Mae'r holl Gyfreithwyr yn y byd! Cyfreithiol caffi gyda chyfreithwyr ar-lein.


Allwch chi lunio contract sy'n rhwymo'n gyfreithiol heb fod yn gyfreithiwr yn y DU


Ie, yn hollol OK, dyma yw'r pwynt poen Os ydych yn edrych ar rai eithaf safonol contractau, gallwch ddefnyddio templed safonol ac yn gweithio drwy gyfrwng y darnau sydd angen i chi dynnu neu tweakAr gyfer hyn, gallwch fod yn weddol gyfforddus bod gennych rywbeth yn gyfreithiol rwymol, os ydych yn dilyn y canllawiau sy'n dod gydag ef. Po fwyaf cymhleth y trefniant neu ar y gwerth uwch, yna y mwyaf tebygol y bydd angen i gael rhywfaint cyngor cyfreithiol penodol neu gyfreithiwr i ddrafft y contract. Mae wedi'i ysgrifennu'n dda ac yn deg contract yn rhywbeth sydd yn eistedd mewn drôr ac yn casglu llwch Mae'n gosod y naws ar gyfer y berthynas a gall mewn gwirionedd yn ymgorffori ymddygiad popeth sy'n cael ei ddarparu o ganlyniad i'r contract. Dylai hyn fod yn rhywbeth y gall POB plaid ei gwaith, gyda chymalau sy'n cael eu gyfreithiol yn cytuno ac yn y llwybr priodol ar gyfer unrhyw beth nad yw'n mynd i gynllunio. Gall UK asiantaeth recriwtio yn ddi-rym eisoes yn llofnodi contract? A allaf hawlio tor cytundeb a gofyn am iawndal, hyd yn oed er fy mod wedi dechrau.