anghydfodau dros yswiriant; yn bedwerydd, tir. Am anghydfod ynghylch yr hawl o berchnogaeth; hefyd, achosion troseddol a meysydd eraill. yn ogystal, y wladwriaeth cofrestru busnes. Er enghraifft, yr anawsterau wrth wneud cais.