AR-LEIN CYNGOR CYFREITHIOLAR-LEIN CYNGOR CYFREITHIOL

Gofynnwch i’r gyfreithiwr (atwrnai).

Sut mae cwnsela ar y Rhyngrwyd.

Sut i gysylltu â cyfreithiwr ar-lein.

Beth rhaid i chi wybod cyfeirio at gyngor cyfreithiol ar-lein.

Ein twrnai yn darparu cyngor cyfreithiol ar-lein ar y dudalen hon ar ein gwefan ac yn uniongyrchol drwy e-bost

Y barnwrol morthwyl yn gorwedd ar y llyfr

Beth yw cyngor cyfreithiol ar-lein.

Cyngor cyfreithiol-cyfreithiwr ar-lein yn y gallu i ddatrys materion cyfreithiol i sicrhau y fargen. Mae hefyd yn rhad ac am ddim cymorth cyfreithiol i’r rhai a dinasyddion sy’n ceisio deall y sefyllfa, i ddysgu mwy am eu hawliau a’u cyfrifoldebau a ddarperir gan y ddeddfwriaeth y Wlad.

Cyngor cyfreithiol cyfreithiwr, cyfreithiwr fydd yn caniatáu i chi i edrych ar cyn i chi a achosodd y broblem yn llawer dyfnach ac ehangach. Cyfreithiwr — arbenigwr yn y maes y gyfraith sydd yn y gwybod am yr holl newidiadau a datblygiadau yn y ddeddfwriaeth, yn egluro holl ganlyniadau posibl eich gweithredoedd a phenderfyniadau.

Yn bwysig.

Cyngor cyfreithiol yn cael ei roi yn bersonol gan y twrnai gwladol, ac nid gan y cynorthwywyr a’r ysgrifenyddion

Gallwch ymgynghori yn atwrnai ar amrywiol faterion cyfreithiol:

Achosion sifil;

Materion Economaidd;

Achosion troseddol;

Busnes teuluol;

Etifeddol achosion;

Yn yr achos gweinyddol.

Y cyfreithiwr, fel y meddyg, mae’n ofynnol i gadw y»fraint».

Felly, yr holl gwestiynau a anfonwyd at yr eiriolwr yn gwbl gyfrinachol

Mae hyn yn golygu bod yr holl wybodaeth a ddarperir yn cael ei datgelu, ac felly ni fydd yn nwylo eich cystadleuwyr neu bobl diegwyddor