Mae'r holl Gyfreithwyr yn y byd! Cyfreithiol caffi gyda chyfreithwyr ar-lein.


ATWRNAI DAMWAIN


MAE CYFREITHIWR TRWY DDAMWAIN Beth bynnag yw Eich profiad yn gyrru car mwy na deng neu ugain mlynedd, hyd yn oed y gyrrwr mwyaf profiadol yn y pen draw mae angen i ymgynghori â chyfreithiwr ar gyfer y cerbyd ddamwain. Damwain yn digwydd o ganlyniad i nam ar unrhyw un o'r cyfranogwyr yn y traffig. Nid o reidrwydd y Byddwch yn achos y digwyddiad, neu hyd yn oed nid o reidrwydd y gyrrwr sydd wedi cael damwain i mewn i eich car Mewn unrhyw achos, bydd y canlyniadau a fydd yn ei gwneud yn ofynnol y gwasanaethau o cyfreithiwrCyfalaf - fel gwneud mawr y ddinas, lle yn aml iawn yn digwydd damwain fach. Mae'r achosion y ddamwain Os ydych yn dod o hyd i eich hun yn y rhestr hon, fel y gallwn eich darparu â ein gwasanaethau cyfreithiol. gall damweiniau yn digwydd: Y bai ar y plant-gerddwyr Am resymau diffygiol cyflwr technegol y car O ganlyniad i dor-rheolaeth o reolau o daith o groesffordd Gadael y lôn o draffig sy'n dod tuag atoch Goddiweddyd groes i'r rheolau Groes i'r rheolau o daith o croesfannau rheilffordd, croesfannau cerddwyr, Parcio. Methiant i bellter diogel Oherwydd gyrwyr bysiau neu tryciau bod ganddynt mannau dall Help y dioddefwyr y ddamwain Cymorth cyfreithiol yn cael ei nid yn rhywbeth y dylech oedi, yn well ffoniwch eich cyfreithiwr dde ar yr olygfa. Ymgynghoriad rhagarweiniol, ni fydd hefyd yn atal y gyrwyr yn achos argyfwng. Ein twrnai yn eich helpu yn y ffordd ganlynol: Yn gyntaf oll, cyngor cyfreithiol mewn materion o ddamwain. Yn achos o atebolrwydd gweinyddol y gyrrwr - cymorth cyfreithiol. Rydym hefyd yn darparu cymorth cyfreithiol troseddol atebolrwydd yn y gyrrwr. Rydym yn cynrychioli eich buddiannau yn y Heddlu Bydd yn helpu, os oes angen i geisio iawndal ar gyfer deunydd neu ddifrod moesol. Mae ein cyfreithiwr yn her y maint o ddeunydd iawndal a moesol, os nad yw'n addas i chi, ond byddwch yn euog o ddamwain traffig y person sydd yn agored i gosb. Dim problem setlo anghydfodau sifil ddamwain traffig Dymunol damwain fach, ond peidiwch â mynd i banig.

Cyfreithiwr proffesiynol yn gallu cael cyfiawnder os nad yw'n neu ei fod yn fach iawn. Ond byddwch yn ofalus os bydd yr Erlynydd eisiau i godi tâl arnoch y tu hwnt i fesur Achosion o'r fath yn awgrymu bod ar eich ochr yw'n llai na gyfreithiwr cymwysedig sy'n guro oddi ar yr ymosodiadau. Mae'r cwmni wedi troi dwsinau o gwsmeriaid am y busnes sy'n gysylltiedig â damweiniau ac yn eu ceir.

Mae'n debyg eich bod yn ymwybodol iawn o amherffeithrwydd y ddeddfwriaeth ynghylch damweiniau cerbyd, efallai y codir tâl arnoch ar y ddau gweinyddol a troseddol cod.

Dehongliadau gwahanol o'r gyfraith yn arwain at wrthdaro yn y gyfraith a allai effeithio ar benderfyniad teg ynghylch eich cyfranogiad mewn damwain traffig.

Bylchau yn gallu darparu cwblhau cyfiawnhad ar gyfer hyd yn oed y troseddwyr mwyaf peryglus. Os oes gennych rhywbeth tebyg yn digwydd, yn union ffoniwch ein cyfreithwyr.