Mae'r holl Gyfreithwyr yn y byd! Cyfreithiol caffi gyda chyfreithwyr ar-lein.


CYNGOR CYFREITHIOL AM DDIM FFÔN


CYNGOR CYFREITHIOL AM DDIM FFÔN Ymgynghoriad rhad ac am ddim dros y ffôn gall fod yn ofynnol mewn gwahanol sefyllfaoedd pan fydd yr angen yn codi yn y farn proffesiynol cyfreithiwr ar fater penodol. Y gallu i sicrhau cefnogaeth o'r fath yn darparu ein cwmni gyfraith yn dîm profiadol yn hapus i ateb eich cwestiynau yn ymwneud â maes y gyfraith. Mewn bywyd mae yna achosion pan fydd gwybodaeth bersonol o cyfreitheg, y person yn ddigon i ddatrys y mater sy'n destun dadl Mewn sefyllfaoedd o'r fath, efallai y bydd angen i gael y cywir asesiad cyfreithiol, y mae'n rhaid iddo fod yn seiliedig ar ddarpariaethau perthnasol y gyfraith. Yma, mae angen i chi ymgynghori â proffesiynol cyfreithwyr a atwrneiod; fodd bynnag, mae eu gwasanaethau yn cael eu fel arfer yn yn eithaf drud. Cyngor cyfreithiol am ddim dros y ffôn a fwriedir ar gyfer cynulleidfa eang yn ein cwmni, yn helpu i gael atebion i eich cwestiynau, gan osgoi costau ariannol. Perthnasoedd gyda phobl ym mywyd person yn digwydd mewn gwahanol feysydd Yn y broses o ryngweithio nid yn aml yn gwrthdaro na ellir setlo trwy gydsyniad. Mewn achosion o'r fath, mae angen i chi i amddiffyn eu hawliau cyfreithlon, a bod angen gwybodaeth broffesiynol yn y maes y gyfraith

Gall anghydfodau yn codi, er enghraifft, rhwng perthnasau ar y sail o dai, eiddo neu faterion eraill. Mewn cysylltiadau gyda chyflogwyr hefyd yn aml yn cael problemau - mae yna sefyllfaoedd pan mae hawliau gweithwyr yn cael eu anghyfreithlon torri. Hoffwn nodi bod dinasyddion cyffredin dylai fod yn gymwys yn y maes eu hawliau oherwydd y diffyg gweithwyr cael ei ddefnyddio yn aml gan arweinwyr diegwyddor, yn gwneud torri - amddifadu gweithwyr bywoliaethau cyfreithlon, eu gorfodi i weithio goramser heb daliad ychwanegol, ac ati.