Beth Yw Cyfreithiwr a Beth mae Cyfreithwyr yn ei Wneud. CyfeirnodMae cyfreithiwr yn berson a addysgwyd yn y gyfraith ac wedi cael y cymwysterau angenrheidiol i ymarfer y gyfraith. Cyfreithwyr yn perfformio nifer o dasgau, gan gynnwys drafftio ewyllysiau a contractau, sy’n darparu cyngor cyfreithiol ac sy’n cynrychioli eu cleientiaid yn y llys. Mae yna sawl math o gyfreithwyr, pob un ohonynt yn arbenigo mewn meysydd penodol o’r gyfraith. Yn nodweddiadol, er mwyn i berson i fod yn gyfreithiwr, mae’n rhaid iddo ennill gradd yn y gyfraith a llwyddo mewn arholiad bar. Y Gymdeithas Genedlaethol ar gyfer Cyfreithiol Gyrfa gweithwyr Proffesiynol esbonio bod oherwydd y gynyddol natur gymhleth y gyfraith ac yn ei dyfu yn cyrraedd i mewn i bob cylch o fywyd, y rûl y cyfreithiwr yn ehangu.

Pan fydd pobl yn mynd i mewn i gytundebau arbennig o gytundebau busnes, maent fel arfer yn gweithio gyda cyfreithwyr i ddatblygu contract sy’n cael ei fudd i’r ddwy ochr ac yn orfodadwy o dan y gyfraith.

Cyfreithwyr hefyd yn helpu pobl i ysgrifennu eu hewyllys ac yn destament

Y cymhlethdod o gyfraith eiddo ac anallu i ddosbarthu un cyfoeth ar ôl marwolaeth yn aml yn golygu bod angen cyngor cynghorydd cyfreithiol. Cyfreithwyr hefyd yn gyfraith yn y llys, naill ai ar gyfer yr amddiffyniad neu’r erlyniad. Maent yn dod o hyd ac yn cwestiwn tystion, casglu tystiolaeth a chyflwyno ffeithiau i siglo rheithgor o blaid y personau y maent yn eu cynrychioli. Cyfreithwyr sy’n gwasanaethu yn y erlyn ar gyfer achosion troseddol yn aml yn gweithio ar gyfer y llywodraeth