Mae'r holl Gyfreithwyr yn y byd! Cyfreithiol caffi gyda chyfreithwyr ar-lein.


LLAFUR CYFREITHIWR


LLAFUR CYFREITHIWR Hyd yn oed os bydd y pennaeth tanio ar yr holl ofynion y gyfraith, gallwch chi bob amser yn dod o hyd rhywfaint o gamgymeriad Er enghraifft, diffyg cyfatebiaeth o'r dyddiadau, dyddiadau cau, layoffs neu droshaenu foreclosure, sgipio llinellau, dim eich esboniad ysgrifenedigFel rheol, mae presenoldeb hyd yn oed y lleiaf ddiffyg yn y cyflogwr camau gweithredu yn arwain at y gwaith o adfer gweithiwr i dal yn flaenorol yn y sefyllfa. Ac amserol cyngor cyfreithiol ar lafur cod efallai araf i lawr y broses diswyddo ac atal gweithredoedd anghyfiawn tuag atoch gan y rheolwyr Oherwydd yn aml, os bydd y cyflogwr yn gweld ei gweithiwr yn canolbwyntio yn gyfraith llafur ac mae'r groes yn mynd i'r llys, mae'n well i weithredu, yn parchu y gyfraith. Cyngor cyfreithiol ar gyfraith cyflogaeth fydd yn eich helpu i ailfeddwl am y sefyllfa ac yn penderfynu ar y cwrs mae ei ymddygiad yn y dyfodol Efallai y bydd eich hawliau yn y ffaith nad oedd wedi cael ei sathru a bod y cyflogwr yn gweithredu'n gyfreithlon. Os yw eich hawliad yn gyfreithlon, ein llafur cyfreithiwr fydd yn helpu i ymdopi gyda'r fath dasg gyfrifol fel y paratoi yn briodol yn y cais ac yn cynrychioli buddiannau y cleient yn y llys. Cyflogaeth cyfreithiwr fydd yn cynorthwyo i ddatrys unrhyw faterion yn ymwneud â llafur yn y gyfraith. Fel arfer, cyngor cyfreithiol ar anghydfodau llafur yn ei gwneud yn ofynnol i'r gweithiwr pan fydd wedi ymrwymo anghyfreithlon diswyddo, nad ydynt yn-daliad neu cyflog rheolaidd i oedi, yn yr achosion hyn nid yn ei wneud heb fynd i'r llys. Hefyd, y blaid lafur bydd cyfreithiwr yn rhoi cymorth angenrheidiol mewn achos o anghyfreithlon gosod cosbau disgyblaethol (dirwy, cerydd, ac ati), neu yn unochrog addasu y contract cyflogaeth neu amodau gwaith gan y cyflogwr. Wrth gwrs bod yn gwarantu i amddiffyn eich hawliau, mae angen i chi sicrhau cefnogaeth cyfreithiwr cymwysedig.

Cyfreithiwr ar gyfer llafur gyfraith ein cyfreithiol mentrau gellir yn hawdd darganfod yr holl gamgymeriadau ar eich cyn-arweinydd, a fydd yn helpu i sicrhau eich bod wedi derbyn yr holl symiau sy'n daladwy i chi (gan gynnwys iawndal moesol).