CYMORTH CYFREITHIOLCYMORTH CYFREITHIOL

Fformat

Rhan-amser (o bell). Ar gyfer pob un o’r 12 adrannau rhaid i chi weld y fideo (o 15 munud i awr), i ddarllen y Bennod o’r gwerslyfr a nifer o erthyglau ychwanegol ac yn penderfynu ar un neu fwy o’r profion. Mae’r cwrs wedi dau orfodol aseiniadau, ar ffurf traethodau gyda traws-gwirio.

Gofynion

Bydd y cwrs yn ei gwneud yn ofynnol dim gwybodaeth arbennig a gynlluniwyd yn benodol ar gyfer nad ydynt yn gyfreithwyr: technegwyr, economegwyr, entrepreneuriaid ac unrhyw un sy’n awyddus i ddechrau eu busnes eu hunain.