CYNGOR AR GYFER RHAD AC AM DDIMCYNGOR CYFREITHIOL RHAD AC AM DDIM

Mae hyn oherwydd y ffaith nad oes neb eisiau i dreulio unrhyw amser neu arian, sydd am gael cyngor proffesiynol.

Ond mae llai a llai posibl i gwrdd â gweithwyr proffesiynol profiadol, sy’n barod i ateb y cwestiynau o gwsmeriaid heb ei gwneud yn ofynnol taliad ar ei gyfer. Mae’r ffaith bod weithiau yn darparu digon o gyngor cyfreithiol yn ei gwneud yn ofynnol nid yn unig yn yr astudiaeth o restr o cyfreithiol a sublegal yn gweithredu ac yn arfer barnwrol. Ac mae’n ei gwneud yn ofynnol llawer o amser a gallwch eu defnyddio i helpu cwsmeriaid eraill.

Pryd ddylwn i ymgynghori â chyfreithiwr am ddim ar-lein.

Ond yn dal mewn rhai sefyllfaoedd ofyn i gyfreithiwr ar-lein rhad ac am ddim yr ateb i’ch cwestiwn, gallwch roi cynnig. Mae hyn yn ddefnyddiol yn yr achosion canlynol:

Os bydd cwestiwn yn gofyn am archwiliad o nifer sylweddol o ddeddfwriaeth bresennol.

Darparu ymgynghoriad yn bosibl heb yr arbenigedd cyfreithiol o ddogfennau.

Mewn sefyllfaoedd eraill, os byddwch yn gofyn am rhad ac am ddim cymorth cyfreithiol, gallwch gael ildiad. Arbenigol yn unig yn cyfeirio at y diffyg amser a bydd yn cael yn ei rinwedd ei hun.

Yn ceisio cael ateb i’r cwestiwn ar wefannau lle mae’r cyngor cyfreithiwr ar-lein am awr. Ond yn yr achos hwn, mae’n hefyd angenrheidiol i fod yn barod y noson honno-amser bydd ymgynghoriadau yn cael ei dalu.

Gofynnwch am gyngor gan yr arbenigwyr yn ein cwmni cyfreithiol

Y gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio yma yn helpu hyd yn oed yn y sefyllfa fwyaf anodd a dweud wrthym sut i fynd allan o’r sefyllfa gyda ychydig iawn o gost