CYMORTH CYFREITHIOL DAMWAINCYMORTH CYFREITHIOL DAMWAIN CAR

Y dyddiau hyn cyflymder a gwella traffig mewn dinasoedd mawr a’r tu allan i’r aneddiadau o ran ansawdd gwael wyneb y ffordd, bron pob gyrrwr o leiaf unwaith yn dod yn barti i’r ddamwain yn cael eu nam neu drwy gyd-ddigwyddiad. Unrhyw ddamwain yn cael ei nid yn unig yn straen ac ofn, ond hefyd yn niweidio i iechyd o yrwyr a cherddwyr, dros dro colli galluedd yn y gyrrwr a difrod deunydd sylweddol at y car.

Peiriant ddifrod yn arwain at colled dull o gludiant ar gyfer gwaith a chynnal y teulu perchennog car

Amddifadedd o trwydded yrru y gyrrwr, mae hyn yn gosb mwyaf difrifol ar gyfer groes o reolau traffig. Felly, bron ym mhob achos, damweiniau angen cymorth cyfreithiwr ar gyfer cerbyd ddamwain.

Yn gyfreithiwr cymwys yn cael ei hyddysg iawn mewn damwain ac yn datrys y broblem yn eich plaid

Ymgynghori â cyfreithiwr cymwysedig ar gyfer damwain car yn ofynnol bron yn syth ar ôl y digwyddiad, ni waeth a yw’r prif tramgwyddwr neu ddioddefwr yn y ddamwain. Y cyfreithwyr gwybodus am y ddamwain traffig Bwrdd cyfreithwyr yn meddu ar brofiad helaeth yn y maes hwn o’r gyfraith, a bydd yn gallu datrys unrhyw anghydfod yn ymwneud â sefyllfaoedd traffig yn eich plaid. Yn gyfreithiwr cymwys ddamwain yn penderfynu yr holl gwestiynau yn brydlon, yn gweithio yn gyfan gwbl yn y maes cyfreithiol. Yn syth ar ôl y cleient arbenigol yn astudio yr adroddiad a luniwyd gan swyddogion yr heddlu, yn codi yswiriant dogfennau ac yn casglu dogfennau sy’n ofynnol