Mae'r holl Gyfreithwyr yn y byd! Cyfreithiol caffi gyda chyfreithwyr ar-lein.


CYFREITHIWR


Mae'n briodol yn y sefyllfa hon i gysylltu â chyfreithiwr

TROSEDDOL CYFREITHIWR Troseddol cyfreithiwr yn ei gwneud yn ofynnol nid yn unig recidivistsMae bywyd yn golygu bod i yn dod yn y diffynnydd mewn achos troseddol a gall pawb, a ei fod yn ddieuog yn dal i gael i brofi. Mae'r rhain yn realiti, er gwaethaf y ffaith bod yr egwyddor sylfaenol o gyfiawnder troseddol yn yr egwyddor o rhagdybiaeth o ddiniweidrwydd. Mae datblygiadau o'r fath yn dda ar y dinesydd yn aml yn nid yw yn barod. Sut i fynd allan o'r achosion troseddol gyda'r effaith leiaf, heb beryglu eich enw da personol.

Yn gyntaf oll, os ydych yn dwyn achos troseddol neu ar y gorwel gwawriodd y posibilrwydd, dylech dawelu i lawr.

Panig yn gynorthwy-ydd, oherwydd bod yn rhaid i chi feddwl am y llinell amddiffyn ac yn cyhuddo gweithwyr proffesiynol.

Mae gan bob dinesydd yr hawl cyfansoddiadol i cymwysedig cymorth cyfreithiol. Gall oddi wrtho ac yn rhoi i fyny, gan gymryd y amddiffyn eu hunain, ond mae'n annoeth symud. Gorau po gyntaf y byddwch yn dod o hyd i troseddol cyfreithiwr, y mwyaf yw'r cyfle i amddiffyn eu hachos yn y llys. Gorau oll, os bydd y cyfreithiwr fod yn bresennol yn ystod interrogations, ac ar adeg ei arestio ac ar yr amser arraignment. Mewn sefyllfa o'r fath yn llai tebygol bod eich hawliau yn cael eu sathru. damweiniau Gyrwyr yn damwain i brofi eich diniweidrwydd gall fod yn anodd, yn enwedig os oedd gerddwyr i lawr. I wneud manwl diagram o'r digwyddiad, dod o hyd i dystiolaeth, holi y tystion, i wahodd cymwysedig arbenigwyr annibynnol mae hyn i gyd yn y gwaith o gyfreithiwr. Anghyfreithlon erlyniad troseddol Nid yw'n gyfrinach bod bydd yn digwydd. Mae cyfreithiwr yn gallu helpu yn profi y groundlessness y taliadau yn eich erbyn, ynghyd â chi yn unol â'ch sefyllfa, adeiladu tactegau o ymddygiad ac amddiffyn rhag gorfodi'r gyfraith, i wneud yn siŵr nad ydynt yn cam-drin.