Mae'r holl Gyfreithwyr yn y byd! Cyfreithiol caffi gyda chyfreithwyr ar-lein.


PROFFESIWN CYFREITHIOL


MAE'R PROFFESIWN CYFREITHIOL Mae'r proffesiwn cyfreithiol yn dod yn llawer hwyrach nag yn unrhyw wladwriaethCymerodd nifer o ganrifoedd cyn iddynt gael eu galw gan y gymdeithas, mae arbenigwyr yn y maes y gyfraith. Yn gyntaf maent yn cael eu defnyddio yn gyfan gwbl yn y maes gorfodi'r gyfraith, h y. yn y maes y cais yn y wladwriaeth o orfodaeth Yn raddol, mae'r llysoedd yn dechreuodd i gymryd nid yn unig y cosbau ond hefyd yn ystyried y nifer o anghydfodau rhwng dinasyddion. Y mynediad i mewn i'r oes ddiwydiannol a chreu corfforaethau wedi creu ffyniant economaidd anghydfodau rhwng sefydliadau. Nawr bron yn amhosibl i ennill unrhyw un hyd yn oed yn syml achos llys heb gyfreithiwr. Bell-ddall arweinwyr o sefydliadau, nid i ddod â'r berthynas gyda phartneriaid busnes i'r llys, cymryd y cyfreithwyr yn y wladwriaeth ac yn ymgynghori gyda nhw. Yna bydd y cyfreithwyr yn mynd i mewn i wleidyddiaeth: gwybodaeth ar hawliau tramwy yn angenrheidiol ar gyfer y broses o greu deddfau yn delio â materion rheoli ac ati. yn y maes cymdeithasol, bydd y cyfranogiad yn fuddiol o gyfreithwyr yn cael ei asesu ar y tro olaf: pan fydd y wladwriaeth yn cael y cyfle mewn un ffordd neu un arall i gefnogi difreintiedig sectorau o gymdeithas. Mae cyfreithiwr yn berson a chanddo arbennig (proffesiynol) gwybodaeth ym maes y gyfraith ac yn gwybod sut i wneud cais hwy yn ymarferol. Gweithgareddau cyfreithiol, h. gweithgareddau sy'n gysylltiedig â'r defnydd o arbennig o wybodaeth gyfreithiol ac yn anelu at ddatrys problemau cyfreithiol, yn cael ei amlochrog gwaith sy'n cael ei wneud ym mhob maes o fywyd.