ANGEN CYMORTH CYFREITHIOLANGEN HELP CYFREITHIOL

Mae’r dewis o ymgynghorydd dylid cysylltu o ddifrif

Mae’n angenrheidiol i ddewis cyfreithiwr cymwysedig, sydd wedi statws penodol ac yn aelod o Gymdeithas bar. Gan ddefnyddio’r cyngor cyfreithiol a all ddatrys y tai cwestiwn. Hefyd yn y cyngor cyfreithiol yn cynnwys achosion troseddol a materion gweinyddol, treth, bancio a thir. Mewn bywyd modern yn angenrheidiol i gael gafael ar gyngor cyfreithiol o ansawdd.

Er mwyn teimlo’n ddiogel ac yn gwybod eu hawliau

Cyn cysylltu â chyngor cyfreithiol, mae angen i baratoi’r dogfennau, gwreiddiol a chopïau, sy’n angenrheidiol ar gyfer ystyried yr achos. Fel cyfreithiwr, mae’n bwysig cael yr wybodaeth i helpu yn y mater hwn. Yn ystod yr ymgynghoriad atwrnai yn ddogfen ysgrifenedig sy’n rhaid i fod yn gywir ac yn ddeallus a gynlluniwyd. Yn ystod yr ymgynghori gyfreithiol, y bydd y cyfreithiwr yn dweud wrth y person sut i ymddwyn a beth i’w wneud nesaf. Os ydych yn chwilio am gyngor cyfreithiol mewn modd amserol, mae’n bosibl i nid yn unig yn arbed amser ac ymdrech, ond hefyd yn amser i atal feirniadol canlyniadau, sy’n gysylltiedig â gwybodaeth wael o ddeddfwriaeth. Y prif dasg o gael cyngor cyfreithiol yn cael cymorth cyfreithiol ar gyfer y cleientiaid a darparu cymorth proffesiynol yn adolygu nifer o faterion