Mae'r holl Gyfreithwyr yn y byd! Cyfreithiol caffi gyda chyfreithwyr ar-lein.


CYFREITHIOL RHAD AC AM DDIM YMGYNGHORYDD AR Y FFÔN


CYFREITHIOL RHAD AC AM DDIM YMGYNGHORYDD AR Y FFÔN Rydym yn byw mewn cyflwr cyfreithiol sy'n gwarantu ei dinasyddion llawn amddiffyn eu hawliau a rhyddidY Cyfansoddiad a'r gyfraith berthnasol yn y gwarantwyr ein hawliau a rhyddid ac yn parchu bod pob dinesydd o'r wlad - gan y dinesydd cyffredin i safle uchel gwas cyhoeddus. Ond effeithiol i amddiffyn eu hunain rhag gweithredoedd anghyfreithlon, mae angen i chi gael gwybodaeth helaeth yn y maes cyfreithiol. Dyna pam heddiw, y cyfreithiwr yn dod yn rheidrwydd Cyngor cyfreithiol ar-lein rhad ac am ddim. Yn dod ar draws drafferth gall mewn unrhyw faes o fywyd modern, ac nid oes unrhyw un yn ddiogel rhag hyn. Troseddol ac atebolrwydd gweinyddol; Problemau gyda etifeddiaeth; troseddau yn erbyn difrifol o hawliau llafur; Gwrthdaro gyda chwmnïau yswiriant; Dros ben o'r pwerau gan swyddogion a cham-drin o sefyllfa swyddogol. mlynedd yn ôl, mae'r anhwylderau hyn yn eu hystyried yn gyffredin, ac ychydig yn credu y gellir delio â hyn. Ond ymarfer yn dangos bod problemau tebyg yn gall ac y mae'n rhaid ei ymladd Nid oes unrhyw un wedi yr hawl i dorri ar eich diddordebau, ac nid oes unrhyw un yn gallu amddiffyn chi os nad ydych yn cymryd penderfyniad. I ddatrys y cwestiwn, rydych yn gall dim ond dial y rhif ffôn yn ein cwmni - hyd yn oed un cyngor cyfreithiol dros y ffôn gan ein gweithwyr proffesiynol hyfforddedig yn helpu i asesu'r rhagolygon ar a llunio cynllun gweithredu cychwynnol.