Mae'r holl Gyfreithwyr yn y byd! Cyfreithiol caffi gyda chyfreithwyr ar-lein.


CYMORTH CYFREITHIOL


CYMORTH CYFREITHIOL Byddwn yn egluro pa gyfreithiau a rheoleiddio busnes, ym mha ffurf yn cael eu creu a sut maent yn gweithio (yn gwneud yn delio, llogi gweithwyr, talu trethi). Un cwrs mewn dwy ran: ar y naill law, mae'n cael ei ystyried yn safon gwestiynau cyfreithiol bob entrepreneur (nid o reidrwydd ar y Rhyngrwyd); ar y llaw arall, yn cynnig adrannau ar neilltuo i arloesi (cyfalaf menter trafodion, eiddo deallusol). Fformat Rhan-amser (o bell) Ar gyfer pob un o'r adrannau rhaid i chi weld y fideo (o munud i awr), i ddarllen y Bennod o'r gwerslyfr a nifer o erthyglau ychwanegol ac yn penderfynu ar un neu fwy o'r profionMae'r cwrs wedi dau orfodol aseiniadau, ar ffurf traethodau gyda traws-gwirio. Gofynion Bydd y cwrs yn ei gwneud yn ofynnol dim gwybodaeth arbennig a gynlluniwyd yn benodol ar gyfer nad ydynt yn gyfreithwyr: technegwyr, economegwyr, entrepreneuriaid ac unrhyw un sy'n awyddus i ddechrau eu busnes eu hunain.