Dinasyddiaeth rwsia: yr amodau a’r weithdrefn ar gyfer caelMae llawer o estroniaid yn meddwl am y posibilrwydd o gael dinasyddiaeth rwsia. Yn rheolaidd yn y broses hon yn cyflwyno nifer o newidiadau wedi’u hanelu at symleiddio’r gweithdrefnau. Mae rhai pobl yn gallu eu defnyddio i symleiddio’r broses o gael dinasyddiaeth, ond mae’n rhaid iddynt fodloni rhai gofynion ac amodau. Dylech ddeall sut a ble i wneud cais, pa ddogfennau sydd eu provisioned a beth yw mewn gwirionedd yn ofynnol dinasyddiaeth. Bob estron a gafwyd dinasyddiaeth y Ffederasiwn rwsia, yn gallu dibynnu ar wahanol alluoedd. Mae’r rhain yn yn cynnwys y canlynol: Mae yna nifer o raglenni sydd eisoes yn bodoli sy’n caniatáu i gael dinasyddiaeth rwsia gydag ychydig iawn o ymdrech, ond bod tramorwyr mae’n rhaid bodloni gofynion penodol. Bob estron dylai gwybod bod i gael dinasyddiaeth o Ffederasiwn rwsia, mae’n bosibl yn unig o dan amodau penodol. Heb achos tebygol ei fod yn cael ei ystyried yn amhosibl. Dinasyddiaeth y Ffederasiwn rwsia yn cael eu gwireddu mewn nifer o ffyrdd yn dibynnu ar y seiliau sydd ar gael ar: Y gwrthodiad o rwsia dinasyddiaeth hefyd yn rhaid i briodol gael eu cyhoeddi, ar gyfer y mae angen i chi gyflwyno cais arbennig i FMS. Yr ildiad yn wirfoddol yn unig, felly nid oes unrhyw ffordd i rym yn methu i orfodi rhywun i ymwrthod dinasyddiaeth. Mae pob dinesydd o wlad arall yn cael y cyfle i ddod yn ddinesydd y Ffederasiwn rwsia. Dylai hyn fod wedi dilyn y weithdrefn gywir ar gyfer cael dinasyddiaeth rwsia.

Yr holl gamau y mae’n rhaid cael ei wneud mewn amser gwirioneddol. Felly, mae’r broses yn eithaf hir, fel o ddyddiad y ffeilio ar gyfer dinasyddiaeth, rhaid i chi basio heb fod yn llai nag un flwyddyn. Dinasyddiaeth rwsia ei gwneud yn ofynnol paratoi nifer o ddogfennau a pherfformio nifer o gamau gweithredu yn olynol. Y Broses o gael dinasyddiaeth o Ffederasiwn rwsia, gall fod yn perfformio yn ôl y cynllun safonol neu o dan y symlach. Symleiddio gael dinasyddiaeth rwsia yn unig a ganiateir o dan raglenni arbennig. Mae’r rhain yn cynnwys y adsefydlu o gydwladwyr. O dan yr amodau hyn, yn sylweddol llai o faint o amser y bydd yn rhaid i wario ar gyfer dinasyddiaeth. Yn ôl y safon weithdrefn yn ei gwneud yn ofynnol i’r ymgeisydd yn byw yn Rwsia heb fod yn llai na phum mlynedd oed ag un o drigolion y Ffederasiwn rwsia. Rwsia dinasyddiaeth plant hefyd yn seiliedig ar yr egwyddor hon. Yn ogystal, mae’r gofynion: Dogfennau i gael dinasyddiaeth rwsia mae’n angenrheidiol i wneud cais ar gyfer y chwe mis hyd at ddiwedd y cyfnod dilysrwydd y drwydded breswylio. Er y gall y broses gyfan gwbl oedolion a gallu person. Ar gyfer plant yn y broses yn cael ei berfformio gan y rhieni neu warcheidwaid. Mae’r broses hon yn ar gael yn unig ar gyfer pobl sy’n addas ar ofynion y rhaglen o adsefydlu o gydwladwyr neu raglenni eraill. Iddynt hwy, yn cael yn sylweddol symleiddio gael dinasyddiaeth rwsia. Nid yw’r broses yn cymryd llawer o amser ac nid oes angen paratoi nifer o bapurau. I Ddefnyddio’r weithdrefn symlach gellir dim ond categorïau penodol o ymgeiswyr. Mae’r rhain yn cynnwys tramorwyr o ran yr amodau: er Mwyn penderfynu p’un ai benodol estron i ddefnyddio’r weithdrefn garlam, argymhellir i ymgynghori â cyfreithiwr profiadol. Fel arfer, mewnfudwyr o’r CIS yn gallu gwneud cais y cynllun hwn, fel yn rwsia siaradwyr brodorol. Mae’r statws hwn yn cael ei neilltuo ar ôl mynd heibio y Comisiwn, yn ogystal ag yn cael eu profi ar ffurf ysgrifenedig. Yn ogystal, yn cynnig cyfle o’r fath i bersonau eraill o dan amodau penodol. Yr hawl i gael dinasyddiaeth rwsia o dan y weithdrefn symlach ar gael: Holl uchod bersonau tramor yn cael y cyfle i elwa o’r symleiddio y broses o gael dinasyddiaeth rwsia. Os yw’n amhosibl i estron yn defnyddio cynllun symleiddio, bydd yn rhaid i berfformio camau yn olynol o weithdrefn safonol. Mae pob cam wedi ei naws ei hun, felly mae’n bwysig i ddeall yn drylwyr y rheolau y broses. Tramorwyr wrth groesi’r ffin rhaid i chi gael fisa neu basbort. O drigolion o wledydd sy’n Undeb Tollau aelodau, mae’n ofynnol mewnol pasbort. Dros y nesaf diwrnod o’r dyddiad y byddwch yn cyrraedd yn y wlad, y mudol rhaid iddo roi hysbysiad ei gyrraedd, FMS.

Os ydych yn rhentu fflat, neu yn parhau i fod