Mae'r holl Gyfreithwyr yn y byd! Cyfreithiol caffi gyda chyfreithwyr ar-lein.


HAWL CYFREITHIWR


GYFRAITH CYFREITHIWR Y cyfreithiwr yn arbenigwr yn y maes y gyfraithEi fod yn gwybod y deddfau a rheoliadau, yn gwybod sut i'w defnyddio, a gall ddysgu iddynt y pethau sylfaenol o rai eraill. Yn arbenigwr ym maes y gyfraith, a all gymryd unrhyw sefyllfa gyfreithiol gan gyfreithiwr i farnu. Mae'n angenrheidiol i gael gradd yn y gyfraith. Mae ymddangosiad y maes hwn o wybodaeth wedi digwydd yn Rhufain Hynafol. Yr oedd yma ei bod yn ymddangos y cynrychiolwyr cyntaf y gyfraith - cetris. Iddynt ddatrys anghydfodau a barnwrol gweithgaredd oedd y cysyniad o anuniongyrchol ac yn gorwedd ar ysgwyddau yr offeiriaid.

Gyda dyfodiad y cetris gwybodaeth gyfreithiol, wedi datblygu yn gyflym iawn.

Yn gyntaf, y pŵer o benderfyniad yn gorwedd ar ysgwyddau o ymerodron, brenhinoedd a phenaethiaid Gwladwriaethau. Mae'r diwydiant wedi esblygu, yn ymddangos fel amddiffynwyr ac erlynwyr. Ganwyd llysoedd a'r system farnwrol Dros amser, mae'r gyfraith wedi datblygu yn y diwydiant ehangach.

Y sail ar gyfer y deddfau oedd crefydd, dim ond y gorchymyn o'r Beibl oedd y prif ddeddfau. Maent yn gwneud y rheolau, y ddynoliaeth a ganlyn hyd y dydd hwn Datblygiad y gyfraith wedi bod yn araf, i gyflwyno deddfau yn erbyn Tsar Peter Cyntaf. Roedd ef a arweiniodd at ddatblygiad y sector cyfreithiol o ein gwlad. Yna yn y llys chwyldro Dim ond ar ôl hynny rydym yn cael strwythur cyfreithiol, yn agos at y modern. Y dyddiau hyn, mae'r gyfraith yn eang gangen gwybodaeth a galluoedd Mae'n cynnwys y system farnwrol gyfan, gwybodaeth o ddeddfau a normau cyfreithiol a dulliau o reolaeth yn glir yn rhedeg fel unigolion ac yn drefnus strwythurau.