Mae'r holl Gyfreithwyr yn y byd! Cyfreithiol caffi gyda chyfreithwyr ar-lein.


CWNSLER ACHOSION TROSEDDOL


CWNSLER ACHOSION TROSEDDOL Ond os ydych Chi angen y GORAU cyfreithiwr yr amddiffyniad troseddol, ffoniwch y rhifau ffôn isod. Mae'r lefel uchel o ein cymhwyster rydym yn cadarnhau ei bod yn unol â'r gyfraith yn cael eu hawl i gael hyfforddiant i gyfreithwyr ifanc. Annwyl gwsmeriaid, os ar y tudalennau ar ein gwefan, rydych Chi eisiau gwybod y gost o wneud hynny yn eich achos troseddol, yna nid yw hi yma

Rydym yn deall fod pob achos yn wahanol, mae'r holl fusnesau yn cael llawer o eu naws ac yn cael eu ar gamau gwahanol, rhowch alwad i ni a byddwn yn ateb Eich cwestiwn. Fodd bynnag, mae hon yn sefyllfa lle rydych yn ddylem anobaith ac yn sicr nid oes rhaid i chi gwastraffu amser yn chwilio ar y Rhyngrwyd erthyglau o'r cod Troseddol a fyddai'n deall beth erthygl ddigwyddodd yn achos troseddol. Chi ar frys angen cymorth cyfreithiol troseddol cyfreithiwr (gan ei fod yn yn well na chi yn gwybod cyfraith droseddol), o leiaf ar gyfer ymgynghoriad cychwynnol Os bydd y cwestiwn yn ddifrifol, mae'n well i weld profiadol troseddol cyfreithiwr yn y Brifddinas oedd eisoes ar Eich achos yn syth ar ôl achos ei ddwyn (rydych yn gwybod ei fod yn y broses o gychwyn). Troseddol cyfreithiwr yn y Brifddinas (troseddol atwrnai) yn cwrdd â chynrychiolwyr o asiantaethau gorfodi'r gyfraith, a oedd yn cychwyn yr achos ac yn gwneud asesiad proffesiynol o wybodaeth oddi wrth y ffynhonnell, ac nid yw'r straeon o anwyliaid.