Mae'r holl Gyfreithwyr yn y byd! Cyfreithiol caffi gyda chyfreithwyr ar-lein.


Cytundeb benthyciad


Cytundeb benthyciad yn y contract rhwng y benthyciwr a'r benthyciwr sy'n rheoleiddio y cyd addewidion a wnaed gan bob parti O fewn y ddau gategori fodd bynnag, mae yna amryw o israniadau fel llog-yn-unig, benthyciadau, a balwn dalu benthyciadau Mae hefyd yn bosibl i subcategorize ar p'un a yw'r benthyciad yn fenthyciad wedi'i warantu neu heb ei warantu benthyciad, ac a fydd y gyfradd llog yn sefydlog neu fel y bo'r angenFfurfiau o cytundebau benthyciad amrywio'n fawr gan y diwydiant i'r diwydiant, o wlad i wlad, ond yn nodweddiadol broffesiynol drafftio masnachol cytundeb benthyciad fydd yn cynnwys y telerau canlynol.