HOLI CYFREITHIWRGOFYNNWCH GWESTIWN I GYFREITHIWR

Cyngor cyfreithwyr yn rhoi darlun gwir a haddysgu ateb mewn cyfnod byr o amser. I fynd i mewn i sefyllfa anodd yn hawdd, a gwybodaeth gyfreithiol yn ddigon, nid yw bob amser. Yn yr achos hwn, ofyn i’r cyfreithiwr i ffordd allan.

Gwybodaeth am y codau a’r deddfau yn eich dysgu i ddadansoddi sefyllfaoedd a dod o hyd i atebion, ond weithiau gall pethau fod yn rhy ddryslyd.

I gael ateb i’r cwestiwn yw nid a gafwyd, ac yn angenrheidiol atebion, efallai na fydd

Mae bellach yn bosibl i ofyn cwestiynau i’r cyfreithiwr ar-lein ac am ddim. Manteision:

y cyflymder o wybodaeth;

cymwys cyngor arbenigol;

nid oes angen i chi dalu.

Os ydych yn ei chael yn haws i chi ateb drwy e-bost, os gwelwch yn dda cysylltwch â’n staff am gyngor.

Rydym bob amser yn barod i helpu mewn sefyllfa anodd