Mae'r holl Gyfreithwyr yn y byd! Cyfreithiol caffi gyda chyfreithwyr ar-lein.


mae angen sampl o pŵer atwrnai i gynrychioli buddiannau yr Jwrasig. personau sydd yn y swydd yr erlynydd. Gwybodaeth ddefnyddiol i bawb


angen sampl o pŵer atwrnai i gynrychioli buddiannau yr Jwrasig 'enw y sefydliad yn llawn' yn y person 'yn y swydd a'r enw llawn y pennaeth' (Cyfarwyddwr Cyffredinolac ati.) gweithredu ar y sail y Siarter 'yn yr enw yn y sefydliad yn gyfan gwbl' yn cael ei awdurdodi gan y 'bŵer atwrnai' (mae'n bosib. ond nid o reidrwydd data pasbort a data cofrestru) ar gyfer cynrychiolaeth 'enw y sefydliad yn gyfan gwbl' yn yr holl gyrff yn y swydd yr erlynydd gyda'r hawl gan y cynrychiolydd i roi esboniadau ar gyfer arwyddo ffeilio ceisiadau derbyn dogfennau ac yn y blaen AS (stamp y sefydliad) 'mae'r swydd o bennaeth y Cyfenw a llythrennau cyntaf' llofnod y pennaeth.