Mae'r holl Gyfreithwyr yn y byd! Cyfreithiol caffi gyda chyfreithwyr ar-lein.


CYFLAFAREDDU YN ACHOS


yn cydnabod yr hawl o berchnogaeth o'r eiddo

MAE CYFLAFAREDDU YN ACHOS Mae'r holl sefydliadau sydd angen gwasanaethau cyfreithiol I baratoi cytundeb bodloni buddiannau y sefydliad i gasglu'r ddyledmae hyn yn dim ond rhestr sampl o'r problemau yn dod ar eu traws yn y gwaith o unrhyw sefydliad. Mae dau opsiwn: i hurio cyfreithiwr yn y cyflwr y sefydliad neu i elwa cyfreithiol ar gontract allanol (gwasanaethau cymorth cyfreithiol o weithgarwch y fenter). Mewn rhai sefydliadau. llwythi yn unig yn ddigon i wneud yn broffidiol ar y defnydd o yn-tŷ cyngor. ac i ddefnyddio gwasanaethau o ddrud gyfraith cwmnïau. Yn ogystal. mae'r rhan fwyaf o gyfreithwyr mewnol yn anaml yn ymdrin ag achosion yn y llysoedd. eu prif dasg yw i weithio gyda cytundebau masnachol.

cyngor ar cysylltiadau llafur.

i apelio yn erbyn penderfyniad y swyddfa dreth

yn rhannol anghydfodau corfforaethol. a beth yw prin iawn yw staff yn atwrnai ac yn y gyfraith dreth Yn-tŷ cyngor yn aml yn cloi mewn"tawel"ar y fferm gweithgareddau eu sefydliadau ac. yn aml dim ond yn"ofn"neu gadewch i ni dim ond dweud"ddim yn hoffi"i weithio yn y llys. Mewn sefyllfa o'r fath. mae'n fwy proffidiol i ddefnyddio gwasanaethau busnes cyfreithiwr fel y mae wedi nifer o fanteision: ar gyfer ffioedd atwrnai yn angenrheidiol i godi premiymau at y Gronfa bensiwn ac yn Gronfa o gorfodol yswiriant meddygol; y cyfreithiwr yn y cyflafareddiad wedi cael y fraint i gadw atwrnai-cleient fraint (cyfreithiwr. ni ellir ei ryddhau rhag y rhwymedigaeth o gyfrinachedd proffesiynol gan y cleient. y cyfreithiwr cyfrinachedd bydd unrhyw wybodaeth yn gysylltiedig gyda rendro cymorth cyfreithiol gan gyfreithiwr ar ei gleient. y cyfreithiwr yn gallu ei achosi a holi fel tyst am yr amgylchiadau sy'n daeth yn adnabyddus iddo mewn cysylltiad â'r apêl iddo am gymorth cyfreithiol neu mewn cysylltiad â'i ddarpariaeth. y cedwir at y gweithiwr proffesiynol cyfrinachedd yn absoliwt flaenoriaeth ar gyfer y cyfreithiwr. mae'r cyfnod o gyfrinachedd yn gyfyngedig o ran amser); yn y llys. ar y llaw arall. mae'n bosibl i adennill costau a ffioedd atwrnai yn cyflafareddu. yn yr achos yn-tŷ cyngor yn gweithio; mawreddog os Ydych yn cael eu cynrychioli gan gwnsler mewn achosion cyflafareddu. Nid mor bell ac amser pan y bydd y ddeddfwriaeth yn cael ei gyflwyno hyn a elwir yn eiriolwr monopoli. bod yr hawl i gynrychioli cleientiaid yn llys y bydd yn rhaid i eiriolwyr mewn achosion cyflafareddu. Mae yna hefyd sefyllfaoedd. yn enwedig pan fydd gwrthdaro yn digwydd rhwng y cyfranddalwyr (y cyfranogwyr). pan fydd trafodaethau corfforaethol anghydfod yn y tîm y sefydliad yn hynod annymunol.

ac mae angen i gynnwys trydydd parti arbenigol ym maes y gyfraith.

maent yn gall fod yn cyflafareddu cyfreithiwr. Ac.

yn rhatach i gysylltu â cyfreithiwr yn gyflafareddu achosion na i gadw yn tŷ cyfreithiwr ar gyfer busnesau bach. menter neu entrepreneur unigol. Cynnal yr achos yn y llys gan gwnsler mewn achosion cyflafareddu yn cynnwys: dadansoddiad o'r sefyllfa a dogfennau yn cyfeirio at reachability y cleient nodau; paratoi nifer o senarios datblygu; datblygu cynllun gweithredu yn dibynnu ar ddigwyddiadau. llys penderfyniadau.

camau gweithredu y gwrthwynebydd a bwriadau y cleient; gweithio gyda evidentiary sail i wella safbwynt y cleient; paratoi phledio ar gyfer cyflwyno i'r llys; cynrychiolaeth yn y llys.