YSTAFELL RHAD AC AM DDIM CYFREITHIWRYSTAFELL RHAD AC AM DDIM CYFREITHIWR

Gall trigolion yn galw ar y ffôn «poeth cymorth cyfreithiol» neu i lenwi cais ar y wefan, yr ateb i a fydd yn dod o fewn pum munud. Mewn rhai achosion, ei gwneud yn ofynnol dilysu â’r ddeddfwriaeth lefel ranbarthol, neu yn gymhleth, am wahanol resymau, ymateb manwl arbenigol y gall fod ar gael o fewn oriau. Pob un y crybwyll data personol a amgylchiadau’r achos – sensitif, ac mae’r rhif ffôn yn caniatáu ar gyfer lafar cyngor cyfreithiol neu gael gan y cleient ychydig o ychwanegiadau ac eglurhad.