CHYMORTH TEULU CYFREITHIWRHELP CYFREITHIWR TEULU

Mae’r rhan fwyaf ohonynt yn llwyddo i ddatrys y weithdrefn gwyno gan gytundeb ar y cyd y partïon. Fodd bynnag, yn aml mae yna sefyllfaoedd pan fydd anghydfod na ellir datrys drwy drafodaethau a priod yn dal i gael i ofyn am gymorth cyfreithiwr teulu i ddelio ag ysgariad, is-adran o eiddo, rhwymedigaethau cynnal a chadw a materion eraill.

Cyfraith teulu yw un o’r prif sectorau o’r gyfraith, sy’n rheoleiddio briodas a chysylltiadau teulu.

Y cyfreithiol sylfaenol deddf sy’n rheoleiddio’r materion teuluol yn y Cod Teulu

Ef yw y prif y gyfraith ar y gwahanol dwrneiod a chyfreithwyr yn amddiffyn buddiannau y cleient.

Cyfreithiwr teulu neu atwrnai yn angenrheidiol pan fydd y mathau canlynol o anghydfod teuluol:

sy’n tarddu oddi wrth y briodas a theulu a chysylltiadau y priod;

sy’n codi o berthynas cyfreithiol»gwŷr, gwragedd a plant»;

arall anghydfod teuluol