RHAD AC AM DDIM CYMORTH CYFREITHIWRRHAD AC AM DDIM YN HELP Y CYFREITHIWR

A heb gyfreithiwr weithiau yn ei wneud

Hyd yn oed ysgrifennu datganiad syml i’r noethni dyn — nid yn dasg hawdd.

Ond nid yw pawb yn gallu fforddio cyfreithiwr

Ond gallwch geisio cael help ar gyfer rhad ac am ddim.

Mae rhai swyddfa gyfraith yn rhoi cyngor yn unig i bobl ag anableddau, eraill cwnsela i’r tlawd, ac eraill yn agored i bawb. Ceisiwch ddeall.

Mae’r rhan fwyaf o apelio i fenywod

Un o’r opsiynau i gael cymorth cyfreithiol am ddim i gofrestru ar y wefan. Mae’n adeiladu cwmni, sydd, mewn cydweithrediad â’r Weinyddiaeth cyfiawnder yn darparu gwasanaethau cyfreithiol am ddim.

I helpu i gall nid yw pob: mae’r gwasanaeth yn cael ei ddarparu i bobl y mae eu cyfartaledd incwm gros yn is na’r ewro y mis. Fodd bynnag, y swm hwn yn gadarn iawn, oherwydd hyd yn oed swyddogol y cyflog cyfartalog yn Estonia yn llawer llai.

I alw y dull hwn yn hollol rhad ac am ddim fyddai’n deg. Mae’r cylch cymorth fel a ganlyn: mae person yn llenwi mewn yr holiadur ar y wefan ac yn talu pum ewro.

Mae’r weithdrefn hon yn ei gwneud yn cleient

Ar ôl y cyntaf o ddwy awr ymgynghoriad fod yn a ddarperir ar gyfer rhad ac am ddim. Os yw’r achos yn un difrifol a dwy awr ddim yn ddigon, ar gyfer y tair blynedd nesaf yn awr, y cwsmer yn talu, mae’r llywodraeth gwneud iawn. Ar gyfer y deg awr nesaf dim gostyngiadau — y cwsmer yn talu fesul awr