GWASANAETHAU TROSEDDOL CYFREITHIWRY GWASANAETHAU O TROSEDDOL CYFREITHIWR

Mae’r cwestiwn hwn oedd un o’r wynebau cyntaf y person sydd yn wynebu erlyniad troseddol.

Dim sefydlog prisiau ar gyfer gwasanaethau cyfreithiol yn cael eu yno.

Ym mhob achos, bydd y cyfreithiwr ffioedd yn cael eu pennu yn annibynnol a dibynnu ar nifer o ffactorau: y gymhlethdod yr achos, y nifer o gyfrolau yn yr achos, cyfnod o drafodion, statws gweithdrefnol y person sy’n ceisio cymorth, y lefel broffesiynol y atwrnai a’i brofiad.

Yn ychwanegol at y ffactorau a nodwyd uchod, byddwn bob amser yn symud ymlaen oddi wrth y galluoedd yn eiddo i’r cleient

Mae’n annhebygol y bydd y cyfreithiwr ffioedd fod yn uchel ar gyfer person gydag unrhyw ffynhonnell barhaol o incwm ac ati.

Terfynol cost ein gwasanaethau yn cael ei bennu ar ôl sgwrs gyda Chi.

Ffioedd atwrnai.

Y diffiniad o y taliad weithdrefn o wasanaethau troseddol cyfreithiwr yn Eich achos yn cael ei benderfynu yn unigol, yn seiliedig ar Eich diddordebau:

taliad y cyfreithiwr ar gyfer pob cam o’r broses;

ffi cyfreithiwr am bob treial, yn seiliedig ar eu nifer;

taliad misol;

cymysg gorchymyn taliad