AR-LEIN CYFREITHIWRAR-LEIN CYFREITHIWR

Angen cyngor cyfreithiol am ddim ar-lein.

Yna, bydd angen y»ar-LEIN CYFREITHIWR»

Felly, os ydych chi’n gallu cysylltu â’r Rhyngrwyd mewn amser real, fel yn cyfieithu ystyr y gair»ar-LEIN», gallwch ddefnyddio y»CYFREITHIWR ar-LEIN rhad ac am DDIM». Sut i ofyn cwestiwn i gyfreithiwr ar-lein neu gwestiwn i’r cyfreithiwr ar-lein.

Yn ein ymgynghoriad ar-lein o’r gyfreithiwr (atwrnai). Gallwch elwa ar y cyngor cyfreithiol uniongyrchol ar-lein ar ein gwefan yn y»ar-LEIN CYFREITHIWR»(cyfreithiwr ar-lein). Gallwch gael cyngor wyneb yn wyneb gan ein cyfreithwyr.

Mae’n eithaf syml: ar wefan y Gymdeithas bar»amddiffyniad Cyfreithiol»yn yr adran»y Cyfreithiwr ar-LEIN»(aka»CYFREITHIWR ar-LEIN») ddod o hyd i’r llinell»Gofyn i’r cyfreithiwr». Cyn i chi agor rhestr o’r cwestiynau hynny lle rydych wedi i ddewis yr un sy’n cyd-fynd â eich cwestiwn. Yna llenwch y ffurflen ac anfon cwestiwn at gyfreithiwr ar-lein (gwestiwn i’r cyfreithiwr ar-lein). Ar-lein i ymgynghori â chyfreithiwr cyn gynted ag arbenigwyr o Gymdeithas bar»amddiffyniad Cyfreithiol»yn edrych ar y mater ac yn rhoi yr ateb, byddwch yn derbyn hysbysiad e-bost bod y ateb i’ch cwestiwn ar y wefan. Byddwch yn cael ddolen i ateb cwestiwn yn gyfreithiwr ar-lein (cwestiwn i gyfreithiwr)