GWASANAETHAU ATWRNAIY GWASANAETHAU O CYFREITHIWR

Modern realiti yn gorfodi pawb i feddwl bod y gyfraith yn»ar bapur»efallai na fydd bob amser yn amddiffyn y diniwed neu y person a anafwyd heb y cyfranogiad o arbenigwr a fydd yn gywir yn berthnasol i’r rheolau hyn.

Fod yn ddioddefwr trosedd neu destun erlyn gan asiantaethau gorfodi’r gyfraith, y dyn yn amlwg angen cymorth cymwys cyfreithiwr yr amddiffyniad troseddol a fydd yn diogelu hawliau a buddiannau cyfreithlon, yn gyflym i atal y camau gweithredu yn anghyfreithlon o militiamen.

Da angen cyfreithiwr o’r dechrau i’r diwedd i helpu ei cleientiaid i ddatrys problemau, defnyddiwch yr holl dull angenrheidiol a dulliau i amddiffyn ei fuddiannau