CYMORTH CYFREITHIOL AR-LEINCYMORTH CYFREITHIOL AR-LEIN

Maent yn gallu cael eu datrys o bell

Cymorth cyfreithiol ar-lein yn ffordd wych i ddatrys y broblem yn effeithlon, yn gyflym ac yn hwylus, heb gyfarfod â chyfreithiwr. Y datblygiad cyflym o TG fodern, ofyn cwestiwn i gyfreithiwr ar-lein gall fod yn unrhyw un, dim ond gyda dyfais sydd wedi’i gysylltu â’r Rhyngrwyd, boed ffôn symudol, tabled, gliniadur neu gyfrifiadur n ben-desg.

Cymorth cyfreithiol yn gysyniad destun dehongliad eang. Mae’n cynnwys nifer o gamau gweithredu posibl sy’n anelu at ddiogelu hawliau a buddiannau cyfreithlon y cleient, eglurhad o rai arlliwiau cyfreithiol, cynrychiolaeth, rheoli cefnogaeth, dadansoddi dogfennau, ac ati.

Gwasanaethau ar-lein hefyd yn amlochrog