Mae'r holl Gyfreithwyr yn y byd! Cyfreithiol caffi gyda chyfreithwyr ar-lein.


Damwain Traffig - Damwain Cyfreithiau


Damwain traffig yn cael ei dosbarthu fel unrhyw damweiniau sy'n cynnwys cerbydau modur, sy'n arwain mewn digwyddiad sy'n cael ei ystyried i fod yn wahanol a ddisgwylir, a fwriadwyd, neu llawdriniaeth arferolMae yn bodoli yn ddiffygiol diffiniad o ddamweiniau traffig fel y damweiniau sy'n digwydd ar ffyrdd, ac eto heb bresenoldeb cerbyd modur, damweiniau hyn yn cael eu cymhwyso fel arall - fel cerddwyr neu ddamweiniau beic. Er bod beiciau modur a cherbydau masnachol yn gallu cael eu dosbarthu o fewn teyrnas unigol o ddeddfwriaeth, damweiniau sy'n cynnwys cerbydau modur yn dod o dan y cwmpas ddamwain traffig. Tra damwain traffig yn derm eang, mae'n caniatáu ar gyfer diffiniol dosbarthiad o unrhyw damweiniau sy'n cynnwys cerbydau modur. Er enghraifft, car damwain yn ymwneud â gyrrwr gweithredu cerbyd modur tra dan ddylanwad alcohol gellir eu dosbarthu yn fras fel damwain traffig, eto yn benodol fel DUI ddamwain neu ddamwain car. Taro a ffoi: hit and run Yn damwain yn fath o ddamwain traffig sy'n cynnwys cysylltiad rhwng cerbydau modur ac yn ychwanegol endid, a all gynnwys cerbydau modur, cerddwyr, a neu mae gwrthrych llonydd. Eponymously, taro a rhedeg damwain traffig yn cael ei ddosbarthu fel un lle mae unrhyw un o'r cerbydau modur cerbyd gweithredwyr yn cymryd rhan yn y ddamwain yn gadael y lleoliad y ddamwain cyn cyfreithiol prosesu. Yn y digwyddiad o ddamwain traffig, unigolion sy'n cymryd rhan yn gallu dewis i adroddiad y ddamwain neu drin y mater yn breifat. Fodd bynnag, oni bai bod y penderfyniad i droi yn unfrydol, y ddau gorfodi'r gyfraith, yn ogystal â chwmnïau yswiriant, fydd yn cymryd rhan. Taro a rhedeg damweiniau traffig yn arwain at un neu fwy o unigolion yn cymryd rhan mewn damwain traffig cymryd rhan mewn ymddygiad anghyfreithlon. Er bod y rhesymau dros cynamserol ffoi y lleoliad damwain traffig yn amrywio, mae'n cael ei ystyried yn drosedd ddifrifol a gall olygu cosbau gynnwys colli gyrru breintiau, dirwyon trwm, neu amser carchar. Gyrru o Dan Ddylanwad (DUI) neu Gyrru Tra'n Feddw (ADY): DUI neu ADY yn cael y anghyfreithlon gweithrediad cerbyd modur tra dan ddylanwad sylweddau. Nam ar eu gyrru yn drosedd y gellir ei gosbi, oni bai y profir diniwed, canlyniadau mewn dirwyon trwm, ac mae colli trwydded. Y difrifoldeb ac amlder y drosedd yn gallu cyfrannu at amser carchar Ar euogfarn, DUIs a DWIs yn cael eu hystyried yn droseddau difrifol sy'n arwain at gofnod troseddol. Fender-Benders:"Fender-Benders"yn cael eu hystyried i fod y mwyaf cyffredin a lleiaf difrifol math o ddamwain traffig. Fel y mae'r enw yn awgrymu, y mathau hyn o ddamweiniau traffig yn arwain at fân ddifrod i un neu ddau o gerbydau. Mae'r mathau hyn o ddamweiniau yn cynnwys cerbyd i'w cerbyd gysylltu â nhw yn arafu neu'n agos-stopio cyflymu Mewn achos o gymryd rhan mewn damwain traffig, unigol yn cael eu hannog i gael dogfennau holl bartõon sy'n cymryd rhan yn y ddamwain, yn ogystal â phob dogfennaeth yn rhoi manylion y ddamwain traffig. Os na ellir cytuno cael ei wneud rhwng y partïon dan sylw, yn atwrnai sy'n arbenigo mewn damweiniau traffig yn gallu cynorthwyo yn y broses o gael adroddiadau heddlu, adroddiadau damweiniau, tystiolaeth gan dyst, ac asesiad o ddifrod neu anaf.