Mae'r holl Gyfreithwyr yn y byd! Cyfreithiol caffi gyda chyfreithwyr ar-lein.


OFYN CWESTIWN MILWROL CYFREITHIWR


GOFYN CWESTIWN MILWROL CYFREITHIWR Mae ein rhwydwaith o gwmnïau cyfreithiol fel un o'i feysydd gweithgarwch dewisodd y cyngor milwrol Cwestiynau ar Faterion milwrol yn eithaf cymhleth, llawer mwy cymhleth nag y gyfraith sifilFelly, mae'n rhaid iddynt ddeall y milwrol cyfreithwyr sydd yn gyfarwydd â'r holl naws milwrol gyfraith. Yn y cwmni cyfreithiol y gallwch chi bob amser yn cael y cymorth cyfreithiwr milwrol a fydd yn gwrando ar eich problem ac yn dweud wrthych sut orau i symud ymlaen mewn achos penodol. Oherwydd heddiw yn ein gwlad nid yw yn frawychus iawn y sefyllfa yn y Dwyrain, yn rheolaidd tonnau o mobileiddio, cyfreithiwr ar faterion milwrol yn enwedig yn y galw. Er enghraifft, mae llawer yn crynhoi ydych chi eisiau gwybod ym mha achosion yn cael eu hawl i ohirio neu ddiswyddo gan y gwasanaeth milwrol. Y cyngor milwrol cyfreithiwr fydd yn eich helpu i ffigur allan yr amgylchiadau o dan ba crynhoi yr hawl i gymryd y gwasanaeth milwrol. Mae'r achosion hyn yn cael eu, yn enwedig, yn anaddas am resymau iechyd, myfyrwyr a graddedigion myfyrwyr o sefydliadau addysgol uwch; rhieni gyda thri neu fwy o blant; offeiriaid; personau sy'n byw yn y tiriogaethau meddianedig; pobl sy'n gofalu am bobl ag anableddau. Dysgwch fwy o fanylion am yr achosion o eithrio o'r gwasanaeth yn y fyddin, tueddiadau mewn gweithredu milwrol, gallwch ddysgu cyngor. Weithiau, ceir achosion pan fydd cymorth milwrol cyfreithiwr yn gofyn yn syth - rydym bob amser yn barod i wrando a rhoi cyngor. Un o'r cwestiynau mwyaf cyffredin, a oedd yn gofyn cymorth milwrol cyfreithiwr, yn y diffyg statws cyfranogwr o ymladd.