CYFREITHIWR TRWY DDAMWAINMAE CYFREITHIWR TRWY DDAMWAIN

Ni ellir gwadu bod llawer o ddamwain traffig ddifrifol allai’r canlyniadau fod gyda pharch ar y ddwy ochr o yrwyr a cherddwyr. Ond mae yna resymau gwrthrychol yn gallu osgoi gwrthdrawiadau, er enghraifft, methiant technegol neu gwelededd gwael ar y ffordd.

Dylid cadw mewn cof bod y proffil y cyfreithiwr yn bwysig iawn mewn unrhyw achosion cyfreithiol. Eich hawliau mewn achos o ddamweiniau gall y rhan fwyaf effeithiol yn cael eu diogelu gan yr atwrnai sydd â phrofiad yn y maes hwn o’r gyfraith. Fodd bynnag, os oes gennych unrhyw bosibilrwydd neu amser i ddod o hyd iddo, hyd yn oed y proffil Cyffredinol fod yn fwy dibynadwy na annibynnol ymdrechion i amddiffyn eu hunain yn y gobaith o lwc. O leiaf bydd yn gallu esbonio i chi sut i siarad a beth i beidio. Weithiau eisoes, mae’n ddigon i aelod o achos troseddol ar ddamwain traffig yn gwaethygu eu sefyllfa.