Archwiliad Fforensig. Archwiliad meddygol fforensig. Claf Y ClafGeirda proffesiynol erthyglau yn cael eu cynllunio ar gyfer gweithwyr iechyd proffesiynol i ddefnyddio. Maent yn cael eu hysgrifennu gan y DU meddygon ac yn seiliedig ar dystiolaeth ymchwil, y DU ac Ewrop Canllawiau. Efallai y byddwch yn dod o hyd i un o’n iechyd erthyglau yn fwy defnyddiol. Archwiliad meddygol fforensig yn top-i-traed arholiad chwilio am anafiadau a chymryd samplau y gellir eu defnyddio fel tystiolaeth mewn ymchwiliad yr heddlu ac unrhyw erlyniad dilynol. Archwiliad fforensig gall fod yn cymryd llawer o amser, ond yn hanfodol bwysig. Hanesion o rhai sy’n rhoi gofal, dylid gafwyd ar wahân ac yn cyn gynted ag y bo modd yn ofalus dogfennau yn hanfodol. Archwiliad fforensig dylai dim ond yn cael ei berfformio gan weithiwr iechyd proffesiynol sydd wedi cael yr hyfforddiant priodol a chyda chyfleusterau priodol ar gael. Mae llawer o’r yn dilyn gellir eu cymhwyso i oedolion a chleifion iau, byddem wrth Ein bodd yn anfon i chi ein erthyglau a newyddion diweddaraf drwy e-bost, yn rhoi i chi y cyfle gorau i aros i fyny i dyddiad ag arbenigwr ysgrifenedig iechyd a ffordd o fyw y cynnwys.

os hoffech chi adrodd am broblem benodol gyda y dudalen hon, os gwelwch yn dda ewch i’n dudalen adborth. Rheoli o Oedolion a Phobl ifanc Achwynwyr o Ymosodiad Rhywiol Gymdeithas Brydeinig ar gyfer Iechyd Rhywiol a HIV (- diweddarwyd) Canllawiau ar Pediatrig Archwiliadau Fforensig mewn Perthynas ag y bo Modd-Drin Plant yn Rhywiol, Coleg Brenhinol o Pediatrics ac Iechyd Plant Hi, diolch am gymryd yr amser i ddarllen hwn. Rwy’n fyfyriwr ysgol uwchradd yn America a fi n sylweddol eisiau i fynd i mewn i’r maes meddygaeth. I fynd i mewn BS MD Rhaglen yn ei wneud rhaid i chi gymryd AP Calcwlws.

Claf Llwyfan Yn Gyfyngedig

Cofrestredig yn Lloegr a Chymru